• 2014-09-01

Kostas Kiritsis | Fiction / Non-Fiction – biblioteka obrazów

Od 12 września do 12 października 2014 roku | Galeria Sztuki Wozownia w Toruniu

Kostas Kiritsis w niekonwencjonalny i oryginalny sposób wykorzystuje możliwości klasycznych technik fotograficznych. Fotografia istotna jest dla niego nie tylko jako obraz, ale także jako materialny przedmiot – obiekt. Tworzywem swoich prac Kostas Kiritsis uczynił papier, który jest nie tylko podłożem obrazu, ale także jego dopełnieniem, nadającym mu byt realnego obiektu z własnym życiem i historią. Dla sensu jego prac istotne są ślady destrukcji, jakie zostawia na papierze upływający czas i indywidualna historia fotografii-przedmiotu, czyniąc z niej symboliczny relikt, świadectwo przemijania.

„Fiction / Non-Fiction - biblioteka obrazów”, Kostas Kiritsis (źródło: materiały prasowe organizatora)

„Fiction / Non-Fiction - biblioteka obrazów”, Kostas Kiritsis (źródło: materiały prasowe organizatora)

Ur. w 1962 roku w Szczecinie. Mieszka w Nowym Jorku. W latach 1980–1986 studiował na Politechnice Szczecińskiej, a w latach 1992–1995 w School of Visual Arts w Nowym Jorku. Oprócz pracy artystycznej zajmuje się edukacją w dziedzinie fotografii, prowadząc zajęcia warsztatowe dla dzieci, młodzieży i studentów, także w macierzystej School of Visual Arts.

Wystawa jest premierową prezentacją zarówno starszych (z lat 90.), ale nie pokazywanych dotąd prac, jak i dzieł nowych, przygotowanych specjalnie na tę ekspozycję. Poprzednią wystawę Kostasa Kiritsisa, Cywilizacje, Ośrodek Kultury i Sztuki organizował w 2004 roku. Tytuł wystawy Fiction / Non-Fiction zwraca uwagę, iż te same pojęcia, za pomocą których rozróżnia się fikcję literacką i literaturę faktu, odnoszą się również do obrazów, a także, iż wzajemna ich relacja daleka jest od jednoznaczności.

„Fiction / Non-Fiction - biblioteka obrazów”, Kostas Kiritsis (źródło: materiały prasowe organizatora)

„Fiction / Non-Fiction - biblioteka obrazów”, Kostas Kiritsis (źródło: materiały prasowe organizatora)

Ponadto, dokonywane przez niego manualne ingerencje w obraz nadają mu charakter unikatu, nabierającego materialnej konkretności; konkret wdziera się w świat fikcji, tworząc realne metafory: realistyczna reprezentacja świata zostaje bowiem przekształcona w fikcyjną wizję. Dzieła Kostasa Kiritsisa są projekcją wyobraźni, rzutowaną na dzisiejszą rzeczywistość z perspektywy odległej przyszłości lub przeszłości.

„Fiction / Non-Fiction - biblioteka obrazów”, Kostas Kiritsis (źródło: materiały prasowe organizatora)

„Fiction / Non-Fiction - biblioteka obrazów”, Kostas Kiritsis (źródło: materiały prasowe organizatora)

Strony: 1 2

Dodaj komentarz