• 2015-11-30

Jesienne nowości Wydawnictwa Uniwersytetu Jagiellońskiego

Październik, listopad 2015 roku | Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego

Skandynawski raj to opowieść o życiu codziennym w krajach położonych w północnej części Europy. Autor opisuje „model skandynawski”, zwracając uwagę również na jego negatywne aspekty. Z dala od cesarza. Podróże po obrzeżach Chin zabiera czytelnika w podróż po słabo znanych rejonach tego wielobarwnego, a zarazem niebezpiecznego kraju. Autor książki Imperium wódki. Pijana polityka od Lenina do Putina ogląda historię Rosji przez pryzmat butelki z wódką, dostrzegając trudności wynikające z dziedzictwa politycznego tego trunku. Syberia. Historia i ludzie jest zbiorem opowieści o losach Syberii i ludziach przewijających się przez to rozległe terytorium od XVI wieku aż do współczesności.

Michael Booth, „Skandynawski raj. O ludziach prawie idealnych” – okładka (źródło: materiały prasowe)

Michael Booth, „Skandynawski raj. O ludziach prawie idealnych” – okładka (źródło: materiały prasowe)

Michael Booth, Skandynawski raj. O ludziach prawie idealnych
Przekład: Barbara Gutowska-Nowak
Premiera: październik 2015 roku

Kraje skandynawskie są ojczyznami najszczęśliwszych ludzi na świecie. Nie zmieniają tego nadzwyczaj wysokie podatki, jakie płacą Norwegowie, problemy z alkoholem Finów ani chłodne stosunki Szwedów z sąsiadami. Co decyduje o zadowoleniu społecznym w państwach nordyckich? Jaki wpływ ma na nie brak drastycznych różnic między mieszkańcami i jaki jest ich stosunek do imigrantów? Czym jest i co o Skandynawach mówi „prawo Jante”? Michael Booth z brytyjską ironią opowiada o blaskach i cieniach życia na dostatniej północy oraz zasypuje czytelnika ciekawostkami. Obserwuje codzienne życie w Danii, Norwegii, Finlandii, Szwecji, Islandii i mieszkańców tych krajów, które wydają nam się rajami na ziemi. Co ciekawe, autor zwraca uwagę nie tylko na pozytywy modelu skandynawskiego, ale też na negatywne jego konsekwencje i opisuje, jaki może mieć on wpływ na przyszłość tej części świata.

 

David Eimer, Z dala od cesarza. Podróże po obrzeżach Chin
Przekład: Michał Szymonik
Premiera: październik 2015 roku

„Szczyty gór wysoko, cesarz daleko” – głosi stare chińskie przysłowie, dając do zrozumienia, że kontrola władz nad obszarami przygranicznymi Państwa Środka jest wątła, a ingerencja niemile widziana. Na tych terenach, położonych z dala od ogromnych miast pokroju Pekinu i Szanghaju, kultura Hanów, dominującej grupy etnicznej w kraju, ściera się z tradycjami mniejszości etnicznych. Ich członkowie zamieszkują na niestabilnych obszarach i nieprzychylnie patrzą na próby kontroli chińskich władz.

David Eimer przemieszcza się statkami, pociągami i pieszo, docierając do najsłabiej poznanych rejonów Chin, w miejsca, których przeciętny człowiek nie ma najmniejszych szans zobaczyć. Pełna mocnych wrażeń wędrówka przez pustynie, dżungle, góry Tybetu aż po granice z Koreą Północną pozwala ujrzeć współczesny obraz słabo znanych rejonów tego ogromnego kraju.

Książka zabiera czytelnika w podróż do świata pełnego różnorodności i niebezpieczeństw, ale wielobarwnego i fascynującego.

David Eimer, „Z dala od cesarza. Podróże po obrzeżach Chin” – okładka (źródło: materiały prasowe)

David Eimer, „Z dala od cesarza. Podróże po obrzeżach Chin” – okładka (źródło: materiały prasowe)

Strony: 1 2

Dodaj komentarz