• 2015-06-16

Michał Szlaga | Brama

Od 18 czerwca do 5 lipca 2015 roku | Gdańska Galeria Miejska 1

Projekt „Brama” jest kontynuacją pracy Michała Szlagi koncentrującej się wokół dziedzictwa Stoczni Gdańskiej. Wychodząc poza ramy Stoczni, tym razem artysta przepracowuje jej część „zewnętrzną”, skupioną zarówno wokół historycznej Bramy nr 2, jak i Placu Solidarności. Obydwa miejsca są niezwykle istotne z punktu widzenia historii, polityki i świadomości społecznej Gdańszczan, a także Polaków ogółem.

Michał Szlaga, „Brama 15” (źródło: materiały prasowe organizatora)

Michał Szlaga, „Brama 15” (źródło: materiały prasowe organizatora)

Cały ten teren należy do wspólnej przestrzeni publicznej, która tak na co dzień, jak i przy okazji specjalnych dla miasta i kraju wydarzeń, jest zajmowana przez różne grupy społeczne utożsamiające się z nią. Przestrzeń ta przez wiele lat funkcjonowała jako swego rodzaju negatyw zamkniętej dla ogółu Stoczni, niedostępnej zza bram. Dopiero budowa Europejskiego Centrum Solidarności tak naprawdę zlikwidowała fizyczne bariery między Placem a Stocznią, odsłaniając jej nowe już oblicze.

Wystawa składać się z materiałów fotograficznych i filmowych powstałych w latach 2008–2014. Artysta prowadził obserwacje życia codziennego na Placu Solidarności, odświętnych celebracji rocznicowych związanych z „Solidarnością”, a także na na budowie Europejskiego Centrum Solidarności i zmianach wokół Placu. Całość kilkuletnich obserwacji została umieszczona na ekspozycji na którą złożyły się wydruku fotograficzne stanowiące dokumentację „życia” Bramy i Placu Solidarności w latach 2008–2014 oraz zapętlony film/pokaz ruchomych slajdów.

W ramach projektu odbędą się również warsztaty fotograficzne prowadzone przez samego artystę w terminie 13–17 lipca skierowane do fotografów. Nabór zostanie ogłoszony na przełomie czerwca/lipca. Zdjęcia, które powstaną na warsztatach będą zaprezentowane na zbiorowej wystawie w Gdańskiej Galerii Miejskiej w 2015 roku.

Michał Szlaga (ur. 1978) – ukończył Wydział Fotografii Gdańskiej Akademii Sztuk Pięknych. Systematycznie dokumentuje zmiany polskiej rzeczywistości. Autor głośnego albumu Stocznia Szlaga (2013) oraz wykorzystującego fotografię blogową projektu Polska – Rzeczywistość. Wielokrotnie nagradzany w Polsce i za granicą (m.in. International Photo Awards 2007). Znany także jako fotograf współpracujący z magazynami: „Malemen”, „Przekrój”, „Newsweek Polska”, „Twój Styl” oraz „Viva!”.

Michał Szlaga, „Brama 139” (źródło: materiały prasowe organizatora)

Michał Szlaga, „Brama 139” (źródło: materiały prasowe organizatora)

Wystawa odbywa się w ramach projektu The People’s Smart Sculpture.

Michał Szlaga | Brama
Od 18 czerwca do 5 lipca 2015 roku
Gdańska Galeria Miejska 1 (Piwna 27/29)

Dodaj komentarz