• 2015-04-28

Moda to słowo na P

Od 5 maja do 18 czerwca 2015 roku | Galeria Salon Akademii w Warszawie

Nie jest jasne, czy moda i sztuka mówią tym samym lub przynajmniej podobnym językiem. Nie jest też jasne, czy mówią o tej samej rzeczywistości. Ważne jest natomiast, że coraz częściej zahaczają o swoje terytoria. Na terytorium instytucji sztuki, jaką jest warszawska Akademia Sztuk Pięknych, moda wkroczyła pięć lat temu, kiedy na Wydziale Wzornictwa powołano do życia Katedrę Mody.

Wystawa „Moda to słowo na P”, fot. Dariusz Jacek (źródło: materiał prasowy organizatora)

Wystawa „Moda to słowo na P”, fot. Dariusz Jacek (źródło: materiał prasowy organizatora)

Teoretycy mody mówią, że jest ona odbiciem zmian zachodzących w społeczeństwie; socjologowie mody mówią, że często bywa ich katalizatorem, wyprzedza je, wywołuje. Katedra Mody reprezentuje obie te, przecież nieprzeciwstawne, racje. Organizując wystawę Moda to słowo na P. Po co Warszawie katedra mody? Po co modzie Katedra w Warszawie?  zaprosiliśmy do  jej uczestnictwa artystów i ich dzieła, których i które można potraktować jako istotne znaki polskiej sztuki współczesnej.

Dzieła i artystów, którzy tworzą wyraźny i rozpoznawalny język dzisiejszej sztuki. Z nimi zestawione zostały prace studentów i absolwentów Katedry Mody. Studentów i absolwentów tej samej lub podobnej wyższej uczelni artystycznej, co zaproszeni artyści. Zestawiono je bez założonej tezy do udowodnienia, ale by zobaczyć i sprawdzić, jak się wobec siebie (te dzieła) zachowają. I jak widzowie zachowają się wobec takiego zestawienia.

Wystawa „Moda to słowo na P”, fot. Piotr Łomnicki (źródło: materiał prasowy organizatora)

Wystawa „Moda to słowo na P”, fot. Piotr Łomnicki (źródło: materiał prasowy organizatora)

Zestawienia te pogrupowano, by móc z nich wyczytać ich możliwe konteksty. Sztuka i moda to język skrótu, znaku, metafory, język otwarty na odczytania i interpretacje. A skoro jest możliwa wypowiedź, możliwy jest również dialog. Wprowadzenie mody do struktury Akademii Sztuk Pięknych nie musi oznaczać utożsamienia mody ze sztuką. Oznacza natomiast możliwość podjęcia dialogu. Najpierw w ramach samej instytucji, a potem również poza nią. I nie ma nic złego w tym, że dialog ten będzie zrazu dyskusją akademicką.

Wystawa Moda to słowo na P
Kurator: Janusz Noniewicz
Wernisaż: 4 maja 2015 roku, godz. godz. 18.00
Wystawa trwa od 5 maja do 18 czerwca 2015 roku
Galeria Salon Akademii w Warszawie

Dodaj komentarz