• 2014-08-26

Przepis na Kraków Jerzego Dobrzyckiego

Od 5 września 2014 roku do 8 lutego 2015 roku | Muzeum Historyczne Miasta Krakowa

W naszym życiu stosujemy przeróżne przepisy, niektóre z nich sami wymyślamy. Muzeum Historyczne Miasta Krakowa pragnie przedstawić bardzo oryginalny przepis – przepis na Kraków. Napisał go przed laty wieloletni dyrektor MHK – historyk sztuki Jerzy Dobrzycki (1900–1972).

Dni Krakowa – „wesołe miasteczko” w parku Jordana. Fot. Agencja Fotograficzna „Światowid”, 1937, ze zbiorów Muzeum Historycznego Miasta Krakowa (źródło: materiały prasowe)

Dni Krakowa – „wesołe miasteczko” w parku Jordana. Fot. Agencja Fotograficzna „Światowid”, 1937, ze zbiorów Muzeum Historycznego Miasta Krakowa (źródło: materiały prasowe)

Jerzy Dobrzycki znany jest jako inicjator konkursu na najpiękniejsze szopki krakowskie i opiekun pochodu Lajkonika. Niektórzy pamiętają być może jego wystąpienia w audycjach radiowych dotyczących historii i obyczajów miasta. Wymienione aspekty działalności Jerzego Dobrzyckiego nie wyczerpują jednak szerokiego spectrum działań podejmowanych przez niego w celu urzeczywistnienia wizji Krakowa, jaką posiadał.

Ideą przyświecającą Dobrzyckiemu było pokazanie dziedzictwa i bogatej tradycji Krakowa w sposób nowoczesny i przystępny. Jego Kraków był miastem, które na polu kultury i sztuki nie mogło mieć sobie równych w całej Polsce. Przepis na tak widziany Kraków miał dwa zasadnicze składniki. Przed II wojną światową była to działalność Dobrzyckiego w Miejskim Biurze Propagandy w Krakowie i opracowanie programu Festiwalu Sztuki Dni Krakowa. Po wojnie głównym składnikiem przepisu stała się praca Dobrzyckiego przy budowaniu fundamentów Muzeum Historycznego Miasta Krakowa.

Organizatorzy zapraszają w podróż, w czasie której przewodnikiem będzie sam Jerzy Dobrzycki. Gwarantują klimat odświętnego Krakowa lat 30. XX wieku, zapoznanie się z historią konkursu na najpiękniejsze szopki krakowskie oraz początkami Muzeum. Czeka prawdziwy rarytas i to już we wrześniu – unikatowa szopka, która zdobyła II nagrodę podczas pierwszego konkursu na najpiękniejsze szopki krakowskie w roku 1937.

Wystawa Przepis na Kraków Jerzego Dobrzyckiego opowiadać będzie także o przedwojennym święcie miasta, jakim były Dni Krakowa. Osobliwością pierwszych Dni Krakowa w roku 1936 była poczta balonowa. Dwa razy w tygodniu można było nadać balonem Kraków listy i kartki pocztowe, ostemplowane specjalnym datownikiem urzędu pocztowego nr 2 w Krakowie i stemplem z napisem Balon Kraków.

Wianki nad Wisłą pod Wawelem. Fot. Stanisław Mucha, lata 30. XX w., ze zbiorów Muzeum Historycznego Miasta Krakowa (źródło: materiały prasowe)

Wianki nad Wisłą pod Wawelem. Fot. Stanisław Mucha, lata 30. XX w., ze zbiorów Muzeum Historycznego Miasta Krakowa (źródło: materiały prasowe)

Z okazji wystawy we współpracy z Pocztą Polską (Biurem Marketingu i Filatelistyki, Regionalnym Koordynatorem ds. filatelistyki, Region Sieci w Krakowie) Muzeum Historyczne Miasta Krakowa organizuje Pocztę Balonową MHK.

Start balonu z Małego Rynku nastąpi 4 września około godziny 18.00 (przelot balonu zależny będzie od warunków atmosferycznych). Z okazji Poczty Balonowej MHK Poczta Polska przygotowała kartkę pocztową, a we współpracy z MHK datownik okolicznościowy, datownik informacyjny oraz nalepkę. Okolicznościową kartkę pocztową można zakupić od dnia 20 sierpnia. Podczas wernisażu wystawy rozdawane będą muzealne kartki pocztowe, które także będzie można wysłać pocztą balonową.

Przepis na Kraków Jerzego Dobrzyckiego
Wernisaż: 4 września, godz. 17.00
Czas trwania wystawy: od 5 września 2014 roku do 8 lutego 2015 roku
Kamienica Hipolitów w Krakowie

Dodaj komentarz