• 2015-07-03

Beata Cedrzyńska. Zderzenia

Od 9 lipca do 2 sierpnia 2015 roku | Galeria Sztuki w Legnicy

Wystawa Beaty Cedrzyńskiej obejmuje jednotematyczny cykl prac malarskich o charakterze działania wielkoformatowego, reprezentujących najnowsze dokonania artystki. Jej prace ukazują człowieka w metaforyczny sposób. Stanowią próbę ustosunkowania się artystki do metafizycznych dylematów jednostki, poczucia odosobnienia, zagubienia. Malarstwo formalnie łączy wierny, czasami wręcz fotograficzny wizerunek z odrealnionym, przeskalowanym i poddanym deformacji ujęciem motywu. Zderzenia różnorodnie opracowanych malarskich interpretacji stanową źródło poszukiwań autorki i są jednym z głównych elementów jej artystycznych przemian. Wystawę będzie można oglądać od 9 lipca do 2 sierpnia w Galerii Sztuki w Legnicy.

Beata Cedrzyńska, „Zderzenia” (źródło: materiały prasowe)

Beata Cedrzyńska, „Zderzenia” (źródło: materiały prasowe)

Obrazy Beaty Cedrzyńskiej postrzegam jako nowe Kosmogonie, które nie dają pewności, że istotnie istnieją. Schłodzenie gam malarskich, niekiedy prawie radykalne, ma w sobie coś z procesów metaforyzowania przemijania i śmierci. W kontekście wskazywanego przez Freuda pojęcia „niesamowitości” jak i traum wynikających z (niemożności) obycia z żniwem wojen i terroru, Radosław Muniak pisał: „badanie i konfrontowanie tragicznej przeszłości polega na pewnego rodzaju egzorcyzmach, których istota pozostanie dla nas zawsze niepojęta”. Zmniejszenie dystansu do płócien artystki powoduje utratę ostrości wizerunków. Przeżywamy stan niepewności, czym jest to z czym obcujemy. Formy, które wcześniej wydawały się niemal fizycznie określone, teraz jak mgła cofają się, rozpraszają, są niepochwytne, co więcej iluminują na nas łuny barwne, stoimy wobec nich jak wobec „pożaru” zachodu słońca, czy chłodu poranka, w miejscu nieokreślonym i nieznanym… Jerzy Kamrowski notował o jej obrazach: „długie trwanie, zamrażając kolejny, wybrany kadr, manipuluje kategorią czasu, próbuje go wstrzymać, rozciągając chwilę w nieskończoność, aż do zarejestrowania echa…”

(fragment tekstu Doroty Grubby z katalogu Zderzenia, 2015)

Beata Cedrzyńska ukończyła gdańską ASP na Wydziale Malarstwa i Grafiki w 1999 roku. Współpracowała z kierunkiem Edukacji Artystycznej (MINOS) na ASP w Gdańsku w latach 2002–2012. W 2011 roku uzyskała stopień doktora w dziedzinie sztuki plastyczne, w dyscyplinie artystyczne sztuki piękne na Wydziale Malarstwa Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku. Obecnie zatrudniona w Polsko – Japońskiej Akademii Technik Komputerowych na Wydziale Sztuk Nowych Mediów w Gdańsku jako adiunkt prowadzący pracownię Rysunku i Malarstwa. Jest autorką wielu wystaw indywidualnych, uczestniczka kilkudziesięciu wystaw zbiorowych w kraju i za granicą.

Beata Cedrzyńska, „Zderzenia” (źródło: materiały prasowe)

Beata Cedrzyńska, „Zderzenia” (źródło: materiały prasowe)

Jej prace prezentowały między innymi takie muzea i galerie jak: Muzeum Narodowe w Gdańsku, Muzeum Okręgowe Ziemi Kaliskiej, Muzeum Zamkowe w Malborku, Galeria Sztuki w Legnicy, Galeria Kaas w Innsbrucku, Dworek Sierakowskich w Sopocie, Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku, Galeria Sandhofer w Innsbrucku i Salzburgu (Austria), Centrum Kultury Zamek w Poznaniu, Galeria Sztuki im. J. Tarasina w Kaliszu, Galeria Brotzinger Art w Pforzheim (Niemcy), Państwowa Galeria Sztuki w Sopocie, Bałtycka Galeria Sztuki w Koszalinie, Galeria Test w Warszawie, Galeria pod Plafonem we Wrocławiu, BWA w Ostrowcu Świętokrzyskim, Bielsko-Białej, Bydgoszczy, Rzeszowie, Wałbrzychu, Tarnowie i Szczecinie.

Beata Cedrzyńska. Zderzenia
Od 9 lipca do 2 sierpnia 2015 roku
Wernisaż: 9 lipca 2015 roku, godz. 18.00
Galeria Sztuki w Legnicy

Dodaj komentarz