• 2014-10-02

Gdy sąsiad jest nieznajomym?

3 i 4 października 2014 roku | CSW Łaźnia w Gdańsku

W ramach projektu Gdy sąsiad jest nieznajomym? stawiane będą pytania o sztukę w przestrzeni publicznej. Artyści i kuratorzy skupią się na strategiach i możliwościach angażowania odbiorcy do udziału w realizacjach, które są prezentowane poza zamkniętą przestrzenią galeryjną. Projekt składać się będzie z pięciu artystycznych interwencji, ukazujących różne postawy artystów pracujących w przestrzeni publicznej wobec odbiorców. Artystyczne interwencje skupią się wokół opuszczonego mieszkania na Dolnym Mieście, dzielnicy przechodzącej transformację. Jaką rolę powinna odegrać sztuka w tej przemianie?

Elżbieta Jabłońska, akcja w ramach projektu „Under the bridge” (źródło: materiały prasowe organizatora)

Elżbieta Jabłońska, akcja w ramach projektu „Under the bridge” (źródło: materiały prasowe organizatora)

Sztuka na trwale wpisała się w przestrzeń naszych miast. Dzieło sztuki umiejscowione w publicznej przestrzeni zmienia ją, definiuje na nowo, przyciąga uwagę, mimowolnie angażując mieszkańców. Pojawiają się pytania:

  • Czy jest miłym sąsiadem, czy raczej mówiącym z dziwnym akcentem nieznajomym?
  • Jaka powinna być sztuka w przestrzeni publicznej? Bawić, krytykować, budzić wątpliwości?
  • Jaka jest odpowiedzialność artysty wobec lokalnej społeczności?
  • Czy artysta działający w otwartej przestrzeni programuje odbiorców czy raczej oddaje im część autorstwa swojej pracy?
  • Likwidacja granicy między dziełem a widzem jest jednym z kluczowych zadań sztuki współczesnej.
  • Czy sztuka w przestrzeni miasta jest odpowiedzią?

Projekt Gdy sąsiad jest nieznajomym? będzie z jednej strony pytaniem o przekraczanie granic, pomiędzy dziełem a odbiorcą, z drugiej zaś próbą analizy rzeczywistego stanu. Projekt będzie próbą spojrzenia na egzystencję sztuki z punktu widzenia odbiorcy. W jego ramach zaprezentowane zostaną zarówno prace mające za zadanie uatrakcyjnić przestrzeń, jak te będące krytyczną analizą otoczenia, wymagające interwencji odbiorcy, wykorzystujące nowe technologie.

Zagadnieniem analizowanym w projekcie będzie własność przestrzeni miejskiej, kto jest rzeczywistym gospodarzem. Centra naszych miast coraz bardziej odpowiadają wymogą globalnej turystyki. Czy artyści mogą pomóc w zachowaniu lokalnego charakteru miejsca? Jakie są zadania sztuki w publicznej przestrzeni?

Prelegenci seminarium: Carmen Einfinger, Soren Dahlgaard, Tania Ruiz, Zróbmy to razem (Kuba Budzyński, Monika Waraxa, Bartek Bartosiński)
Kuratorka: Agnieszka Kulazińska-Grobis

Projekt „Gdy sąsiad jest nieznajomym?”, Gdańsk – Dolne Miasto (źródło: materiały prasowe organizatora)

Projekt „Gdy sąsiad jest nieznajomym?”, Gdańsk – Dolne Miasto (źródło: materiały prasowe organizatora)

Artystyczne interwencje wokół mieszkania przy ul. Owsianej 1 na Dolnym Mieście

Artyści: Art Mesh (Kuba Budzyński, Monika Waraxa, Stephan Bourgeois), Elżbieta Jabłońska, Andres R. Londono, Andrea Mastrovito, Joshua Schwebel, Dominika Skutnik, Justyna Wencel i Marcin Chomicki.

Art Mesh (Kuba Budzyński, Monika Waraxa, Stephan Bourgeois)
19.09–09.11.2014
Miejsce: Gdańska Galeria Güntera Grassa, ul. Szeroka 34/35
Prezentacja dokumentacji akcji w mieszkaniu na ul. Owsianej 1/3, pierwsze piętro

Art Mesh to interaktywny projekt angażujący odbiorców do aktywnego udziału w sztuce najnowszej. Projekt ma formę multimedialnej gry, której głównym celem jest ośmielenie odbiorców sztuki do aktywnego współtworzenia prac. Art Mesh wykorzystuje efekt ‘glitchu’ czyli cyfrowego zaburzenia obrazu, używanego do przekształceń grafiki i video. Uczestnicy projektu dosłownie transformują obrazy sztuki najnowszej swoimi opiniami, ale również poszerzają kontekst odbioru i rozumienia tych działań. Efektem interakcji opinii uczestników z obrazem będzie zbiór art-memów, dostępny na stronie the Interchange oraz w ramach podsumowania projektu Gdy sąsiad jest nieznajomym?. Art Mesh jest kontynuacją interaktywnego działania: Zróbmy to razem/Let’s Do It Together (2011–2014).

Strony: 1 2 3 4 5

Dodaj komentarz