• 2015-10-05

PUNXDEFEKTUOZOZ. Work in progress

Od 9 października do 23 listopada 2015 roku | Muzeum Współczesne Wrocław

Dr Lakra i Laureana Toledo są artystami wizualnymi z Meksyku. W 2014 roku postanowili nakręcić film o początkach kultury punk w mieście Meksyk. Odwiedzili swoich przyjaciół i archiwa w celu skonstruowania narracji, która przedstawiłaby to złożone zjawisko w szerszym, społeczno-ekonomicznym kontekście. Wystawa w Muzeum Współczesnym Wrocław po raz pierwszy prezentuje fragmenty powstającego dokumentu, fotografie oraz ulotki, fanziny i winyle, które niegdyś wypełniały alejki targu El Tianguis del Chopo ‒ głównego punktu wymiany nagrań muzycznych oraz miejsca debaty dotyczącej zmian zachodzących w konsekwencji zniszczeń wywołanych w mieście przez trzęsienia ziemi 19 i 20 września 1985 roku.

Nieznany fotograf, „Bez tytułu (Rolo)”, ok. 1989 (źródło: materiały prasowe organizatora)

Nieznany fotograf, „Bez tytułu (Rolo)”, ok. 1989 (źródło: materiały prasowe organizatora)

Oddolna solidarność i niezgoda na zastany porządek, tak charakterystyczne dla postawy punk, stały się kluczowym warunkiem przetrwania w mieście, w których katastrofa naturalna odsłoniła nadużycia władzy, oszustwa budowlane, korupcję i brak szacunku dla ludzkiego życia.

Wystawa ukazuje także ambiwalencję punka, który, jako moda, w oczach artystów uosabia kulturową kolonizację nadchodzącą z Zachodu, niemniej jednak jako postawa jest fundamentem sprzeciwu wobec podziału na centrum i peryferie. Tytuł „Punxdefectuozoz” odnosi się także do niedoskonałej jakości prezentowanych materiałów, jak np. nieostrość fotografii.

„Srogich świąt Bożego Narodzenia dla punków”, ulotka, data nieznana (źródło: materiały prasowe organizatora)

„Srogich świąt Bożego Narodzenia dla punków”, ulotka, data nieznana (źródło: materiały prasowe organizatora)

Skupienie się na wadach pozwala na podkreślenie odrębności doświadczenia punka meksykańskiego od punka brytyjskiego, który został profesjonalnie i skrupulatnie zarejestrowany przez telewizję, przemysł muzyczny i prasę popularną.

Postawa punk stanowiła integralną część zachodzącego w latach 80. procesu emancypacji. Punk w końcu lat 70. stał się narzędziem sprzeciwu wobec establishmentu w Wielkiej Brytanii, skąd wywierał wpływ na resztę świata jako moda i postawa, ulegając lokalnym modyfikacjom. Podczas gdy pewne elementy stylu, jak dżinsowa bądź skórzana kurtka (jeśli była możliwa do znalezienia), piercing czy tatuaż, pozwalały na bardziej lub mniej pogłębioną identyfikację z ruchem, duch nonkonformizmu i samodzielności inicjował długofalowe zmiany w organizacji życia artystycznego i społecznego w najróżniejszych punktach świata. Dr Lakra i Laureana Toledo podkreślają dwuznaczność tego wpływu. Moda jest dla nich elementem zachodniej, kulturowej kolonizacji, natomiast punkowa postawa esencją sprzeciwu wobec dominacji relacji między centrum a peryferiami – pisze w katalogu do wystawy jej kuratorka, Sylwia Serafinowicz.

Nieznany fotograf, „Bez tytułu (Illy Bleeding and Arianne Pellicer from Size)”, ok. 1987 (źródło: materiały prasowe organizatora)

Nieznany fotograf, „Bez tytułu (Illy Bleeding and Arianne Pellicer from Size)”, ok. 1987 (źródło: materiały prasowe organizatora)

Strony: 1 2

Dodaj komentarz