• 2015-02-16

11:15 do Amsterdamu

Od 23 lutego do 15 marca 2015 roku | Warszawska Szkoła Fotografii i Grafiki Projektowej

Na wystawie zaprezentowanych zostanie 38 prac, wykonanych przez studentów i absolwentów WSFiGP, podczas pleneru fotograficznego, który odbył się w czerwcu 2014 roku. Plener prowadzili: fotografka i podróżniczka Anita Andrzejewska oraz fotograf i wykładowca szkoły Maciej Szal. Tematem zdjęć jest tętniący krajobraz amsterdamskiej ulicy.

Fot. Waldemar Ostrowski (źródło: materiały prasowe organizatora)

Fot. Waldemar Ostrowski (źródło: materiały prasowe organizatora)

W projekcie znalazły się prace: Aleksandry Schonthaler, Anny Marii Jastrzębskiej, Ewy Przygodzkiej, Kamila Domańskiego, Krzysztofa Mindykowskiego, Mili Mindykowskiej, Olgierda Chodynieckiego, Rafała Dadeja, Tomasza Filipowicza i Waldemara Ostrowskiego.

Wystawa 11:15 do Amsterdamu – Krajobraz amsterdamskiej ulicy

Choć ulica wydaje się wytyczać przestrzeń obojętną, w której jedynie bywa się przechadzając lub przejeżdżając z punktu do punktu, w istocie staje się ona często miejscem spotkań, pracy, wypoczynku, aktywnego życia, prywatnych przyjemności i osobistych dramatów, w końcu miejscem energetycznym, będącym zarazem wizytówką i swoistym sercem organizmu miejskiego. Nie bez przyczyny tak wielu fotografów (Henri Cartier-Bresson, Lee Friedlander, Robert Frank, Garry Winogrand i in.) kierowało obiektywy swoich aparatów w stronę krajobrazu ulicznego i ludzi w niego wtopionych. Wykrystalizowany na fundamentach ich działań odrębny gatunek – street photography, cieszy się popularnością do dnia dzisiejszego. Świadczą o tym m.in. efekty fotograficznych poszukiwań studentów Warszawskiej Szkoły Fotografii i Grafiki Projektowej, powstałe w trakcie pięciodniowego pleneru w Amsterdamie, w czerwcu ubiegłego roku.

Fot. Mila Mindykowska (źródło: materiały prasowe organizatora)

Fot. Mila Mindykowska (źródło: materiały prasowe organizatora)

Ograniczona przestrzeń, z którą zmierzyli się uczestnicy pleneru, nie miała bynajmniej wpływu na monotematyczność wykonywanych przez nich zdjęć. Przeciwnie – prace wyselekcjonowane do wystawy – stają się dowodem wielogłosowości sposobów rejestracji przestrzeni publicznej, której obrazy noszą w sobie wyraźne piętno indywidualnego spojrzenia fotografa. Różnicom przedmiotu obserwacji towarzyszą odmienności stylistyczne. Nawet dynamika poszczególnych fotografii wydaje się wynikać z autonomicznej wrażliwości osoby stojącej za aparatem. Podczas gdy niektórzy z fotografów (Ewa Przygodzka) zdają się wyszukiwać interesujących twarzy, uwiecznianych później w statycznych kompozycjach, inni (Olgierd Chodyniecki, Kamil Domański, Mila Mindykowska, Maciej Szal) mieszają taką konwencję z dynamicznymi scenami ulicznymi, czasem przybierającymi na fotografiach teatralnego napięcia.

Fot. Krzysztof Mindykowski (źródło: materiały prasowe organizatora)

Fot. Krzysztof Mindykowski (źródło: materiały prasowe organizatora)

Pozornie zwykłe czynności (palenie papierosa, wyprowadzanie psa) mogą nabrać w nich dramaturgii, oddalającej tak powstałe zdjęcia od prozaiczności widoków codziennego życia. Właśnie energia miejskiego krajobrazu staje się dla kilku fotografów kluczowym motywem eksploracji miasta, reprezentowanego później w postaci dynamicznych kompozycji (Kamil Domański, Tomasz Filipowicz, Krzysztof Mindykowski, Aleksandra Schonthaler). Co warte podkreślenia, w pracach niektórych uczestników pleneru na pierwszy plan wysuwają się zauważalne w miejskiej strukturze odmienności kulturowe lub też nierówności społeczne (Rafał Dadej, Waldemar Ostrowski). Dopełnieniem wielu sposobów obserwacji człowieka wtopionego w miejską tkankę, jest różniący się projekt Anny Jastrzębskiej, która eliminując człowieka z obszaru własnych zainteresowań skupiła się na architekturze, umożliwiającej jej stworzenie abstrakcyjnych kompozycji.

Organizator: Warszawska Szkoła Fotografii i Grafiki Projektowej

11:15 do Amsterdamu
Wernisaż: 23 lutego 2015 roku, godz. 19.00
Wystawę będzie można oglądać do 15 marca 2015 roku
Skwer – Filia Centrum Artystycznego Fabryka Trzciny
ul. Krakowskie Przedmieście 60a
Warszawa

Dodaj komentarz