• 2015-06-26

Wojciech Fangor. Wspomnienie teraźniejszości

Od 30 czerwca do 13 września 2015 roku | Muzeum Narodowe we Wrocławiu

Prawie 100 obrazów jednego z najważniejszych współczesnych polskich malarzy można będzie oglądać na retrospektywnej wystawie w Muzeum Narodowym we Wrocławiu. Wśród wystawionych prac znajdą się m.in. najsłynniejsze dzieła opartowskie i najnowsze płótna powstałe w XXI w.

Wojciech Fangor, $3900, 1982, olej, płótno, 142x213 cm (źródło: materiały prasowe organizatora)

Wojciech Fangor, $3900, 1982, olej, płótno, 142x213 cm (źródło: materiały prasowe organizatora)

Na wystawie będzie można zobaczyć obrazy opartowskie, najbardziej znane i kojarzone z twórczością artysty (1958–1974) – wyjaśnia Stefan Szydłowski, kurator wystawy. – Z lat najwcześniejszych pokażemy portret Einsteina (1948) oraz szkic do słynnego obrazu Matka Koreanka (1950). Wśród wystawionych dzieł znajdą się także prace powstałe na emigracji, głównie w Stanach Zjednoczonych, będące reakcją artysty na wizualną kulturę mediów elektronicznych (Obrazy telewizyjne) oraz dominującą politykę korporacyjną (Wodzowie Indian). Zwiedzający zobaczą również rozmalowane w bogatej gamie kolorów martwe natury i portrety z lat 90. Ostatni cykl obrazów, malowany od 2005 r., ma charakter palimpsestu, jest jednocześnie nakładaniem dzisiejszych interpretacji na dawne szkice i rysunki, ale także sięganiem do dawnych postaw zarysowanych w osobistej historii artysty, warstw własnej tektoniki, które dzisiaj są uobecniane – są wspomnieniem dawnych teraźniejszości.

Zgromadzone obrazy powstały w czasie blisko siedemdziesięciu lat – najstarszy z nich namalowany został w 1948 r., najnowszy w 2012 r.

Przestrzeń wystaw czasowych Muzeum Narodowego ma charakter „domowy”, jest to sześć pokoi w amfiladzie. Narzucają one linearny porządek i kameralny klimat. Linearność sugeruje pokazywanie obrazów w porządku chronologicznym, zaczynanie od „początku”, od „źródła”, od obrazów najstarszych, albo wręcz odwrotnie – od powstałych ostatnio, by przez nie poznawać te pierwsze. Kuratorzy wystawy, wbrew tym, zdawałoby się naturalnym przesłankom, zrezygnowali z chronologicznej prezentacji. Wystawa rozpocznie się od obrazów najbardziej znanych, magicznych kół, rozwibrowanych fal i kształtów ameboidalnych powstałych w latach 1958–1974. W następnych salach pokazane zostaną te późniejsze i te wcześniejsze dzieła artysty. Kameralny charakter sal sprzyja studiowaniu, przeżywaniu obrazów, ale także pozwala na uwypuklenie różnych etapów w twórczości artysty.

Wojciech Fangor, 1970 (źródło: materiały prasowe organizatora)

Wojciech Fangor, 1970 (źródło: materiały prasowe organizatora)

Muzeum Narodowe we Wrocławiu szczyci się najcenniejszą w kraju kolekcją polskiej sztuki współczesnej. A twórczość Wojciecha Fangora jest reprezentatywna dla wieku XX , rozpoznawalna i co najważniejsze – w dalszym ciągu żywo komentowana oraz analizowana. Artysta nadal jest bowiem bardzo aktywny – mówi dr hab. Piotr Oszczanowski, dyrektor Muzeum Narodowego we Wrocławiu. – Nie jest zatem niespodzianką to, iż pokazujemy Jego dzieła właśnie u nas, na tle i wokół tego, z czego jesteśmy tak dumni. Wszak ta okoliczność służy samemu artyście, również naszej kolekcji muzealnej, a co najważniejsze – przede wszystkim widzom. A o nich szczególnie zabiegamy.

Wojciech Fangor, Matka Koreanka, 1950 (źródło: materiały prasowe organizatora)

Wojciech Fangor, Matka Koreanka, 1950 (źródło: materiały prasowe organizatora)

Kuratorzy wystawy:
Barbara Ilkosz
Stefan Szydłowski

Wojciech Fangor. Wspomnienie teraźniejszości
Od 30 czerwca do 13 września 2015 r.
Muzeum Narodowe we Wrocławiu

Dodaj komentarz