• 2015-07-22

Rafał Boettner-Łubowski i Pracownia Otwartych Działań Interpretacji Sztuki

Od 31 lipca do 13 września 2015 roku | Galeria Sztuki Wozownia w Toruniu

Wystawa Rafał Boettner-Łubowski i Pracownia Otwartych Interpretacji Sztuki ma na celu zaprezentowanie wybranych poszukiwań twórczych osób związanych z Pracownią Otwartych Interpretacji Sztuki – jednostką dydaktyczną, która od dwóch lat z powodzeniem funkcjonuje przy Wydziale Edukacji Artystycznej Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu. Wystawa w Galerii Sztuki Wozownia w Toruniu rozpocznie się 31 lipca.

Katarzyna Kucharska, „Dedykowane artystom i krytykom sztuki” (źródło: materiały prasowe organizatora)

Katarzyna Kucharska, „Dedykowane artystom i krytykom sztuki” (źródło: materiały prasowe organizatora)

Program Pracowni skupia się na realizacji wypowiedzi artystycznych, które mają reprezentować powiązania, dialog i relacje z innymi dziełami sztuki i postawami twórczymi w celu formułowania wieloznacznych refleksji typu: „sztuka o sztuce”, „sztuka o kulturze”, „sztuka o artystycznych językach i tradycjach twórczych”. Nazwa pracowni wskazuje na to, że: po pierwsze – preferowana jest szeroko rozumiana swoboda w doborze medium i rozwiązań wizualnych w przypadku tworzenia realizacji artystycznych (od środków tradycjonalistycznych po zdecydowanie niekonwencjonalne) oraz po drugie – że powstające prace miałyby się cechować wieloznacznością i otwartością formułowanych przekazów i sposobów myślenia o sztuce.

Wystawa Rafał Boettner-Łubowski i Pracownia Otwartych Interpretacji Sztuki prezentuje zarówno prace kierownika i pomysłodawcy Pracowni – profesora Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu, doktora habilitowanego Rafała Łubowskiego (który w działalności artystyczno-naukowej stosuje pseudonim Rafał Boettner-Łubowski), jak i propozycje artystyczne absolwentów i studentów prowadzonej przez niego jednostki.

Rafał Boettner-Łubowski, „Wizerunki quasi-klasyczne: Remeatio” (źródło: materiały prasowe organizatora)

Rafał Boettner-Łubowski, „Wizerunki quasi-klasyczne: Remeatio” (źródło: materiały prasowe organizatora)

Rafał Boettner-Łubowski tworzy instalacje, obiekty i kompozycje rzeźbiarskie, podejmujące relacje dialogiczne i polemiczne z istniejącymi już dziełami, postawami i poetykami twórczymi. W swojej sztuce odnosi się także do wybranych możliwości technik cyfrowych. Jest również autorem prac  z dziedziny grafiki, rysunku i malarstwa.

Ada Kusiak, „Idealizm – Naturalizm (źródło: materiały prasowe organizatora)

Ada Kusiak, „Idealizm – Naturalizm (źródło: materiały prasowe organizatora)

Bardzo często inspiracją dla jego wypowiedzi twórczych jest szeroko rozumiana tradycja artystyczna: antyczna, nowożytna i XIX-wieczna, z którą artysta koresponduje, jak również w rozmaity sposób polemizuje.

Magdalena Statnik, „Gra z przedmiotem” (źródło: materiały prasowe organizatora)

Magdalena Statnik, „Gra z przedmiotem” (źródło: materiały prasowe organizatora)

Rafał Boettner-Łubowski – jest profesorem nadzwyczajnym Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu. Zajmuje się rzeźbą oraz szeroko pojętymi sztukami wizualnymi. Zajmuje się również działalnością z dziedziny krytyki i promocji sztuki. Jest doktorem habilitowanym w dziedzinie sztuk plastycznych w dyscyplinie artystycznej: sztuki piękne. Studiował w latach 1994–2000 w Akademii Sztuk Pięknych w Poznaniu na Wydziale Malarstwa, Grafiki i Rzeźby oraz na Wydziale Edukacji Artystycznej. Dyplom obronił z wyróżnieniem w zakresie rzeźby w Pracowni Rzeźby prof. Józefa Petruka. Doktoryzował się na Wydziale Rzeźby Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku w 2006 roku. Habilitacje uzyskał w 2014 roku na Wydziale Rzeźby i Intermediów ASP w Gdańsku. Jako teoretyk sztuki, Rafał Boettner-Łubowski przede wszystkim poświęca się refleksji na temat estetyki i historii rzeźby. Swoje rozważania od 2002 roku publikuje na łamach „Kwartalnika Rzeźby. Orońsko”. Poza tym bardzo ważnym tematem jego teoretycznych rozważań jest problematyka cytatu i praktyk twórczego artystycznego naśladownictwa w sztuce. Jest laureatem kilku stypendiów artystycznych, między innymi Stypendium dla Młodych Twórców Kapituły Miasta Poznania (1999) i Stypendium Ministra Kultury z Funduszu Promocji Twórczości (2005). Swoje prace prezentował  na ponad 25. wystawach indywidualnych i ponad 50. wystawach zbiorowych. Obecnie pracuje na Wydziale Edukacji Artystycznej Uniwersytetu  Artystycznego w Poznaniu jako kierownik Pracowni Otwartych Interpretacji Sztuki. Stopnie naukowe i działalność dydaktyczną na Uniwersytecie Artystycznym w Poznaniu prowadzi jako Rafał Łubowski. Teksty, wystawy i autorskie wystąpienia naukowe publikuje pod pseudonimem Rafał Boettner-Łubowski.

Wystawa Rafał Boettner-Łubowski i Pracownia Otwartych Interpretacji Sztuki
Od 31 lipca do 13 września 2015 roku
Galeria Sztuki Wozownia w Toruniu
Toruń

Dodaj komentarz