• 2014-11-10

Tadeusz Łapiński. Sztuka uniwersalna

Od 15 listopada 2014 roku do 15 marca 2015 roku | Muzeum Narodowe w Krakowie

Wystawa w Muzeum Narodowym w Krakowie będzie próbą pokazania całokształtu twórczości Tadeusza Łapińskiego – znanego grafika, rysownika i malarza 2. połowy XX wieku – oraz jej usystematyzowania z podziałem na najważniejsze okresy w sensie czasowym i artystycznym. Ekspozycja zaprezentuje około 100 prac artysty – grafik wykonanych w technice litografii barwnej oraz obrazów olejnych pochodzących z wczesnego okresu jego twórczości, tzw. malarstwa materii.

Tadeusz Łapiński, „Serce ziemi”, 1969, litografia barwna, Muzeum Narodowe w Krakowie (źródło: materiały prasowe organizatora)

Tadeusz Łapiński, „Serce ziemi”, 1969, litografia barwna, Muzeum Narodowe w Krakowie (źródło: materiały prasowe organizatora)

Ostatnia wystawa Łapińskiego w Krakowie miała miejsce w 1978 roku, gdy artysta jako przedstawiciel Fundacji Kościuszkowskiej nawiązywał współpracę między krakowską Akademią Sztuk Pięknych i młodymi twórcami amerykańskimi polskiego pochodzenia. W sierpniu 2013 jego prace pokazał także ZPAP w Warszawie.

Jak uważa sam artysta, wystawa prezentowana w Muzeum Narodowym w Krakowie będzie ukoronowaniem jego artystycznej działalności. Ekspozycji towarzyszyć będzie obszerny katalog naukowy artysty, zawierający esej o jego twórczości, kalendarium życia, pełne spisy wystaw indywidualnych i zbiorowych oraz kompletną bibliografię artysty, a także obszerną informację zawierającą nazwy muzeów, zbiorów publicznych, galerii i kolekcjonerów prywatnych mających jego dzieła w swoim posiadaniu.

Tadeusz Łapiński, „Outer Space Reconciliation (Pozaziemskie pojednanie)”, 1973, litografia barwna, własność prywatna (źródło: materiały prasowe organizatora)

Tadeusz Łapiński, „Outer Space Reconciliation (Pozaziemskie pojednanie)”, 1973, litografia barwna, własność prywatna (źródło: materiały prasowe organizatora)

Tadeusz Łapiński (ur. 1928) od końca lat 60. na stałe mieszka w USA, od 1972 roku jest profesorem Uniwersytetu Maryland (Collage Park, stan Maryland), obecnie Professor Emeritus tego uniwersytetu. Na jego cześć od 1981 roku w Waszyngtonie 9 grudnia jest ogłoszony Dniem Łapińskiego (Lapinski Day). Każdego roku na terenie amerykańskiej stolicy odbywają się w tym dniu wystawy, pokazy i inne imprezy związane z jego twórczością, otwierane przez przedstawiciela Prezydenta.

Otrzymał liczne nagrody w Polsce i za granicą: w 1960 I nagrodę na I Biennale w Krakowie i I nagrodę na International Biennal of Prints w Muzeum w Cincinati, dwa lata później III nagrodę – Miasta Krakowa; w 1965 nagrodę UNESCO, w 1969 złoty medal na Biennale w Lozannie, a w 1977 wielką nagrodę na międzynarodowej wystawie graficznej Europahaus w Wiedniu. Otrzymał także najwyższe nagrody stowarzyszenia Audubon Artists w Nowym Jorku oraz Painters & Sculptors Society of New Yersey. W ostatnich latach uzyskał tytuł Professor Emereritus (Nobilitowany) – tego zaszczytu na Uniwersytecie Maryland, gdzie nauczał przez czterdzieści lat, dostąpiło jedynie kilku profesorów.

Tadeusz Łapiński, „Rite of the Moon (Dawne czasy)”, 1971, litografia barwna, własność prywatna (źródło: materiały prasowe organizatora)

Tadeusz Łapiński, „Rite of the Moon (Dawne czasy)”, 1971, litografia barwna, własność prywatna (źródło: materiały prasowe organizatora)

Tadeusz Łapiński jest grafikiem warsztatowym, który nigdy nie zrezygnował z samodzielnego drukowania odbitek wykonywanych w bardzo małych nakładach (średnio 10–15 egzemplarzy). Jego osiągnięcia w zakresie druku tęczowego weszły do kanonów nauczania szkół artystycznych oraz publikacji dotyczących historii litografii.

Niestety jest lepiej znany za granicą niż w Polsce. Twórczość Łapińskiego była prezentowana w najważniejszych amerykańskich galeriach i muzeach, m.in. w: Museum of Modern Art, Kennedy Gallery, Weintraub Galery, Art Fair Galery, National Collection of Fine Art – Smithsonian Institution, Whitney Museum, National Academy Galleries w Nowym Jorku, Miami Museum of Modern Art.

Tadeusz Łapiński. Sztuka uniwersalna
Pokaz w ramach cyklu Galeria Żywa, sala Koloryzm
Wystawę będzie można oglądać od 15 listopada 2014 roku do 15 marca 2015 roku
Gmach Główny Muzeum Narodowego w Krakowie
al. 3 Maja 1
Kraków

Dodaj komentarz