• 2014-10-02

Gdy sąsiad jest nieznajomym?

3 i 4 października 2014 roku | CSW Łaźnia w Gdańsku

Zróbmy to razem (Kuba Budzyński, Monika Waraxa, Bartek Bartosiński)

Akcja Zróbmy to razem była działaniem interaktywnym, powszechnie dostępnym, opartym na współpracy i udziale odbiorcy, mającą otwartą i dynamiczną formę. Internetowe narzędzie zaproponowane przez artystów, pozwalało odbiorcy zająć miejsce twórcy, natomiast artyście dawało wgląd w subiektywne opinie dotyczące sztuki. Dla specjalistów mogło być niewygodnym lustrem, ukazującym to jak artystyczne wysiłki są postrzegane. W Zróbmy to razem/Let’s Do It Together (2011–2014) wszyscy uczestnicy działania byli współtwórcami. Ich wpisy na temat: co to jest kultura, kto to jest odbiorca, kim jest artysta, prezentowane w formie projekcji multimedialnych i instalacji w ramach 8 edycji projektu w Polsce i w Wielkiej Brytanii, tworzyły kontent projektu. Zróbmy to razem było próbą re-definicji kluczowych dla sztuki: twórca, odbiorca i obiekt sztuki.

Projekt „Gdy sąsiad jest nieznajomym?”, Gdańsk – Dolne Miasto (źródło: materiały prasowe organizatora)

Projekt „Gdy sąsiad jest nieznajomym?”, Gdańsk – Dolne Miasto (źródło: materiały prasowe organizatora)

Christine Buhl Andersen jest obecnie dyrektorką KØS i przewodniczącą Stowarzyszenia Muzeów Duńskich. KØS to duńskie muzeum całkowicie poświęcone sztuce w przestrzeni publicznej. Muzeum powstało w 1977 roku, znajduje się na deptaku Nørregade w centrum Køge. To jedyne muzeum w kraju zajmujące się sztuką w przestrzeni publicznej – wspólnych przestrzeni miejskich, szpitali, zamków, kościołów i innych miejsc publicznych. Kolekcja muzeum to zbiór 7000 rysunków, modeli i innych wstępnych prac unikatowych dzieł sztuki.

Elena Forin – włoska kuratorka. Jej zainteresowania koncentrują się na ostatnich osiągnięciach artystycznych – wideo, instalacji, performance`u, partycypacji, site-specific i sztuce zaangażowanej społecznie oraz na ich specyficznych kontekstach historycznych sięgających lat 60-tych i 70-tych. W latach 2009 i 2011 była kuratorem różnorodnych wystaw w MACRO (Muzeum Sztuki Współczesnej w Rzymie).

Claudia Löffelholz – urodzona w Niemczech, niezależna kuratorka i dziennikarka. Po ukończeniu filologii Romańskiej i Niemieckiej podjęła pracę jako menadżer kultury Kulturbüro LaRete w Weimarze, gdzie organizuje europejskie projekty wystawiennicze (überMENSCHEN, EUROPA VIDEO ARTE, RADAR, Coniugazioni). Jej projekty badawcze koncentrują się na sztuce wideo i nowych strategiach artystycznych, szczególnie na projektach partycypacyjnych oraz na sztuce w przestrzeni publicznej. W 2004 roku założyła wspólnie z Julią Draganovic kolektyw LaRete Art Project. Pracuje jako kurator i kierownik produkcji dla International Award for Participatory Art promowanej przez Legislative Assembly of the Region Emilia-Romagna we Włoszech. Kuratorka licznych wystaw.

Ula Tornau – Ūla Tornau kuratorka i badaczka, mieszka i pracuje w Wilnie. Pracowała jako kurator w wileńskim Centrum Sztuki Współczesnej, jest założycielką kilku niezależnych artystycznych przedsięwzięć, najnowsza to przestrzeń prowadzona przez artystów Malonioji 6 w Wilnie. W 2012 razem z Asta Vaičiulytė zainicjowała kuratorski projekt Ritual Room, w ramach którego zorganizowane zostały artystyczne rezydencje, wystawy, wydane publikacje. Tornau zainteresowana jest głównie transformacją współczesnej przestrzeni miejskiej. Realizowała m.in. Urban Change in Eastern and Central Europe: Social, Cultural and Architectural Transformations serię wydarzeń i artykułów, X Baltic Triennial of International Art Urban Stories. W 2010 była współproducentką litewskiego pawilonu na 54th Venice Biennale of International Art. Obecnie Ūla Tornau pisze prace doktorską na wileńskiej Akdemii Sztuki dotyczącą kodów oficjalnej i nieoficjalnej przestrzeni w po-wojennym Wilnie.

Gdy sąsiad jest nieznajomym?
Projekt realizowany w ramach Galerii Zewnętrznej Miasta Gdańska
Prezentacja prac odbędzie się 3 i 4 października 2014 roku
Oprowadzanie kurat0rskie odbędzie się o godzinie 18.00 i 19.00 (w języku angielskim)
Seminarium odbędzie się 4 października 2014 roku o godzinie 17.00
CSW Łaźnia
ul. Jaskółcza 1
Gdańsk – Dolne Miasto

Strony: 1 2 3 4 5

Dodaj komentarz