13. Przegląd Sztuki Survival

Od 26 do 30 czerwca 2015 roku | Fundacja Art Transparent we Wrocławiu

Debaty, warsztaty, filmy

W scenie filmowej (realizowanej we współpracy z Wrocławską Fundacją Filmową), komplementarnej wobec debat, zaprezentowane zostaną dwa filmy, które będą stanowiły pretekst do dalszej dyskusji. Dotykają one różnych zagadnień i problemów, pasujących do miejsca i do hasła tegorocznego Survivalu.

27 czerwca, godz. 18.00 – Czyny zabronione. Zabronieni ludzie

Podczas pierwszego dnia będzie mowa o problemie migracji i nielegalnej (zdaniem prawodawstwa państw, do których kierują się ubożsi mieszkańcy globu) imigracji. Dla nas – zamożniejszych Europejczyków – przestępstwem jest myśl, wola i próba ich egzekucji, czyli chęć zamieszkania w „wolnym świecie”, kraju bardziej demokratycznym, wolnym od dyskryminacji i szykan albo kuszącym (zwodniczą?) obietnicą lepszego materialnego statusu. Marzenie imigrantów o lepszym życiu jest w oczach wielu ludzi przestępstwem, zbrodnią zasługującą na karę ponownego wypędzenia.

W dyskusji, którą poprowadzi dr Jędrzej Morawiecki, wezmą udział: Joanna Synowiec (NOMADA) oraz dyrektorka Amnesty International Polska Draginja Nadażdin.

Po dyskusji, o godz. 20.00, odbędzie się pokaz filmu Lot specjalny w reżyserii Fernanda Melgara. Film zwyciężył na festiwalu Watch Docs. Reżyser obserwuje życie mieszkańców i pracowników ośrodka dla nielegalnych imigrantów we Frambois pod Genewą. W myśl przepisów osoby bez zezwolenia pobytu mogą w Szwajcarii zostać zatrzymane na 24 miesiące. Przybysze z ubogich krajów świata podejmują ryzyko. Tylko niewielki procent po wyjściu ze stanu zawieszenia, jakim jest pobyt w ośrodku dla nielegalnych imigrantów, będzie mógł pozostać w Kraju Helwetów. Pozostali zostaną odesłani do kraju pochodzenia tytułowym specjalnym lotem.

Ewa Axelrad-Fetor, „Greetings from” (źródło: materiały prasowe)

Ewa Axelrad-Fetor, „Greetings from” (źródło: materiały prasowe)

28 czerwca, godz. 16.00 – Obywatele w labiryncie prawa. Jak nie zabłądzić?

Drugi wieczór poświęcony będzie problemowi zagubienia jednostki we współczesnym świecie przepisów, praw, zasad, reguł. Uczucie wyobcowania i bezradności w biurokratycznym, urzędniczym świecie, odsyłanie od okienka do okienka w poszukiwaniu rozwiązania, w próbie dotarcia do prawdy. I jak wędrówka po wielopokojowym gmachu dawnych koszar, tak też życie przykładowego Józefa K. może minąć w przekonaniu, że uczynił coś nie tak, że gdzieś naruszył normę, popełnił błąd.

W dyskusji, którą poprowadzi Michał Syska (Dyrektor Ośrodka Myśli Społecznej im. F. Lassalle’a we Wrocławiu), weźmie udział m.in. prof. Monika Płatek (Kierowniczka Zakładu Kryminologii, Instytut Prawa Karnego Uniwersytetu Warszawskiego), prof. Leszek Koczanowicz (Uniwersytet SWPS).

Po dyskusji, o godz. 18.00, odbędzie się pokaz filmu Gra Rubena Ostlunda, reżysera głośnego Turysty. Gra bywa porównywana z twórczością Hanekego. W centrum handlowym w Goeteborgu pięciu ubogich, czarnoskórych nastolatków szantażuje trzech młodszych chłopców z bogatszych rodzin. Pretekst stanowi oskarżenie o kradzież telefonu, wysunięte pod adresem jednego z lepiej sytuowanych chłopaków. Czarni oprawcy stosują przemoc psychiczną, grając stereotypami na swój temat. Film powstał w oparciu o prawdziwe zdarzenia i wywołał w Szwecji ożywioną dyskusję na temat rasizmu, agresji i współczesnych podziałów klasowych.

