• 2015-09-09

3. Forum Dziedzictwa Europy Środkowej. Miasto

Od 16 do 18 września 2015 roku | Międzynarodowe Centrum Kultury w Krakowie

W dniach 16–18 września Międzynarodowe Centrum Kultury po raz kolejny stanie się miejscem wymiany wiedzy i doświadczeń dla badaczy i ekspertów z całego świata. Tematem przewodnim trzeciego już Forum Dziedzictwa Europy Środkowej, organizowanego pod auspicjami Grupy Roboczej ds. Dziedzictwa Kultury V4, będzie Miasto. Forum będzie głosem Europy Środkowej w dyskusji o filozofii miasta, jego zarządzaniu, ochronie, wymiarze ekonomicznym, społecznym i politycznym. W siedmiu odbywających się równolegle sesjach oraz czterech dyskusjach plenarnych weźmie udział około stu specjalistów z różnych dziedzin.

2. Forum Dziedzictwa Europy Środkowej, obrady (źródło: materiały prasowe organizatora)

2. Forum Dziedzictwa Europy Środkowej, obrady (źródło: materiały prasowe organizatora)

3. Forum Dziedzictwa Europy Środkowej zainauguruje wykład znanego badacza dziedzictwa kulturowego: prof. Christera Gustafssona z Uniwersytetu w Uppsali. Zarówno wykład otwierający, jak i podsumowująca dyskusja Miasto do poprawki, poświęcona rewitalizacji w miastach będą otwarte dla publiczności. Natomiast podczas trwających równolegle sesji – które poświęcone będą m.in. problematyce historycznego krajobrazu miejskiego, kreatywnych miast dziedzictwa, narracji miejskich, własności miasta, praktyk rewitalizacyjnych i dynamiki miasta – zaprezentowane zostaną najlepsze artykuły nadesłane do MCK w ramach otwartego naboru (call for papers). Ta część konferencja ma charakter zamknięty, wymagała wcześniejszej rejestracji.

Analiza miasta – jako jednego z najbardziej spektakularnych ludzkich wynalazków – łączy badaczy i praktyków z wielu dyscyplin: urbanistów, ekonomistów, socjologów, psychologów społecznych, antropologów, historyków i historyków sztuki. Takie interdyscyplinarne i innowacyjne podejście znajdzie swoje odzwierciedlenie w krakowskiej konferencji.

3. Forum Dziedzictwa Europy Środkowej, logotyp (źródło: materiały prasowe organizatora)

3. Forum Dziedzictwa Europy Środkowej, logotyp (źródło: materiały prasowe organizatora)

Miasto, jako zwierciadło cywilizacji, stanowi trudny to objęcia fenomen badawczy. Wielowarstwowe związki społecznych interakcji, działania gospodarcze, infrastruktura i rosnąca liczba mieszkańców tworzą, jak powiedziała jeszcze w latach 60. XX wieku Jane Jacobs:

„Skomplikowany system wzajemnie połączonych czynników, razem budujących organiczną całość miasta. Z jednej strony generują problemy, takie jak zmiana klimatu, przestępczość i nierówności społeczne, a drugiej tworzą kreatywne rozwiązania oraz dają nadzieje i marzenia licznym migrantom”.

W programie konferencji:

1)  cztery dyskusje plenarne z udziałem specjalistów z Europy Środkowej:

 • Miasto środkowoeuropejskie. Transformacja i globalizacja
 • Dziedzictwo kulturowe ma znaczenie dla miast
 • Miasta dziedzictwa i współpraca w krajach V4
 • Miasto do poprawki! O rewitalizacji w miastach

2)  siedem sesji równoległych, w których znajdzie się ponad 60 prezentacji:

 • Miasta i ich narracje
 • Dziedzictwo w konflikcie
 • Dla kogo miasto dziedzictwa?
 • Historyczny krajobraz miejski
 • Kreatywne miasta dziedzictwa
 • Przestrzeń miasta
 • Praktyki rewitalizacji w miastach dziedzictwa

Obrady toczyć się będą w języku angielskim (sesja Miasto do poprawki będzie tłumaczona symultanicznie na język polski). Podczas konferencji obędzie się premiera książki The Limits of Heritage z artykułami przygotowanymi przez prelegentów drugiej edycji Forum Dziedzictwa Europy Środkowej.

2. Forum Dziedzictwa Europy Środkowej, obrady (źródło: materiały prasowe organizatora)

2. Forum Dziedzictwa Europy Środkowej, obrady (źródło: materiały prasowe organizatora)

W 3. Forum udział wezmą także uczestnicy programu edukacyjnego, który odbywa się w MCK w dniach 16–25 września w ramach projektu European Campus of Excellence. Partnerem tego projektu są: Studienstiftung des deutschen Volkes oraz Uniwersytet w Bremie. Bierze w nim udział trzydziestu wyróżniających się studentów i młodych pracowników nauki z Polski, Niemiec oraz innych krajów europejskich. Projekt poświęcony jest zjawisku miasta kreatywnego. Dwutygodniowy program Creative City obejmować będzie warsztaty, wykłady i wizyty studyjne realizowane w Krakowie i na Górnym Śląsku, które dotyczyć będą transformacji, jaka zachodzi we współczesnych miastach Europy.

Forum Dziedzictwa Europy Środkowej to odbywająca się co dwa lata międzynarodowa konferencja, na której specjaliści z regionu Europy Środkowej, a także zajmujący się problematyką Europy Środkowej badacze i eksperci z całego świata, dyskutują nad zagadnieniami dziedzictwa kulturowego. Forum jest organizowane pod auspicjami Grupy Roboczej ds. Dziedzictwa Kultury w krajach V4, w skład której wchodzą: Ministerstwo Kultury Republiki Czeskiej, Narodowe Centrum Zarządzania i Udostępniania Dziedzictwa Gyula Forster w Budapeszcie oraz Rada Ochrony Zabytków Republiki Słowackiej w Bratysławie i Międzynarodowe Centrum Kultury w Krakowie.

3. Forum Dziedzictwa Europy Środkowej. Miasto
Od 16 do 18 września 2015 roku
Międzynarodowe Centrum Kultury w Krakowie
Kraków

Dodaj komentarz

Cytaty


Magazyn

Polecamy

U have turned off the Artwork.

On the other hand U have become integrated with an interactive art experience.

Yes, U can go back but U can't change the fact that U've been integrated...

In case U want 2 turn the Artwork back on just click one of the other buttons.

CODEMANIPULATOR