• 2015-03-05

Nobuko Hayashi & Anna Orbaczewska-Niedzielska. Meetingpoint

Od 8 marca do 12 kwietnia 2015 roku | Gdańska Galeria Miejska 1

Kiedy spotkałyśmy się, obie byłyśmy w Niemczech obce. Zdałyśmy sobie sprawę z tego, w jak różny sposób postrzegamy Naturę jako część krajobrazu. Natura, pejzaż usytuowany w miejskim krajobrazie, stał się głównym tematem naszych badań, naszym punktem stycznym. Co wyjątkowe w tym projekcie, to zetknięcie dwóch odmiennych kultur, z których się wywodzimy, zwłaszcza w odniesieniu do pojmowania Natury.

Nobuko Hayashi, „Blue mountain” (źródło: materiały prasowe organizatora)

Nobuko Hayashi, „Blue mountain” (źródło: materiały prasowe organizatora)

W Japonii, która jest mocno zakorzeniona w buddyzmie, człowiek postrzegany jest jako część natury, a rzeczy naturalne nie są automatycznie piękne i pozytywne. Akcentuje się wielość zjawisk naturalnych, których częścią jest pokorna egzystencja ludzka. Nic nie jest z góry zdefiniowane jako dobre, złe, brzydkie lub piękne. W chrześcijańskiej tradycji i kulturze europejskiej człowiek jest zawsze w centrum uwagi – na samym szczycie piramidy stworzeń ziemskich. Natura jest mu podporządkowana, stworzona w zasadzie po to, aby mu służyć. To, co ludzkie, od wieków postrzegane było jako piękne i dobre.

Pomimo tego, że żyjemy w czasach globalnej wioski, posiadając dostęp do wielu materiałów wizualnych, mnóstwa informacji i podróżując po całym świecie – ta wizja skoncentrowana wokół człowieka, wyrastająca z kultury, w której dorastałyśmy, nadal ma ogromny wpływ na naszą indywidualną percepcję. Analiza tych właśnie różnic postrzegania tak istotnego elementu, jakim jest Natura, stanowi główne założenie naszego projektu. Poszukujemy naszego punktu stycznego.

Nobuko Hayashi & Anna Orbaczewska-Niedzielska

Wystawa meetingpoint jest drugą odsłoną wizualizacji projektu artystek, który rozpoczął się podczas ich spotkania w Bremie w 2012 roku. Od tego czasu artystki regularnie korespondują i rozmawiają. Jedna poddaje temat, który rozwija druga, a jego wynik staje się kolejną częścią dyskusji.

meetingpoint jest ciekawym przykładem współpracy artystek, których twórczość pozornie nie ma punktów wspólnych. Sama wystawa prezentuje wyniki ich konceptualnej pracy nad wspólnym zadanym tematem, w różnych miejscach świata, wykorzystującej odmienne media.

Nobuko Hayashi, „Parc 2”, pin hole drawing, 2013 (źródło: materiały prasowe organizatora)

Nobuko Hayashi, „Parc 2”, pin hole drawing, 2013 (źródło: materiały prasowe organizatora)

Nobuko Hayashi jest artystką, której główne zainteresowania kierują się w przestrzeń zmiany percepcji od momentu pierwszego postrzeżenia do zobaczenia w kontekście przeżytych zdarzeń i wiedzy nabytej. Hayashi tworzy prace konceptualne, instalacje, rysunki oraz prace wideo, których główną cechą jest mocno zredukowana, wręcz minimalistyczna sfera wizualna.

Anna Orbaczewska-Niedzielska jest malarką, której główne zainteresowania dotyczą przedstawienia w sposób wizualny procesów psychicznych. Ważnym elementem jej prac jest człowiek, często pokazywany w sytuacjach prozaicznych, dla których sztafażem jest właśnie natura.

„Meetingpoint”, logotyp (źródło: materiały prasowe organizatora)

„Meetingpoint”, logotyp (źródło: materiały prasowe organizatora)

Wystawa meetingpoint jest też punktem wyjścia do dyskusji na temat zależności powstałej między artystą a kuratorem. W przypadku tego spotkania rola kuratora jest bardzo ograniczona, jest on bardziej obserwatorem i organizatorem niż kreatywną częścią projektu.

meetingpoint jest 14. wystawą z serii dialogi, prezentowanej w Gdańskiej Galerii Miejskiej od 2009 roku.

Nobuko Hayashi & Anna Orbaczewska-Niedzielska, Meetingpoint / dialog 14
Wernisaż: 8 marca 2015 roku, godz. 17.00
Wystawę będzie można oglądać do 12 kwietnia 2015 roku
Gdańska Galeria Miejska 1
ul. Piwna 27/29
Gdańsk

Dodaj komentarz