• 2014-09-26

Nie-widoki. O pejzażu współcześnie

Od 4 października do 16 listopada 2014 roku | Galeria Bielska BWA w Bielsku-Białej

Nie-widoki. O pejzażu współcześnie – to ósma edycja wystawy kuratorskiej, prezentującej polskie malarstwo współczesne w cyklu Bielska Jesień. Wystawa kuratorska odbywa się co dwa lata na przemian z otwartym konkursem dla malarzy – Biennale Malarstwa Bielska Jesień. Tym razem Galeria Bielska BWA zaprosiła do przedstawienia autorskiej wystawy kuratorkę Jolantę Ciesielską, która zrealizuje swój projekt mający uzupełnić widzenie malarstwa pejzażowego. Pojęcie krajobrazu, poza nowoczesnym odzwierciedleniem pejzażu sensualnego – zaobserwowanego, autorka koncepcji poszerza o pojęcie pejzażu metafizycznego, surrealnego, pejzażu-rekonstrukcji oraz pejzażu religijnego.

Bartłomiej Otecki, Bez tytułu, 2014, olej, płótno, 136 x 200 cm (źródło: materiały prasowe organizatora)

Bartłomiej Otecki, Bez tytułu, 2014, olej, płótno, 136 x 200 cm (źródło: materiały prasowe organizatora)

Przy wyborze prac na wystawę Jolanta Ciesielska nie kierowała się zwykłą, odtwórczą reprezentacją rzeczy i zjawisk, ale różnymi estetykami i postawami artystów wobec pejzażu.

Nie widoki konkretnych miejsc, lecz ich aura oraz sposób zaistnienia wyselekcjonowanych przez artystów składowych tego pejzażu były powodem mojego zajęcia się tematem, bardzo rzadko podejmowanym przez dzisiejszych kuratorów wystaw, jakim jest pejzaż współczesny i jego interpretacja. Idealizm i realizm, postindustrialna utopia, surrealistyczne kompozycje, symboliczne i metafizyczne odniesienia, geometryczne rytmy, abstrahowanie od natury lub szukanie w jej kształtach wzorców idealnego piękna – tak różne estetyki i postawy interpretacyjne zamierzam zaprezentować na wystawie. Zaprosiłam do niej najznamienitszych artystów średniego i najmłodszego pokolenia z całej Polski, a nawet dwóch polskich artystów mieszkających i tworzących poza jej granicami, lecz stale utrzymującymi kontakt z naszym krajem

– mówi Jolanta Ciesielska, kuratorka wystawy.

Do udziału w wystawie kuratorka zaprosiła 17 artystów. Są to: Rafał Borcz, Józef Czerniawski, Aleksandra Gieraga, Krzysztof Gruse, Dora Hara, Elżbieta Kapusta-Kozera, Mirosław Koprowski, Piotr C. Kowalski, Aleksander Kozera, Roman Lipski, Mariusz Mielęcki, Robert Motelski, Bartłomiej Otocki, Anna Reinert, Aleksander Ryszka, Artur Trojanowski i Mariusz M-city Waras.

Przygotowanie koncepcji wystawy zostało powierzone Jolancie Ciesielskiej, doświadczonej kuratorce pracującej jako freelancer, związanej od wielu lat współpracą z Galerią Bielską BWA. Absolwentka historii sztuki Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego (dyplom w 1985 roku), autorka licznych tekstów krytycznych z dziedziny sztuki współczesnej, kuratorka wielu wystaw, charakteryzuje się ogromną wiedzą na temat współczesnego malarstwa polskiego, które zna z autopsji, szerokich badań i osobistych kontaktów z artystami. Jolanta Ciesielska zaproponowała wystawę pt. Nie-widoki. O pejzażu współcześnie, która jest wynikiem jej długoletnich badań, dotyczących tego niemal wypartego ze sztuki współczesnej motywu, jakim jest pejzaż. Jednak proponuje odmienne od tradycyjnych spojrzenie. Wystawa – prezentowana w mieście, gdzie przez ponad 20 lat, w latach 1960–1980, królował pejzaż w wykonaniu artystów Grupy Beskid, jak np. Kazimierza Kopczyńskiego czy Ignacego Bieńka, co nie pozostało bez wpływu na miejscowe środowisko plastyczne – ma szansę stać się ciekawą konfrontacją z tradycją realistycznego obrazowania pejzażowego. Tym samym projekt ten jest kolejnym etapem dopełniającym obraz autorskich odczytań współczesnego malarstwa w Polsce, jakim stał się cykl kuratorski Bielskiej Jesieni w Galerii Bielskiej BWA

