• 2015-06-12

Grafika francuska od impresjonizmu do art nouveau

Od 13 czerwca 2015 roku do 3 stycznia 2016 roku | Muzeum Narodowe w Krakowie

Wystawa prezentuje ponad 300 dzieł znakomitych artystów działających we Francji schyłku XIX i początku XX wieku w kręgu impresjonizmu, symbolizmu, postimpresjonizmu i art nouveau. Pochodzą one z największej w Polsce kolekcji francuskiej grafiki nowoczesnej, liczącej około 1100 prac, którą tworzył przez blisko ćwierć wieku wielki jej miłośnik – Feliks Jasieński.

Paul Signac, „Port de Saint-Tropez – Saint-Tropez II” / „Port w Saint-Tropez – Saint Tropez II”, 1894, z: „L’Estampe oryginale”, Paris 1894, litografia barwna kredką, pędzlem i prószem, papier welinowy, w zbiorach Muzeum Narodowego w Krakowie, fot. Pracownia Fotograficzna MNK (źródło: materiały prasowe organizatora)

Paul Signac, „Port de Saint-Tropez – Saint-Tropez II” / „Port w Saint-Tropez – Saint Tropez II”, 1894, z: „L’Estampe oryginale”, Paris 1894, litografia barwna kredką, pędzlem i prószem, papier welinowy, w zbiorach Muzeum Narodowego w Krakowie, fot. Pracownia Fotograficzna MNK (źródło: materiały prasowe organizatora)

Wśród autorów są m.in. Pierre Bonnard, Félix Bracquemond, Jules Chéret, Maurice Denis, Paul Gauguin, Auguste Lepère, Édouard Manet, Camille Pissarro, Odilon Redon, Auguste Renoir, Henri Rivière, Paul Sérusier, Paul Signac, Alfred Sisley, Théophile Alexandre Steinlen, Henri de Toulouse-Lautrec, Félix Vallotton i Édouard Vuillard. Pokaz osnuto wokół kilku zasadniczych wątków.

W atmosferę ówczesnego Paryża wprowadzają liczne widoki miasta, scenki rodzajowe i satyryczne oraz wizerunki sław, postaci z wyższych sfer i zwykłych mieszkańców. Zgromadzone obiekty swym zróżnicowaniem stylistycznym odpowiadają wielości nurtów we francuskiej sztuce tego czasu.

Obok prezentowani są twórcy zasłużeni dla odnowy akwaforty – prace założycieli i członków powstałej w 1862 roku Société des aquafortistes, artystów francuskich i obcych współpracujących z towarzystwem. Większość tych dzieł, poprzedzających impresjonizm, wyróżniają walory malarskie i świeże podejście do techniki akwaforty – traktowanej impresyjnie i szkicowo, eksponującej grę świateł i cieni.

W dalszej przestrzeni eksponowane są prace członków ruchu impresjonistów uczestniczących w słynnych ośmiu wystawach z lat 1874–1886 oraz ich prace późniejsze, dające wyobrażenie o indywidualnych drogach twórczych. Do pokazu włączono także kilka sławnych akwafort Maneta, który choć nie uczestniczył w wystawach impresjonistów, stworzył w owym czasie kilka grafik ściśle z impresjonizmem związanych.

Félix Bracquemond, „Les Hirondelles” / „Jaskółki”, 1882/1887, z teki: „Six eaux-fortes par Bracquemond”, Paris 1887, akwaforta, sucha igła, papier żeberkowy, w zbiorach Muzeum Narodowego w Krakowie, fot. Pracownia Fotograficzna MNK (źródło: materiały prasowe organizatora)

Félix Bracquemond, „Les Hirondelles” / „Jaskółki”, 1882/1887, z teki: „Six eaux-fortes par Bracquemond”, Paris 1887, akwaforta, sucha igła, papier żeberkowy, w zbiorach Muzeum Narodowego w Krakowie, fot. Pracownia Fotograficzna MNK (źródło: materiały prasowe organizatora)

Następna sala pokazuje bujny rozwój grafiki oryginalnej, który był m.in. wynikiem działalności powstałych u schyłku XIX stulecia licznych stowarzyszeń grafików i malarzy grafików. Dzieła ilustrują ewolucję grafiki w sferze technik, warsztatu i tematów. Dominuje barwa, która w znacznym stopniu pod koniec wieku zaważyła na sukcesie rynkowym grafiki zarówno artystycznej, jak i reklamowej. Uwagę zwraca zespół prac neoimpresjonistów, operujących charakterystyczną techniką puentylizmu.

Zjawisko ówczesnego inspirowania się drzeworytem japońskim oddają przykłady prac silnie japonizujących. Pokazują m.in. nowy sposób komponowania, odchodzenie od iluzjonizmu, specyficzne ujęcia i kadrowanie, nowe podejście do barwy, a w odniesieniu do ikonografii – podejmowanie tematów zwyczajnych oraz zapożyczenia motywów, np. fali, góry Fuji, świata fauny i flory czy ekspresyjnych wizerunków.

Eugène-Samuel Grasset, „Eugène Delâtre La Tasse de grès – La Vitrioleuse” / „Kamienna czarka – Oblewająca witriolem”, 1893, z: „L’Estampe oryginale”, Paris 1894, litografia barwna, w zbiorach Muzeum Narodowego w Krakowie, fot. Pracownia Fotograficzna MNK (źródło: materiały prasowe organizatora)

Eugène-Samuel Grasset, „Eugène Delâtre La Tasse de grès – La Vitrioleuse” / „Kamienna czarka – Oblewająca witriolem”, 1893, z: „L’Estampe oryginale”, Paris 1894, litografia barwna, w zbiorach Muzeum Narodowego w Krakowie, fot. Pracownia Fotograficzna MNK (źródło: materiały prasowe organizatora)

Strony: 1 2

Dodaj komentarz