• 2014-12-04

Zbigniew Łagocki. Pozdrowienia z Muszyny!

Od 13 grudnia 2014 roku do 17 stycznia 2015 roku | Galeria Stara w Łodzi

Ekspozycja ma na celu wyodrębnienie i zaznaczenie twórczości Zbigniewa Łagockiego w dziedzinie fotografii pocztówkowej. Tym samym, wystawa poruszy aspekt jego działalności w okresie PRL – tak odmienny od szeroko opracowanej w badaniach jego najbardziej reprezentatywnej twórczości artystycznej obejmującej, między innymi, tematykę aktów oraz portretów. Wobec do tej pory znanego dorobku Łagockiego tym bardziej zaskakujący staje się fakt, że w latach 70. i 80. we współpracy z Krajową Agencją Wydawniczą, na kartkach pocztowych były publikowane jego zdjęcia prezentujące między innymi sanatoria, kurorty i domy wypoczynkowe – dalekie od subtelnej estetyki.

© fot. Zbigniew Łagocki. „Krynica. Sanatorium Budowlani”, lata 70-te (źródło: materiały prasowe organizatora)

© fot. Zbigniew Łagocki. „Krynica. Sanatorium Budowlani”, lata 70-te (źródło: materiały prasowe organizatora)

Projekt wystawy powstał jako praca magisterska Katarzyny Kowalskiej (kuratorki wystawy) zrealizowana na specjalizacji kuratorskiej pod kierunkiem dr hab. Andrzeja Szczerskiego w Instytucie Historii Sztuki Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Wystawa jest realizowana przy współpracy artystycznej i merytorycznej z dr Marią Pyrlik – właścicielem spuścizny artystycznej Zbigniewa Łagockiego.

(Katarzyna Kowalska)

Prace Zbigniewa Łagockiego, wykonane na zamówienie Krajowej Agencji Wydawniczej, ukażą istotną rolę fotografii pocztówkowej, gdzie obraz materialnego dobrobytu odbudowanej Polski w latach 60. i 70. był symbolem sukcesu socjalistycznego systemu. Jednym z najbardziej charakterystycznych nośnikówtych treści stały się nowo powstałe sanatoria i uzdrowiska, które były najczęściej zlecanym przez wydawnictwo tematem. Warto zaznaczyć, że prezentowane fotografie, zestawione z pocztówkami, nie będą miały tylko charakteru wyciągniętych z szuflady, ale również staną się świadectwem wartości artystycznej, dokumentalnej i historycznej.

Istotnym aspektem wystawy będzie także zestawienie oryginalnych fotografii z pocztówkami, na których ukazały się. W ten sposób ekspozycja ukaże druk pocztówek jako wynik niezwykle złożonego procesu wydawniczego – począwszy od wykonania przez fotografa diapozytywów aż na procesie drukarskim kończąc. Wystawa również pozwoli odsłonić istotną wartość tradycyjnych metod produkcyjnych pocztówek, które wobec aktualnych współczesnych cyfrowych technik wydawniczych zyskują szczególne znaczenie.

Prezentowane fotografie pochodzą z archiwum dr Marii Pyrlik i z Narodowego Archiwum Cyfrowego.

Katarzyna Kowalska – kuratorka wystawy

© fot. Zbigniew Łagocki. „Oświęcim. Kryty basen pływacki”, 1976 rok (źródło: materiały prasowe organizatora)

© fot. Zbigniew Łagocki. „Oświęcim. Kryty basen pływacki”, 1976 rok (źródło: materiały prasowe organizatora)

Pozdrowienia z Muszyny! to wystawa kilkunastu fotografii prof. Zbigniewa Łagockiego, które powstały głównie w latach 70. XX wieku. Część z tych fotografii zaistniała w formie kartek – pocztówek, które powszechnie wysyłało się z pozdrowieniami z wakacji. Sam Łagocki określał tego rodzaju fotografię jako folderową. Fotografia folderowa, bo miała pokazywać piękno tego miejsca, jego specyfikę i niepowtarzalność, a w domyśle zdjęcia mogłyby się znaleźć w folderach reklamujących to miejsce. Na potrzeby wystawy zostały wybrane zdjęcia głównie sanatoriów i hoteli. Pojawiają się również na nich ludzie, samochody, które dopełniają obraz i pokazują estetykę tamtych czasów. To do domów wypoczynkowych przyjeżdżali w czasach PRL-u pracownicy hut, kopalni i innych zakładów w celach rekreacyjnych.

(Maria Pyrlik)

Strony: 1 2

Dodaj komentarz