Coming Out 2014

Od 29 listopada do 7 grudnia 2014 roku | Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie

Wystawa Coming Out jest przedsięwzięciem artystycznym, które na stałe wpisało się w kulturalny kalendarz stolicy (w tym roku odbywa się już po raz szósty). Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie wychodzi ze swoich murów, pokazując to, co ma najbardziej wartościowego – najlepsze prace dyplomowe absolwentów. Wydarzenie jest elementem promocji młodej sztuki i dorocznym, nieformalnym spotkaniem twórców: uznanych artystów – pedagogów oraz absolwentów i studentów warszawskiej ASP.

Wydział Sztuki Mediów. Elena Leszczyska, fotos z filmu „A ja to świat” (źródło: materiały prasowe organizatora)

Wydział Sztuki Mediów. Elena Leszczyska, fotos z filmu „A ja to świat” (źródło: materiały prasowe organizatora)

Na wystawie eksponowane są dyplomy z ośmiu wydziałów – Malarstwa, Rzeźby, Grafiki, Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki, Architektury Wnętrz, Wzornictwa, Sztuki Mediów oraz Scenografii. Prezentowanych jest prawie 30 prac – obrazy, plakaty, rzeźby, grafiki, prezentacje multimedialne, filmy, zdjęcia, książki, projekty architektoniczne i wzornicze.

Wystawa skierowana jest do miłośników sztuki, bywalców wydarzeń kulturalnych, krytyków, dziennikarzy, animatorów kultury. Szczególnie cenne jest zainteresowanie branż kreatywnych oraz przedstawicieli biznesu. To właśnie Coming Out stwarza zainteresowanym współpracą z młodymi artystami firmom, studiom projektowym i galeriom szanse nawiązania bezpośrednich kontaktów z młodymi, zdolnymi artystami.

Jak co roku wystawie towarzyszyć będzie obszerny katalog. Publikacje z poprzednich edycji były bardzo pozytywnie oceniane przez czytelników i wydawców. Katalog z roku 2010 otrzymał wyróżnienie w 50. Konkursie Polskiego Towarzystwa Wydawców Książek Najpiękniejsze Książki Roku.

Wydział Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki. Anna Selerowicz, Portret drugiej żony Sebastiana Leerse. Fragment rentgenogramu (źródło: materiały prasowe organizatora)

Wydział Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki. Anna Selerowicz, Portret drugiej żony Sebastiana Leerse. Fragment rentgenogramu (źródło: materiały prasowe organizatora)

Absolwenci, którzy prezentowali swoje prace na Coming Out, uznają wystawę za ważne, dla rozwoju ich przyszłej kariery, wydarzenie.

Coming Out stał się bardzo ważnym punktem w mojej artystycznej drodze, zmienił wiele – to ujawnienie się szerszej grupie odbiorców spowodowało uruchomienie licznych przyjacielskich i biznesowych kontaktów. Założeniem Coming Out jest trafna promocja, która stała się dla mnie początkiem rosnącego zainteresowania moimi plakatami i kolejnych ciekawych i nieprzypadkowych graficznych realizacji.

Wojciech Domagalski, absolwent Wydziału Grafiki

Strony: 1 2

Dodaj komentarz