13. Przegląd Sztuki Survival

Od 26 do 30 czerwca 2015 roku | Fundacja Art Transparent we Wrocławiu

Koncepcja wystawy została opracowana w oparciu o kontekst występku, a inspiracją dla działań zarówno kuratorów, jak i artystów stanie się wpisana w ludzką naturę potrzeba naruszania przepisów i łamania ogólnie przyjętych zasad. Hasło tegorocznej edycji „Czyny zabronione”, zainspirowane terminem prawniczym, odwołuje się do ludzkich zachowań i zjawisk rozgrywanych na granicy prawa lub całkowicie gwałcących jego zasady. Wybrana przestrzeń – Koszary Oddziału Prewencji Policji we Wrocławiu – silnie naznaczona dawną, policyjną funkcją, pozwala na przestudiowanie pojęć związanych z zagadnieniem nieprzestrzegania prawa stanowionego i naturalnego.

Praca Pawła Kulczyńskiego (źródło: materiały prasowe)

Praca Pawła Kulczyńskiego (źródło: materiały prasowe)

Niemal każdy dzień przynosi rozczarowanie tym, którzy naiwnie sądzą, że są całkowicie wolnymi ludźmi. Jeśli nawet nie przebywamy w więzieniu czy innym zakładzie odosobnienia, to i tak normatywny świat, kultura, społeczeństwo i prawo, którego decydujemy się przestrzegać, wchodząc do danej wspólnoty, regulują nasze bycie w tym świecie. „Czyny zabronione” będą więc wszystkim, co w danym momencie, przez określoną grupę osób, lub poszczególnych ludzi, uchodzi za niewłaściwe, naganne, łamiące ustalone reguły lub ingerujące w pewien porządek, który trwał, zanim się pojawiliśmy na horyzoncie.

Podczas 13. edycji Przeglądu Sztuki Survival pozwolimy się urzec wielowątkowości i tajemniczości dawnych Koszar Oddziałów Prewencji Policji. Przestępstwo, zbrodnia, działanie na granicy prawa z jednej strony, a z drugiej niesprawiedliwa walka jednostki przeciwko biurokratycznemu systemowi, władzy nie znającej litości i nie stosującej ustępstw wobec próbujących naruszyć jej konstrukcję to niektóre z zagadnień eksplorowanych podczas Przeglądu.

Sztuka

Jak co roku zasadniczym elementem programu Survivalu będzie wystawa główna, przygotowana przez kuratorów generalnych Przeglądu, w ramach której zobaczyć będzie można prace takich artystów jak: Aleka Polis, Jerzy Kosałka, Maciej Bączyk, Maks Cieślak, Tomasz Bajer czy Piotr Kmita. Do opracowanie własnych projektów kuratorskich, odwołujących się do hasła „Czyny zabronione”, poproszono także trzech kuratorów zewnętrznych.

Anna Markowska wspólnie ze swoimi studentkami (z Instytutu Historii Sztuki Uniwersytetu Wrocławskiego) przygotują „mówioną” prezentację prac ocenzurowanych, podejmując próbę opisania słowem tego, co zostało niegdyś wyparte i skazane na społeczną niewidoczność.

Dy Tagowska razem z zaproszonymi do współpracy artystami (Karolina Szymanowska, Magda Grzybowska, Jan Mioduszewski, Bartosz Kokosiński, Katarzyna Łyszkowska, Aleksandra Sojak-Borodo, Olaf Brzeski oraz Karina Marusińska) przygotują projekt pt. Szaberland. W ten sposób w ramach 13. edycji Survivalu zostanie ukazana historia wielowarstwowego zjawiska szabrownictwa, jakie miało miejsce na terenach powojennego Wrocławia (13 to w końcu liczba Czarnego Piotrusia – Rabusia).

Mariusz Kosiba, „Obraz moralności” (źródło: materiały prasowe)

Mariusz Kosiba, „Obraz moralności” (źródło: materiały prasowe)

Z kolei wrocławski artysta Krystian Truth Czaplicki, znany dotąd z oszczędnych instalacji w otwartej przestrzeni miasta, wystąpi w roli kuratora projektu Ewy Axelrad.

Ponadto, dzięki udostępnieniu prywatnego archiwum Grzegorza Zyndwalewicza (pedagoga wrocławskiej ASP), na terenie policyjnych koszar oglądać będzie można unikatową kolekcję rysunków wykonanych przez artystów związanych ze środowiskiem wrocławskiej ASP podczas internowania w czasach PRL.

Zaprezentowane zostaną także cztery instalacje dźwiękowe, w tym m.in. rzeźba dźwiękowa Pawła Romańczuka – hommage dla Harry Bertoia.

Podczas Survivalu zobaczyć będzie można łącznie ponad 50 realizacji artystycznych, a zwiedzający wystawę będą mieli okazję oddać głos na ich zdaniem najlepszą pracę, która otrzyma Nagrodę Publiczności.

Temat „Czynów zabronionych” będzie eksplorowany podczas Survivalu na wielu różnych płaszczyznach, nie tylko na poziomie sztuk audio-wizualnych. O działaniu na granicy prawa, wolności osobistej oraz o zagubieniu jednostki we współczesnym świecie przepisów, praw, zasad i reguł będzie można porozmawiać podczas debat oraz warsztatów, a także w klubie festiwalowym przygotowanym przez Kalambur. W programie także pokaz filmów kryminalnych, kręconych w latach 70. we Wrocławiu.W tym roku organizatorzy postanowili zrezygnować z tradycyjnych oprowadzań kuratorskich na rzecz wizji lokalnych.

Koszary Oddziału Prewencji Policji we Wrocławiu (źródło: materiały prasowe)

Koszary Oddziału Prewencji Policji we Wrocławiu (źródło: materiały prasowe)

Strony: 1 2

Dodaj komentarz