• 2015-10-26

Akt w polskiej fotografii

Od 29 października do 22 listopada 2015 roku | Miejska Galeria Sztuki w Częstochowie

Wystawa gromadzi zdjęcia z kolekcji Jerzego Piątka – wybitnego polskiego fotografa. Kolekcja artysty składa się z ponad setki fotografii, które w wyrafinowany i zmysłowy sposób dokumentują historię ludzkiego ciała oraz przemian, jakie dokonywały się w polskiej fotografii. Piątek stawia przy okazji widzom pytanie o definicję aktu oraz o jego znaczenie we współczesnej kulturze.

Fot. Maksymilian Myszkowski, lata 50. (źródło: materiały prasowe organizatora)

Fot. Maksymilian Myszkowski, lata 50. (źródło: materiały prasowe organizatora)

W polskiej fotografii w pierwszej połowie XX wieku motyw aktu pojawił się w twórczości wielu fotografów. W tym czasie dominowała estetyka piktorializmu, która – stosowana w fotografii aktu – owocowała obrazami o wyraźnym malarskim, a zatem, w intencji samych twórców, artystycznym charakterze. (…) Po II wojnie światowej (w latach 50. i 60.) w europejskiej fotografii daje o sobie znać swoisty renesans modernistycznych, przedwojennych konceptów. (…) Mocno podkreślano wtedy różnice między fotografią artystyczną a różnymi formami fotografii użytkowej, i w tym kontekście  fotografowie chętnie sięgali po motyw aktu. Wydawało się bowiem, że akt jest bezdyskusyjnym tematem artystycznym, zatem – w rozumieniu twórców – już sam wybór tego motywu stanowił jednoznaczną deklarację ideową i artystyczną. Kluczowe znaczenie miały przy tym estetyka obrazu i podkreślanie autonomii medium fotografii – pisze Marek Śnieciński w tekście Spektakl ciała – akt w polskiej fotografii, zamieszczonym w albumie Akt w polskiej fotografii pod red. Jerzego Piątka.

Mnogość artystów i prac składających się na kolekcję Piątka jest imponująca. Tadeusz Rolke, Waldemar Jama, Jerzy Bednarski, Zofia RydetZdzisław Beksiński, Paweł Pierściński, Wojciech Plewiński czy Wacław Wantuch – to tylko niektóre z kilkudziesięciu nazwisk twórców czołowych dla polskiej fotografii, których realizacje można oglądać w ramach tej interesującej pod każdym względem ekspozycji.

Zofia Rydet, „Pejzaż”, 1977 (źródło: materiały prasowe organizatora)

Zofia Rydet, „Pejzaż”, 1977 (źródło: materiały prasowe organizatora)

Dla wielu artystów absolutyzacja estetycznego wymiaru obrazu lub, inaczej mówiąc, prymat formy nad treścią, stawała się podnietą do działań, które przezwyciężałyby taki stan rzeczy. W aktach Zdzisława Beksińskiego obok fotomontaży, w których akty wmontowywane były w geometryczne struktury, wcześnie pojawiły się prace zrywające z klasycznymi formułami aktu. Widać to np. w fotografiach, na których sznurkowe oploty na ciele modelki zmieniają bryłę ciała, stają się opakowaniem tego ciała-mięsa, opakowaniem, które rozczłonkowuje jego bryłę – dodaje Marek Śnieciński.

Fot. Wojciech Plewiński, 1967 (źródło: materiały prasowe organizatora)

Fot. Wojciech Plewiński, 1967 (źródło: materiały prasowe organizatora)

Jerzy Piątek – urodził się w Pińczowie w 1946 roku. Fotograf, redaktor, wydawca, inicjator i organizator plenerów, wystaw oraz konkursów. Mieszka i pracuje w Kielcach. Związany jest z legendarną Kielecką Szkołą Krajobrazu. Jest autorem licznych dokumentów i reportaży poświęconych polskiej, białoruskiej i litewskiej prowincji.

Akt w polskiej fotografii
Od 29 października do 22 listopada 2015 roku
Wernisaż: 29 października 2015 roku, godz. 18.00
Miejska Galeria Sztuki
Częstochowa

Dodaj komentarz