• 2015-03-12

Łaźnia 2 tymczasem… Miasto – sztuka flamandzka / Rozdziały… miasta

Od 19 marca do 12 kwietnia 2015 roku | Centrum Sztuki Współczesnej Łaźnia 2 w Gdańsku

W ramach Flanders Week w Centrum Sztuki Współczesnej Łaźnia 2 w Nowym Porcie w Gdańsku rozpocznie się projekt Tymczasem… Miasto składający się z dwóch wydarzeń: wystawy Rozdziały miasta oraz przeglądu współczesnego kina flamandzkiego Cine Privé w Gdańsku. W tym czasie w dotychczas niedostępnych przestrzeniach CSW Łaźnia 2 w Nowym Porcie można będzie zobaczyć rzeźby, grafiki, instalacje, wideo, animacje oraz filmy. Tymczasem… miasto to część Flanders Week, który ma na celu odnowienie kulturalnych i gospodarczych więzi między Flandrią a Gdańskiem. Związki obu regionów mają długą historię rozpoczynającą się już pod koniec XV w. Wymiana elementów kulturowych i idei między Polską a Flandrią, zapoczątkowana w średniowieczu przez licznych artystów, filozofów i kupców, przyczyniła się do rozkwitu obu regionów. Ślady tego okresu są widoczne do dziś w historycznych centrach Gdańska i Gandawy.

Wannes Goetschalk, „ Running”, fotografia (źródło: materiały prasowe organizatora)

Wannes Goetschalk, „ Running”, fotografia (źródło: materiały prasowe organizatora)

Projekt Tymczasem… miasto stawia pytania o to, w jaki sposób powinniśmy odczytywać przestrzeń współczesnego miasta. Czy możemy potraktować je jak abstrakcyjny twór? Połączenie przestrzeni, smaków, rytmów, historii, rekonstrukcji, interpretacji, gości i mieszkańców? Projekt Tymczasem… miasto analizuje tę kwestię z perspektywy chaosu i pustki znaczeniowej. Podejmuje próbę odpowiedzi na pytanie, co czuje artysta, gdy znajdzie się w tym przestrzennym tworze. Jak może zbadać pustkę miasta? Miasta, w którym nieobecność i brak w oczywisty sposób wprowadzają do dyskursu różne komunikaty. Ta wszechobecność przejawów tworzy przestrzeń dla nowych znaczeń, w której to, co symboliczne i wyobrażone łączy się z tym, co rzeczywiste.

Koncepcja projektu jest wypadkową wspólnej pracy organizacji NUCLEO i Circa z Gandawy oraz CSW Łaźnia z Gdańska, artystów i kuratorów. Tymczasem… miasto to wynik prawie rocznego dialogu, prezentujący zestaw prac stworzonych przez flamandzkich artystów m.in. w trakcie wizyt studyjnych, projektów rezydencyjnych i indywidualnych badań.

Sarah Westphal, fotografia (źródło: materiały prasowe organizatora)

Sarah Westphal, fotografia (źródło: materiały prasowe organizatora)

Z kolei w ramach wystawy Rozdziały… miasta w CSW Łaźnia zaprezentowane zostaną prace dwójki belgijskich artystów Franka Depoorter i Lore Rabaut, częściowo powstałe w wyniku pobytu rezydencyjnego w Gdańsku. Obydwoje artyści w swojej twórczości podejmują indywidualny dialog z miejską przestrzenią. Rysunki, rzeźby Franka Depoorter są wypadkową zmysłowego postrzegania otoczenia i pamięci. Powstają w pracowni w oparciu o czas spędzony w danej, miejskiej przestrzeni. Artysta doświadcza zmysłowo miejsca, w którym przebywa, przeżycie to determinowane jest przez ruch, spacer, jego powtarzalny rytm i tempo wprowadzające w stan bliski medytacji. Prace są zapisem transgresji, błędu powstającego w czasie pomiędzy przebywania w danym otoczeniu a działaniami w pracowni, swoistego rodzaju kolorowaniem tego co zapamiętane. Krajobraz przeradza się w serię fragmentów przeplatanych wcześniejszymi emocjami oraz wiedzą. Efekt kolorowania jest jednym z głównych zainteresowań artysty. Podczas swojego pobytu studyjnego w Gdańsku, Frank Depoorter przebył trasę około 50 km. Szlak prowadził otaczającymi miasto lasami, terenami miejskimi oraz dzielnicami nadmorskimi.

Lore Rabaut, „Antropoceen” (źródło: materiały prasowe organizatora)

Lore Rabaut, „Antropoceen” (źródło: materiały prasowe organizatora)

Lore Rabaut doświadcza miejskiej przestrzeni w inny sposób. Linia horyzontu, rytm budynków, placów i pierzei staje się punktem wyjścia do tworzenia rysunkowych diagramów, abstrakcyjnych rzeźb. Gra między przestrzenną skalą obiektów, wrażliwością dotykową materii i minimalnym wykorzystaniem archetypowych obrazów, tworzą intrygujące i niezapomniane dzieła. Powstałe prace stają się punktem wyjścia do tworzenia muzyki. Wystawa w CSW Łaźnia będzie wynikiem dialogu dwóch różnych od siebie artystycznych wrażliwości i przestrzeni dwóch różnych miast, Gandawy, z której pochodzą artyści oraz Gdańska.

Frank Depoorter, fotografia (źródło: materiały prasowe organizatora)

Frank Depoorter, fotografia (źródło: materiały prasowe organizatora)

Dodatkowo, haptyczne właściwości prac Lore Rabaut, ich forma i faktura, posłuża jako partytura i odczytane zostaną podczas otwarcia wystawy przez muzyka, Marcina Malinowskiego.

Łaźnia 2 tymczasem… Miasto – sztuka flamandzka / Rozdziały… miasta
Wydarzenia w ramach Flanders Week
Kuratorki: Marjoleine Maes, Aleksandra Księżopolska, Agnieszka Kulazińska
Wernisaż: 19 marca 2015 roku, godzina 19.00
Od 20 marca do 12 kwietnia 2015 roku
Centrum Sztuki Współczesnej Łaźnia 2 w Gdańsku

Dodaj komentarz