• 2014-09-29

5 zmysłów. Ekspresja

Od 15 września do 15 listopada 2014 roku | More Than One Production

Projekt 5 zmysłów. Ekspresja zakłada zapoznanie osób niesłyszących, niewidomych, a także niepełnosprawnych intelektualnie i ruchowo z wybranymi aspektami teatru. Inicjatywa jest dedykowana szerokiej grupie osób z różnymi typami niepełnosprawności, jako przedsięwzięcie mające na celu włączenie tych grup społecznych w pewne aspekty życia kulturalnego, które są najczęściej dla nich niedostępne.

„5 zmysłów. EKSPRESJA”, fot. Marek Lapis (źródło: materiały prasowe organizatora)

„5 zmysłów. EKSPRESJA”, fot. Marek Lapis (źródło: materiały prasowe organizatora)

Projekt 5 zmysłów. Ekspresja jest już czwartą częścią cyklu 5 zmysłów – wydarzeń kulturalno-edukacyjnych adresowanych do osób niepełnosprawnych. Projekt 5 zmysłów. Audiodeskrypcja – był pierwszą w Polsce wystawą sztuk wizualnych dla osób niewidomych, połączoną z szeregiem działań o charakterze edukacyjnym, 5 zmysłów. Pauza to kompleksowy projekt edukacyjny w dziedzinie edukacji muzycznej dla osób niesłyszących zakończony pierwszym na świecie koncertem muzyki klasycznej wykonywanym przez osoby niesłyszące, 5 zmysłów eMOTION był przedsięwzięciem dotyczącym tańca adresowanym już do wszystkich grup niepełnosprawności.

Wszystkie trzy wydarzenia były jednymi z najbardziej docenionych i najgłośniejszych przedsięwzięć w dziedzinie edukacji kulturalnej zrealizowanych w 2011, 2012 i 2013 roku. Partnerem strategicznym realizacji tego pierwszego było Muzeum Narodowe w Poznaniu, Pauza współrealizowana była przez Orkiestrę Kameralną Polskiego Radia Amadeus, a eMOTION przez Polski Teatr Tańca. Projekt 5 zmysłów. Audiodeskrypcja otrzymał prestiżową nagrodę Sybilla dla najważniejszego wydarzenia w dziedzinie edukacji muzealnej w Polsce przyznawanej przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz nagrodę Grand Prix Izabella przyznawaną przez Marszałka Województwa Wielkopolskiego za najważniejsze w województwie wielkopolskim wydarzenie w dziedzinie edukacji muzealnej, marketingu i promocji.

Niezwykłe powodzenie cyklu 5 zmysłów oraz wsparcie Ministra Kultury oraz samorządów zmobilizowało organizatorów do kontynuowania idei realizacji kulturalnych projektów edukacyjnych dla osób niepełnosprawnych. Cały cykl zaplanowany został z myślą o osobach niepełnosprawnych, jako przedsięwzięcia mające na celu włączenie tych grup społecznych w pewne aspekty życia kulturalnego, które są najczęściej dla nich niedostępne. Projekty z cyklu 5 zmysłów pozwoliły osobom niewidomym zwiedzić muzeum, zapoznać osoby głuchonieme z muzyką i zaprosić je na koncerty muzyki klasycznej, a także poszerzyć ich kompetencje dotyczące ciała i ruchu. Kolejny projekt będzie równie wyjątkowy…

„5 zmysłów. EKSPRESJA”, fot. Marek Lapis (źródło: materiały prasowe organizatora)

„5 zmysłów. EKSPRESJA”, fot. Marek Lapis (źródło: materiały prasowe organizatora)

Wśród oczekiwanych rezultatów projektu 5 zmysłów. Ekspresja wymienić należy dotarcie do jak największej grupy osób niepełnosprawnych oraz rozbudzenie potrzeby aktywnego uczestnictwa w życiu kulturalnym. Bogata oferta wydarzeń związanych z teatrem ma szansę zaowocować rozbudzeniem zainteresowania tą sztuką lub pewnymi jej aspektami, a także stać się może inspiracją do podobnych działań adresowanych do szerokiej publiczności.

W szerszej perspektywie, rezultatem projektu 5 zmysłów. Ekspresja jest uwrażliwienie ogółu społeczeństwa na odmienne potrzeby osób niepełnosprawnych, a także podobieństwa, które cechują wszystkich potencjalnych odbiorców kultury.

„5 zmysłów. EKSPRESJA”, fot. Marek Lapis (źródło: materiały prasowe organizatora)

„5 zmysłów. EKSPRESJA”, fot. Marek Lapis (źródło: materiały prasowe organizatora)

Strony: 1 2 3 4

Dodaj komentarz