Wędrująca Biblioteka

Od 12 września do 9 listopada 2014 roku | Gdańska Galeria Güntera Grassa

Biblioteka to ciągły ruch – ludzi, książek i idei. Wędrująca biblioteka stara się oddać specyfikę życia książek, podkreślając jej łączność ze zmianami zachodzącymi w polskiej rzeczywistości. Wystawa daje okazję do nostalgii za antykwariuszem i obwoźną biblioteką, wchodzi w dialog z tradycją książki artystycznej, prezentuje prekursorskie wydawnictwo elektroniczne. Wychodząc od studiów przypadków, Wędrująca biblioteka bada (u)życie i społeczny odbiór książek. Od indywidualnych doświadczeń czytania przechodzi do losów książki jako przedmiotu – jej obiegu, współczesnych modeli funkcjonowania oraz sposobów artystycznej interwencji. Złożoność problemu odzwierciedla różnorodność pokazywanych prac – wystawa korzysta z wielu mediów, łącząc narrację dokumentu z uniwersalnym językiem sztuki.

Waldemar Węgrzyn, „Elektrobiblioteka”, 2012, wydawnictwo elektroniczne (prototyp) (źródło: materiały prasowe organizatora)

Waldemar Węgrzyn, „Elektrobiblioteka”, 2012, wydawnictwo elektroniczne (prototyp) (źródło: materiały prasowe organizatora)

Inspiracją dla wystawy Wędrująca biblioteka była książka artystyczna Zbigniewa Makowskiego Las husula extranas, którą można oglądać jako eksponat w Bibliotece Muzeum Sztuki Współczesnej w Krakowie. Książka została wykonana w 1965 roku na bazie publikacji Oczerki istorii CCCP IX–XIII ww. Interwencja artysty zamazała pierwotną treść w języku rosyjskim i nadbudowała na niej nowe warstwy znaczeń. Swobodnie zestawione cytaty, treści i znaki wytworzyły strukturę palimpsestu, otwartą na odczytania i interpretacje. Każdorazowe przeglądanie książki skutkuje nowymi odkryciami, przypominającymi momenty epifanii. Wśród wielu notatek, można znaleźć na przykład pytanie: Uchwycić ruchome ruchomym?.

Pierwsza odsłona wystawy była prezentowana w Bibliotece MOCAK-u (23.4–16.5.2013), pokaz w Gdańsku został wzbogacony o nowe prace.

Artyści: Maciej Cuske, Hubert Czerepok, Jarosław Faliński, Grzegorz Jaroszuk, Zbigniew Makowski, Christian Odzuck, Zbigniew Rybczyński, Michał Szlaga, Waldemar Węgrzyn, Wydawnictwo MORAVA

Kuratorka: Magdalena Mazik

Na wystawie można zobaczyć następujące prace:

  • Maciej Cuske, Antykwariat, 2005, film dokumentalny, 28 min
  • Hubert Czerepok, Biblioteka, 2003, wideo, 9 min
  • Jarosław Faliński, Zbigniew Makowski. Nulla est fuga.Gnothi seauton, 2009, film dokumentalny, 80 min
  • Grzegorz Jaroszuk, Biblioteka, 2007, etiuda dokumentalna, 14 min
  • Christian Odzuck, Indyjskie słońce, instalacja, 2014
  • Zbigniew Rybczyński, Nowa książka, 1975, wideo, 10 min
  • Michał Szlaga, Biblioteka stoczniowa, fotografia
  • Waldemar Węgrzyn, Elektrobiblioteka, 2012, wydawnictwo elektroniczne
  • Honza Zamojski, książki artystyczne wydawnictwa MORAVA

W czasie trwania wystawy będzie można włączyć się w wymianę książek.

Zbigniew Rybczyński, „Nowa książka”, 1975, wideo, 10 min (źródło: materiały prasowe organizatora)

Zbigniew Rybczyński, „Nowa książka”, 1975, wideo, 10 min (źródło: materiały prasowe organizatora)

Maciej Cuske, Antykwariat, 2005, film dokumentalny, 28 min

Krzysztof Jastrzębski – najsłynniejszy warszawski antykwariusz, człowiek legenda – na początku lat 90. otworzył na Żoliborzu antykwariat. W niewielkim pawilonie wypełnionym po sufit książkami kupujący poruszali się wśród stosów woluminów. W filmie Macieja Cuske tytułowe miejsce stanowi symbol odchodzącej w przeszłość generacji i przemijającej kultury czytelniczej.

Maciej Cuske (ur. 1972) – reżyser, scenarzysta i operator filmów dokumentalnych, absolwent Mistrzowskiej Szkoły Reżyserii Filmowej Andrzeja Wajdy w Warszawie. Wraz z Thierrym Paladino, Marcinem Sauterem i Piotrem Stasikiem tworzył Zespół Filmowy Paladino, będący jednym z najciekawszych zjawisk w polskim kinie dokumentalnym ostatnich lat. Swoją drogę artystyczną rozpoczynał jako amator (I co wy na to, Gałuszko?, 12 000 kilometrów). Za późniejsze filmy, takie jak Kuracja, Antykwariat, Elektryczka czy Pamiętaj, abyś dzień święty święcił, Stacja Warszawa otrzymał liczne nagrody na festiwalach w Polsce i za granicą.

Hubert Czerepok, Biblioteka, 2003 , wideo, 9 min

Praca Huberta Czerepoka podejmuje wątek indywidualnej lektury w przestrzeni biblioteki. Zachowania czytelnika rozciągają się od prób skupienia i pracy aż po znudzenie treścią i bezrefleksyjne przewracanie kolejnych kartek. Film porusza problem wpisywania prywatnego doświadczenia kontaktu z książką w normy zachowań narzucane przez instytucje.

Hubert Czerepok (ur. 1973) – absolwent pracowni rzeźby i rysunku Akademii Sztuk Pięknych w Poznaniu. W latach 1998–2001 wraz ze Sławkiem Sobczakiem prowadził poznańską Galerię ON, od 2000 do 2002 roku współtworzył ze Zbigniewem Rogalskim duet Magisters. Autor projektów multimedialnych, obiektów, interwencji w przestrzeni publicznej. Analizuje determinanty ludzkich zachowań. Interesuje się zjawiskami paranormalnymi oraz teoriami spiskowymi, a także problematyką instytucji publicznych, takich jak muzea czy biblioteki, oraz działaniem rynku sztuki. Wykorzystuje strategie found footage, by przeszukiwać i interpretować zasoby kultury wizualnej.

Strony: 1 2 3

Dodaj komentarz