• 2015-03-21

Młoda Grafika

Od 25 marca do 22 kwietnia 2015 roku | Galeria Sztuki Stalowa w Warszawie

Dwie galerie sztuki: Stalowa w Warszawie i Miejska we Wrocławiu, na co dzień promujące przede wszystkim młode malarstwo, podjęły się zadania, które w pierwszej chwili wydaje się dość karkołomne, bo odnoszące się do mało popularnej dziedziny sztuki. Która z galerii w kraju, w większości pewnie słusznie promujących malarstwo, niekoniecznie młode, lub fotografię albo nowe media (video, instalacje, performance) wzięłaby na swoje barki promocję – staromodnej, zdawałoby się – grafiki warsztatowej?

Aleksandra Prusinowska, „Główne danie”, linoryt (źródło: materiał prasowy organizatora)

Aleksandra Prusinowska, „Główne danie”, linoryt (źródło: materiał prasowy organizatora)

Owszem, jest kilka specjalistycznych miejsc, od lat prezentujących grafikę, jak np. Galeria Grafiki i Plakatu na Hożej w Warszawie, a we Wrocławiu Dom Miedziorytnika. Tam grafiki można oglądać i kupować na stałe, nieczęsto jednak organizują one czasowe wystawy przeglądowe, wychodząc, jak można sądzić, z przekonania, że grafika wymaga intymnego, uważnego odbioru, jako że zwykle to dzieła małoformatowe, pełne szczegółów, które docenić można przy bardzo bliskim oglądzie.

Najmłodsi graficy podchodzą inaczej do swojego medium. Upominają się o prawo do bezpośredniego, bliższego malarstwu, fotografii czy plakatowi odbioru swoich dzieł. Przede wszystkim zrywają z małymi formatami. Na wystawie w Stalowej dominują grafiki o wymiarach dużych i średnich obrazów. Są wykonane w tradycyjnych technikach, ale często są też świadectwem podejmowanych przez młodych artystów poszukiwań własnych technik i łączenia tradycyjnych. Jednym z najciekawszych przykładów takich poszukiwań są przestrzenne wielkoformatowe prace Michała Kochańskiego.

Marta Kubiak, „Trzy głowy, jeden ogon”, serigrafia (źródło: materiał prasowy organizatora)

Marta Kubiak, „Trzy głowy, jeden ogon”, serigrafia (źródło: materiał prasowy organizatora)

Za ważne uzupełnienie projektu należy uznać przygotowanie i wydanie unikatowej teki z grafikami sześciorga uczestników (po 3 odbitki każdego z artystów). To ukłon w stronę kolekcjonerów: zarówno tych, którzy zbierają grafiki od lat, ale może niekoniecznie znają dokonania najmłodszych artystów, ale także tych, którzy zapragnęliby rozpocząć zbieranie grafik właśnie najmłodszych twórców.

Wystawa Młoda Grafika gromadzi prace sześciorga twórców:

Agata Gretchen ukończyła Wydział Grafiki wrocławskiej ASP, dyplom 2010 w Pracowni Druku Wklęsłego. Jest laureatką Grand Prix 12 Biennale Grafiki w Brugii (2009), Grand Prix Konkursu im. Ludwiga Maidnera w Oleśnicy (2010), I Nagrody na Osten 38th World Gallery of Art w Skopje (2010).

Agata Gertchen, „Przedmiot 1”, mezzotinta (źródło: materiał prasowy organizatora)

Agata Gertchen, „Przedmiot 1”, mezzotinta (źródło: materiał prasowy organizatora)

Iwona Cur jest absolwentką Wydziału Grafiki Warsztatowej Europejskiej Akademii Sztuk w Warszawie, dyplom z wyróżnieniem z grafiki warsztatowej w pracowni prof. Waldemara Szysza, aneks z malarstwa sztalugowego pod kierunkiem prof. Andrzeja Sadowskiego. Pracowała na stanowisku asystentki na Wydziale Grafiki Warsztatowej. W 2013 roku notowana na 20. Pozycji w Kompasie Młodej Sztuki. Tworzy wielkoformatowe linoryty, wszystkie czarno-białe, korzystając z inspiracji zaczerpniętych ze świata przyrody.

Strony: 1 2

Dodaj komentarz