• 2015-03-09

Agnieszka Grodzińska. Hard light in the light heat

Od 13 marca do 12 kwietnia 2015 roku | Galeria Sztuki Wozownia w Toruniu

Wystawa najnowszych prac Agnieszki Grodzińskiej dotyczy autoprezentacji wizerunków ciał, których nośnikiem stały się powiększone wydruki kserograficzne. Chociaż można na nich dostrzec torsy, plecy, nogi, brzuchy, pośladki etc., to jednak zastosowana strategia powiększenia zaciemnia obraz na tyle, że nie tylko wzmaga wrażenie zapośredniczenia obrazu ciała, lecz także staje się jego mistyfikacją. Pozbawiając reprodukowany obiekt cielesny czytelności poprzez ingerencję w obszar jego widzialności, artystka pokazuje i kwestionuje stereotypowe wyobrażenia na temat wiarygodności obrazu kserograficznego.

Agnieszka Grodzińska, „Hard Light in the Light Heat” (źródło: materiały prasowe)

Agnieszka Grodzińska, „Hard Light in the Light Heat” (źródło: materiały prasowe)

Sam tytuł wystawy nakierowuje tylko pozornie w stronę procesów technicznych. Cielesne ciepło wytwarza tu bowiem zarówno maszyna, jaki i człowiek – choć każde z nich czyni to z odmiennych sobie powodów. W przypadku prac znajdujących się na wystawie maszyna kserograficzna wydobyła i utrwaliła swoim ciepłem kontrasty i samocenzurujące się zbiory wyczernionych punktów.

Nowe prace Grodzińskiej stanowią kolejną odsłonę trwającego sporu o obrazy, który koncentruje współczesne rozważania na temat ich statusu i kondycji. Znamienną ich cechą jest heterogeniczność oraz trudność kategoryzacji i typologizacji. Dyskusyjny charakter tych prac ma swe paradoksalne źródło w skorelowaniu ich tematu z brudną estetyką kserokopii, dzięki czemu prezentowany na nich obraz ciała subtelnieje. Obcując z jego reprodukowanym obrazem, oko potrzebuje czasu do akomodacji, a nasze percepcyjne mechanizmy projektują na niewyraźne obrazy cielesności motywy krajobrazu czy kosmosu. Kserokopie mają zatem u Grodzińskiej status produktywnego środka wskazania na rozproszoną praktykę obrazowania. Generują krytyczne i cenne napięcie, wynikające z rozbijania przez nie wyobrażenia o obiektywizującej mocy obrazu technicznego, który w proponowanej modyfikacji rozmija się z oczekiwaniami łatwego zaspokajania potrzeb odbiorców w zakresie doświadczania sztuki.

Ewelina Jarosz

Agnieszka Grodzińska, „Hard Light in the Light Heat” (źródło: materiały prasowe)

Agnieszka Grodzińska, „Hard Light in the Light Heat” (źródło: materiały prasowe)

Agnieszka Grodzińska – urodziła się w 1984 r. w Opolu. W 2009 r. ukończyła Akademię Sztuk Pięknych (Uniwersytet Artystyczny) w Poznaniu. Obecnie pracuje na Akademii Sztuki w Szczecinie oraz na Uniwersytecie Medycznym w Poznaniu. Współpracuje z Galerią Starter z Warszawy oraz z redakcją magazynu artpunkt (GSW Opole). Stypendystka programu stypendialnego z budżetu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz programu stypendialnego Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Młoda Polska. Laureatka Medalu Młodej Sztuki, konkursu Curators Network, Mocak, rezydencji artystycznej Banská Stanica Contemporary (BSC) na Słowacji. Ma na koncie liczne wystawy indywidualne: Exhibited window. Closed for itself, Galeria Witryna, Warszawa; Saturation Rhythm, Galerie Laboratorio, Praga; Temperatura ciała doskonale czarnego, Galeria Starter, Warszawa; i zbiorowych: Lokalsi, Galeria Miejska Arsenał, Poznań; Muzeum. Agnieszka Grodzińska / Marko Tadic, Galeria Starter, Warszawa; Impossibility vs. Self-censorship, Matadero, Madryt; Czas Kolażu, Kordegarda Gallery, Warszawa.

Agnieszka Grodzińska, „Hard Light in the Light Heat” (źródło: materiały prasowe)

Agnieszka Grodzińska, „Hard Light in the Light Heat” (źródło: materiały prasowe)

Agnieszka Grodzińska | Hard Light in the Light Heat (Ostre światło w lekkim cieple)
Kurator: Ewelina Jarosz
Otwarcie wystawy: 13 marca 2015 roku, godz. 18.00
Wystawa czynna do 12 kwietnia 2015 roku
Galeria Sztuki Wozownia w Toruniu

Dodaj komentarz