• 2015-05-09

Nearly Human

Od 8 maja do 5 lipca 2015 roku | CSW Łaźnia 2 w Gdańsku

Tematem wystawy jest ludzka wyobraźnia i jej pragnienie stworzenia równoległego świata maszyn, kukiełek, lalek, automatów i robotów, które są prawie takie jak my, ale nie do końca. Te wyimaginowane byty i maszyny mają dziś swoje własne miejsce w sztuce, literaturze, filmie i wielu innych dziedzinach naszego życia.

Wystawa „Nearly Human” (źródło: materiał prasowy organizatora)

Wystawa „Nearly Human” (źródło: materiał prasowy organizatora)

Część pierwsza, w której znalazła się większość eksponatów, obejmuje grafiki przedstawiające historię idei tworzenia obiektów na wzór człowieka. Przybliżą nam one, dlaczego chcemy tworzyć rzeczy, które wyglądają albo funkcjonują tak jak my.

Druga część obejmuje oryginalne prace pokazywane w formie projekcji wideo na ekranach. Prezentowani tu artyści to: Pierre Bastien, Daisuke Furuike, Theo Jansen i Chico MacMurtrie.

Trzecia część obejmuje sześć prac kinetycznych. Ich autorami są Richard Kriesche, Tim Lewis, Tony Oursler, Studio Azzurro, Jim Whiting i Christiaan Zwanikken.

Wystawa będzie ukazywać kulturowe zjawisko robotów z perspektywy historycznej. Ich fascynująca historia zaczyna się na długo przed dramatem Karela Capka pt. R.U.R. z 1920 roku, w którym po raz pierwszy użyte zostaje słowo robot (od czeskiego „robota” – ciężka praca). Od niepamiętnych czasów ludzie starali się tworzyć figury i mechanizmy przypominające człowieka. Kuratorka wystawy, Jasia Reichardt, chce zwrócić uwagę na te początkowe przejawy tworzenia sztucznych ludzi, a także na ich ewolucję na przestrzeni wieków. Dziś słowo ‘robot’ oznacza każdy obiekt lub urządzenie wykonujące automatycznie określone zadania. Nie musi już mieć cech antropomorficznych, choć w wielu przypadkach nadal tak się dzieje. Choć sztuczna inteligencja wciąż pozostaje domeną fantastyki naukowej, to maszyny pod wieloma względami prześcigają człowieka.

Wystawa będzie próbą ukazania sztucznego życia – w postaci ludzkich i zwierzęcych – lalek, automatów, maszyn i robotów, które powstawały od zarania dziejów, a dziś konkurują z nami na wielu polach, często nas przewyższając, choć, z naszego punktu widzenia służą jedynie do zaspokajania ludzkich potrzeb i pragnień. Jeszcze nie domagają się praw obywatelskich, ale nie jest wykluczone, że z czasem tak się stanie. Zdaniem Irvinga Gooda, gdy stworzymy maszynę inteligentniejszą od nas samych, stanie się ona naszym ostatnim wynalazkiem.

Wystawa „Nearly Human” (źródło: materiał prasowy organizatora)

Wystawa „Nearly Human” (źródło: materiał prasowy organizatora)

Od 19 września do 31 października wystawa będzie prezentowana w Porsgrunn w Norwegii w Kunsthall Grenland.

Art+Science Meeting to unikalne przedsięwzięcie na gruncie kultury polskiej, który właściwie nie posiada odpowiedników na arenie europejskiej. Projekt wykracza poza obszar tradycyjnie pojmowanej sztuki. Promuje ideę interdyscyplinarności i komplementarności sztuki i nauki.

Rozwijana od kilku lat ścisła współpraca i wymiana formacji pomiędzy CSW Łaźnia, a instytucjami naukowymi i edukacyjnymi w Polsce oraz za granicą (Politechnika Gdańska, Uniwersytet Gdański, Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku, Akademia Muzyczna w Gdańsku, Centrum Nauki Kopernik, Uniwersytety w Plymouth oraz w Bremie etc.) owocuje tym, że nasz wieloletni projekt postrzegany jest jako żywa platforma współpracy pomiędzy specjalistami różnych dyscyplin naukowych i inżynieryjnych a artystami i odbiorcami.

Wystawa „Nearly Human” (źródło: materiał prasowy organizatora)

Wystawa „Nearly Human” (źródło: materiał prasowy organizatora)

Jasia Reichardt jest autorką książek o sztuce i organizatorką wystaw. Interesuje się sztuką, która obejmuje także inne dziedziny, jak np. nauka czy literatura. Od wielu lat bada związki między sztuką a technologią. Jedna z jej książek opowiada o historii robotów, a jej najbardziej znana wystawa – poświęcona komputerom i sztuce Cybernetic Serendipity – została wystawiona w londyńskim Instytucie Sztuki Współczesnej (ICA) w 1968 r.

Wystawa Nearly Human w ramach Art+Science Meeting
Wernisaż: 8 maja 2015 roku, godz. 18.00
Czas trwania: od 8 maja do 5 lipca 2015 roku
Kuratorka: Jasia Reichardt
Koordynacja: Anna Szynwelska, Tymoteusz Skiba
Centrum Sztuki Współczesnej Łaźnia 2
Gdańsk

Dodaj komentarz