Koszary Oddziału Prewencji Policji we Wrocławiu (źródło: materiały prasowe)

Koszary Oddziału Prewencji Policji we Wrocławiu (źródło: materiały prasowe)

Scena dźwiękowa

W ramach działań sceny dźwiękowej 13. edycji Przeglądu Sztuki Survival analizowane będą zjawiska „czynów zabronionych” w twórczości związanej z materią dźwiękową. Linia tematyczna prac będzie wyznaczona przez zagadnienia postaw i praktyk twórczych względem pojęć granic gatunkowych oraz prymatu postępu twórczego. Wstępem do działań będzie zbiór tekstów bazujących na historii XX-wiecznych awangard, odnoszących się do koncepcji muzyki scenicznej jako historii kolejnych prób stworzenia nowych paradygmatów – „rzeźby dźwiękowej” Harry’ego Bertoi , „iluzji scenicznej” Luigiego Nono, „teatru instrumentalnego” Mauricio Kagela i „studium percepcji dźwięku” Petera Ablingera. W cyklu czterech instalacji dźwiękowych każde z tych pojęć będzie poddane analizie i próbie znalezienia ram i granic pozwalających wyznaczyć alternatywne drogi rozwoju myśli muzycznej.

Punktem wyjścia stanie się rzeźba dźwiękowa przygotowana z okazji obchodów 100-lecia Harry’ego Bertoi. Proces tworzenia rzeźby będzie zwracał uwagę na fenomen twórczości Bertoi polegający na zastosowaniu myślenia projektowego do praktyki poszukiwań dźwiękowych. Jest to szczególnie istotne w dobie powszechnej cyfryzacji i standaryzacji technologii reprodukcji dźwięku. Organizatorów interesuje nie tylko oddanie fenomenu twórczości Bertoi, ale również skonfrontowanie jej z dyskusyjną innowacyjnością współczesnej myśli dźwiękowej wynikającej z powszechnej cyfryzacji i standaryzacji technik przetwarzania dźwięku. Zaproszeni artyści odchodzą od dominujących w muzyce eksperymentalnej koncepcji obiektów dźwiękowych Pierre Schaeffera i słuchania akuzmatycznego w stronę fizyczności dźwięku, związku jego faktury i charakterystyki akustycznej z przedmiotem instrumentu.

Nagroda publiczności 13. Przeglądu Sztuki Survival (źródło: materiały prasowe)

Nagroda publiczności 13. Przeglądu Sztuki Survival (źródło: materiały prasowe)

Nagroda Publiczności 13. edycji Survivalu

Nagroda Publiczności, na którą zbierane są środki w kampanii na portalu Wspieram Kulturę, to nowość w formule Przeglądu Sztuki Survival. Fundacji Art Transparent zależy na poznaniu opinii publiczności i stworzeniu pola dialogu między artystami a odbiorcami prac. Jak stwierdza jedna z kuratorek Przeglądu, Anna Stec:

Mamy nadzieję, że Nagroda Publiczność pozwoli zarówno nam, jak i artystom lepiej zrozumieć przestrzenie, w których organizowany jest Przegląd, oraz sprawdzić jaki jest odbiór prezentowanych w nich prac. Konkurs odbędzie się podczas 13. edycji Survivalu. W czasie Przeglądu będzie można głosować na najciekawszą pracę artystyczną. Wystarczy zwiedzić wystawę, a następnie zaznaczyć na mapie swoją ulubioną pracę. Głosy będą zbierane przy wyjściu.

Członkowie chcą, by za tytułem szły również choć drobne środki dla wybranego artysty. Z tego względu na portalu Wspieram Kulturę zbierane są pieniądze, z których ufundowana zostanie Nagroda Publiczności wręczona autorowi pracy z największa liczbą głosów. Organizatorzy zapraszają nie tylko do pomocy finansowej, ale też do osobistego wzięcia udziału w tym przedsięwzięciu i zagłosowania na swoją ulubioną pracę. W zamian można otrzymać: wlepki, przypinki, torby, katalogi Survivalu lub molliwość oprowadzania kuratorskiego.

Kuratorzy generalni: Anna Kołodziejczyk, Anna Stec, Michał Bieniek
Kuratorzy zewnętrzni: Anna Markowska, Dy Tagowska, Krystian Truth Czaplicki
Kurator sceny dźwiękowej: Daniel Brożek
Kurator programu społecznego: Bartek Lis (Fundacja Art Transparent, Muzeum Współczesne Wrocław)
Koordynator sceny filmowej: Lech Moliński (Wrocławska Fundacja Filmowa)
Koordynatorzy warsztatów (Potencjalne) zabronione: Mateusz Kazula, Hubert Kielan

13. Przegląd Sztuki Survival
Od 26 do 30 czerwca 2015 roku
Otwarcie: 26 czerwca 2015 roku, godz. 19.00
Koszary Oddziałów Prewencji Policji we Wrocławiu

Dodaj komentarz