• 2015-08-27

Kama Sokolnicka. Krzewienie kultury

Od 4 września do 25 października 2015 roku | BWA w Tarnowie

Krzewienie kultury to zbiór prac artystki Kamy Sokolnickiej dedykowany (domniemanym i rzeczywistym) relacjom oraz rolom tarnowskiego BWA i otaczającego je parku. W szerszym wymiarze tytułowe krzewienie kultury zawiera w sobie pewną ambiwalencję – z jednej strony sadzenie i zbieranie owoców, a z drugiej możliwość skaleczenia zarówno przez krzewicieli, jak i odbiorców.

Kama Sokolnicka, „Goldfinger”, 2015 (źródło: materiały prasowe organizatora)

Kama Sokolnicka, „Goldfinger”, 2015 (źródło: materiały prasowe organizatora)

Od wiosny 2013 roku siedzibą Biura Wystaw Artystycznych w Tarnowie jest Pałacyk Strzelecki. Budynek tętniący życiem, świadek ważnych dla miasta wydarzeń, przez kilka lat popadał w ruinę. Miejsce ludzkiej aktywności i porządku, powoli przejmowała przyroda. Brakło chwili by neogotycką bryłę zaczęła zarastać zieleń. Powiemy malowniczość (picturesque), jak na romantycznych pejzażach, z resztą podobnie datowanych. Tak, ruiny bywają nastrojowe, ale nie tego chcemy. Od pięknych katastrof wolimy życiodajne uprawy, nawet jeśli wpisane są w nie suche lata nieprzynoszące owoców.

Park dawniej nazywany był Ogrodem Strzeleckim. Sąsiadowała z nim szkoła ogrodnicza, której budynek stoi tutaj do dziś. W latach 30. XX wieku jej uczniem był Andrzej Pawłowski (1925–1986), późniejszy twórca Wydziału Form Przemysłowych krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych. Organiczność będzie ważnym motywem jego myśli i sztuki. Stworzy termin formy naturalnie ukształtowanej. Pojęcie dzieła sztuki zamieni na pole energetyczne. Twórczość w rozumieniu Pawłowskiego to produkcja energii, jej noszenie i emanowanie.

Kama Sokolnicka, „Kolczyk”, 2015 (źródło: materiały prasowe organizatora)

Kama Sokolnicka, „Kolczyk”, 2015 (źródło: materiały prasowe organizatora)

Niepisaną tradycją programu BWA w nowej siedzibie są parkowe wystawy. Zapraszamy kolejnych artystów by swoim polem energetycznym podzielili się ze spacerowiczami, nierzadko zwracając także naszą uwagę na nowe aspekty sąsiedztwa Parku i galerii.

Kama Sokolnicka – córka ogrodników, w życiu i pracy zwraca uwagę na koncepcję określającą dwie grupy postaw ludzkich – ogrodniczą i łowczą. Prace tworzące wystawę – Fotosynteza, Czyżnia, Advisor, Goldfinger, Rapsod – ulokowała pośród drzew, krzewów i architektury parku. Osią wystawy jest Parkan – rzeźba powtarzająca w rzeczywistej skali przęsło zabytkowego ogrodzenia zaprojektowanego przez międzywojennego tarnowskiego architekta Edwarda Okonia. Tego samego, który projektował domy inżynierskiego osiedla Za Torem w modernistycznych Mościcach. Ogrodzenie zaprojektowane w 1927 roku w ciekawy sposób wykorzystuje prefabrykaty. W koncepcji Parkanu artystka założyła wykonanie go przez tarnowskich rzemieślników.

Kama Sokolnicka, „Zaburzenia snu”, 2013 (źródło: materiały prasowe organizatora)

Kama Sokolnicka, „Zaburzenia snu”, 2013 (źródło: materiały prasowe organizatora)

Zmierzenie się ze współczesną próbą materiałów było ciekawą wprawką przed rewitalizacją Parku, która będzie miała miejsce w najbliższym czasie. Siatka w Parkanie Kamy Sokolnickiej wykonana jest z mosiądzu – stopu o interesującej dendrycznej, podobnej do drzewa, strukturze. Wzór siatki elegancko wtopionej w beton stanowią romby, które Okoń bardzo lubił. Te same kryształowe podziały odnajdziemy na fasadzie kamienicy przy ul. Sowińskiego 8, w której architekt miał swoje biuro, o czym informuje zachowana do dziś ręcznie malowana reklama. Ogrodzenie – również w pojęciu działań instytucji kultury – nie tylko „odgradza”, także stwarza ramy, kreśli odrębną przestrzeń, otacza ją i chroni.

Kama Sokolnicka, „Pełnia sztuczna”, 2009 (źródło: materiały prasowe organizatora)

Kama Sokolnicka, „Pełnia sztuczna”, 2009 (źródło: materiały prasowe organizatora)

Wystawa Krzewienie kultury Kamy Sokolnickiej zapowiada jubileusz 150-lecia Parku Strzeleckiego, który został założony decyzją Rady Miejskiej w 1866 roku.

Tekst: Ewa Łączyńska-Widz

Program towarzyszący wystawie:

  • 31 sierpnia (od godziny 17.00 do godziny 18.00) – wspólne tworzenie pracy Czyżnia / sadzenie tarniny w Parku Strzeleckim, zbiórka pod BWA
  • 17 września (godzina 18.00) – promocja katalogu i oprowadzanie po wystawie / prowadzenie: Kama Sokolnicka, historyk dr Krzysztof Moskal i dendrolog Elżbieta Obrocka

Kama Sokolnicka – urodziła się w 1978 roku we Wrocławiu.  Ukończyła Wydział Grafiki wrocławskiej Akademii Sztuk Pięknych. Dyplom zatytułowany Kotłownia z częścią socjalną obroniła w 2003 roku w Pracowni Rysunku Zawodowego prof. E. Geta-Stankiewicza. Aktualnie jej prace pokazywane są na wystawie Dzikie pola. Historia awangardowego Wrocławia w warszawskiej Zachęcie. Wykorzystuje szerokie spektrum technik, a jej prace przyjmują różną formę – od metaforyzacji wybranej przestrzeni po beton. Jest autorką wielu wystaw indywidualnych i zbiorowych. Uczestniczyła w licznych programach rezydencyjnych: Civitella Ranieri Foundation (2015), Art OMI w Nowym Jorku (2013), La Malterie w Lille (2013), CEAAC w Strasburgu (2004). Jest stypendystka Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego (2011). Jej prace znajdują się w kolekcjach Muzeum Sztuki w Łodzi, CSW Zamku Ujazdowskiego w Warszawie, Dolnośląskiego Towarzystwa Zachęty Sztuk Pięknych oraz w wielu kolekcjach prywatnych. Współpracuje z BWA Warszawa.

Kama Sokolnicka, Krzewienie kultury
Od 4 września do 25 października 2015 roku
Wernisaż: 3 września 2015 roku, godzina 18.30
BWA Tarnów
Park Strzelecki
Tarnów

Dodaj komentarz