– mówi Agata Smalcerz, dyrektor Galerii Bielskiej BWA.

Robert Motelski, „Trzciny, 18 stycznia, 12:04”, 2009, olej, płótno, 73 x 130 cm (źródło: materiały prasowe organizatora)

Robert Motelski, „Trzciny, 18 stycznia, 12:04”, 2009, olej, płótno, 73 x 130 cm (źródło: materiały prasowe organizatora)

Wystawy kuratorskie Bielskiej Jesieni Galeria Bielska BWA organizuje co dwa lata, na przemian z konkursem otwartym dla artystów malarzy, tj. Biennale Malarstwa Bielska Jesień, którego ostatnia, 41. edycja, odbyła się w 2013 roku.

Dotąd odbyło się siedem wystaw kuratorskich zrealizowanych przez kuratorów: Bożenę Czubak (Pomiędzy estetyką a metafizyką, 2000), Adama Szymczyka (Zawody malarskie, 2001, bez konkursu), duetu ex-girls: Magdalenę Ujmę i Joannę Zielińską (Piękno, czyli efekty malarskie, 2004), Jarosława Lubiaka i Kamila Kuskowskiego (Obrazy jak malowane, 2006), Agnieszkę Żechowską (Iluzja jako źródło cierpień, 2008), Agatę Smalcerz (50 obrazów, 2010, bez konkursu), Michała Suchorę (Samozapłon, 2012).

Artur Trojanowski, „Wieczór w Lanckoronie”, 2014, 140 x 195 cm, akryl, płótno (źródło: materiały prasowe organizatora)

Artur Trojanowski, „Wieczór w Lanckoronie”, 2014, 140 x 195 cm, akryl, płótno (źródło: materiały prasowe organizatora)

Jolanta Ciesielska – urodzona w 1961 roku w Łodzi. Studia z historii sztuki na Wydziale Humanistycznym Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego odbyła w latach 1980–85. Krytyk i historyk sztuki, kurator wystaw. W latach 80.współpracowała z galerią Labirynt w Lublinie, prowadziła galerię Stodoła w Warszawie, następnie Galerię Promocji w Teatrze Studyjnym w Łodzi, galerię ZPAP na ul. Mazowieckiej w Warszawie. W latach 90. współpracowała jako krytyk z pismami poświęconymi sztuce: Obieg, Exit, Gazeta Malarzy i Poetów, Format, Kwartalnik Artystyczny. Pracowała w Muzeum Sztuki w Łodzi, w dziale fotografii i mediów. Była kuratorką wystaw zbiorowych: Sztuka kobiet, Między naturą a kulturą, Coś z niczego (II MBS w Łodzi), Republika bananowa. Sztuka polska lat 80., Mit i melancholia oraz kilkudziesięciu wystaw indywidualnych.

Kurator: Jolanta Ciesielska

Po wernisażu: Babadag – Ola Bilińska solo. Koncert Oli Bilińskiej, wokalistki, autorki piosenek, multiinstrumentalistki

Nie-widoki. O pejzażu współcześnie – 8. Wystawa Kuratorska Bielskiej Jesieni
Wernisaż: 3 października 2014 roku, godz. 17.00
Oprowadzanie kuratorskie: 3 października 2014 roku, godz. 16.00
Wystawa potrwa do 16 listopada 2014 roku
Galeria Bielska BWA
ul. 3 Maja 11
Bielsko-Biała

Dodaj komentarz