• 2015-01-28

Piotr Błażejewski. W drodze – razem ze mną

Od 30 stycznia do 28 lutego 2015 roku | Galeria Sztuki w Legnicy

Wystawa W drodze – razem ze mną jest związana z jubileuszem 40-lecia pracy twórczej i akademickiej prof. Piotra Błażejewskiego – jednego z najważniejszych malarzy wrocławskiego strukturalizmu. Tworzy abstrakcję geometryczną i pracuje cyklami.

Piotr Błażejewski, „Epitafium VI”, 2012, 100x82 cm, akryl, olej (źródło: materiały prasowe organizatora)

Piotr Błażejewski, „Epitafium VI”, 2012, 100x82 cm, akryl, olej (źródło: materiały prasowe organizatora)

Piotr Błażejewski – artysta malarz, pedagog związany jest z wrocławskim środowiskiem artystycznym i akademickim od 40 lat. Absolwent wrocławskiej PWSSP (obecnie ASP). Dyplom w 1975 roku. Pracę pedagogiczną na macierzystej uczelni rozpoczął tuż po dyplomie. Obecnie jest profesorem zwyczajnym ASP we Wrocławiu, gdzie prowadzi pracownię dyplomującą z malarstwa. Promotor ok. 100 dyplomów magisterskich z malarstwa. Od 2000 roku pracuje również w Instytucie Architektury Krajobrazu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu.

Jeszcze na studiach rozpoczął prace nad cyklem Architektura Koloru, następnie powstały: Interferencje, Refleksy/-je, Kolekcje, Nieprawdopodobne Figury Geometryczne, Znaki Krzyża, Epitafia oraz ostatnio Obiekty Malarskie. W jego dorobku są także pomniejsze cykle malarskie. Artysta był uczestnikiem ok. 250 wystaw w kraju i za granicą (w tym ok. 50 wystaw indywidualnych i 40 wystaw zagranicznych). Kilkakrotnie zdobywał nagrody w prestiżowych konkursach malarstwa. Uwielbia spotkania i wymianę doświadczeń z innymi artystami oraz młodzieżą, przede wszystkim na letnich plenerach w Polsce i za granicą. Uczestniczył w ok. 50 takich przedsięwzięciach, wielokrotnie sam je organizował. Ma też pasję kolekcjonerską – od lat systematycznie gromadzi prace malarskie, graficzne i ceramiczne.

O własnej twórczości mówi:

W moim malarstwie, szerzej w mojej sztuce, poszukuję porządku oraz harmonii. Często myślę o nieskończoności i ciągłości, o tym, co jest za nami i tym czego właśnie doświadczamy. Staram się, żeby moje obrazy były proste, syntetyczne i aby właśnie to decydowało o ich sile. W związku z tym upraszczam, odrzucam, eliminuję, oczyszczam… Płaszczyzny koloru, światła i formy pragnę doprowadzić do perfekcji. Buduję swoje malarstwo z najprostszych elementów – płaszczyzn, linii. Często różnicuję fakturę stosując swego rodzaju frottage.

Piotr Błażejewski, „Obiekt przestrzenny I”, 2014, 140x280 cm, akryl, olej (źródło: materiały prasowe organizatora)

Piotr Błażejewski, „Obiekt przestrzenny I”, 2014, 140x280 cm, akryl, olej (źródło: materiały prasowe organizatora)

Wystawie towarzyszy obszerna monografia zatytułowana W drodze – razem ze mną. To opowieść-album poświęcona sztuce jubilata oraz zaproszonym przez niego malarzom, współpracownikom i przyjaciołom, wśród których znaleźli się: A. Mazurkiewicz, K. Maliszewska, W. Gołkowska, K. Jarodzki, A. Dobrzaniecki, P. Lewandowski-Palle, S. Kortyka, P. Kielan, J. Jaroszewski, A. Brudzińska. Wszyscy oni reprezentują dokonania wrocławskiego środowiska artystycznego na przestrzeni kilku dziesięcioleci. Monografia jest opatrzona obszernymi i wnikliwymi analizami krytycznymi autorstwa A. Kostołowskiego, P. Lewandowskiego-Palle, A. Jarosza, B. Kowalskiej, L. Dmochowskiej.

Piotr Błażejewski, „Znak krzyża”, 2012, 90x180 cm, akryl, olej (źródło: materiały prasowe organizatora)

Piotr Błażejewski, „Znak krzyża”, 2012, 90x180 cm, akryl, olej (źródło: materiały prasowe organizatora)

Piotr Błażejewski – urodzony 4 lutego, 1950 roku w Kluczborku. Absolwent Państwowego Liceum Sztuk Plastycznych im. S. Kopystyńskiego we Wrocławiu, w pracowni malarstwa i rysunku Krzesławy Maliszewskiej. W latach 1969-75 studia malarskie w Państwowej Wyższej Szkole Sztuk Plastycznych we Wrocławiu (obecnie ASP). Dyplom z malarstwa w pracowni doc. Alfonsa Mazurkiewicza na podstawie cyklu prac pt. Architektura koloru oraz w Pracowni Projektowania Malarstwa w Architekturze i Urbanistyce doc. Mieczysława Zdanowicza. W latach 1977-81 asystent w Pracowni Malarstwa i Rysunku st. wykładowcy Feliksa Podsiadłego w macierzystej uczelni. W latach 1981–88 st. asystent w Pracowni Malarstwa i Rysunku doc. Konrada Jarodzkiego, od 1989 roku po uzyskaniu tzw. kwalifikacji I stopnia adiunkt w tej pracowni. W 1998 roku uzyskał habilitację na podstawie pracy pt. Obecność geometrii w malarstwie. Nieeuklidesowa, czterowymiarowa koncepcja przestrzeni obrazowej w Pracowni Malarstwa i Rysunku prof. Wandy Gołkowskiej. W 1999 roku uzyskał tytuł profesora nadzwyczajnego oraz objął Pracownię Malarstwa i Rysunku.

Od 2000 roku wykładowca również w Instytucie Architektury Krajobrazu ówczesnej Akademii Rolniczej we Wrocławiu (obecnie Uniwersytet Przyrodniczy) oraz w Pracowni Malarstwa i Rysunku studiów wieczorowych ASP we Wrocławiu. W 2002 roku uzyskał tytuł profesora tytularnego nadany przez Prezydenta Polski Aleksandra Kwaśniewskiego. W 2004 roku otrzymał tytuł profesora zwyczajnego nadany przez Senat ASP we Wrocławiu.

Piotr Błażejewski, „Obiekt malarski I”, 2013, detal, akryl, olej (źródło: materiały prasowe organizatora)

Piotr Błażejewski, „Obiekt malarski I”, 2013, detal, akryl, olej (źródło: materiały prasowe organizatora)

Organizatorzy: Ośrodek Kultury i Sztuki we Wrocławiu – Instytucja Kultury Samorządu Województwa Dolnośląskiego, Dolnośląski Festiwal Artystyczny OKiS

Współorganizator: Galeria Sztuki w Legnicy

Piotr Błażejewski, W drodze – razem ze mną
Wernisaż: 6 lutego 2015 roku, godz. 17.30
Wystawę można oglądać od 30 stycznia do 28 lutego 2015 roku
Galeria Sztuki (pl. Katedralny 1), RING (Rynek 12)
Legnica

Dodaj komentarz