• 2015-11-20

Urszula Kluz-Knopek. Wiosennie

Od 20 listopada 2015 roku do 3 stycznia 2016 roku | Galeria Wozownia w Toruniu

20 listopada o 18.00 w Galerii Sztuki Wozownia w Toruniu odbędzie się wernisaż wystawy Urszuli Kluz-Knopek. Artystka, posługując się fotografią inscenizowaną, wprowadza odbiorcę w nowy świat.

Urszula Kluz-Knopek, „Wiosennie” − plakat (źródło: materiały prasowe organizatora)

Urszula Kluz-Knopek, „Wiosennie” − plakat (źródło: materiały prasowe organizatora)

Marta Smolińska w tekście Naturakultura i wiosenne rytuały, który w całości można przeczytać w katalogu wystawy, pisze:

Nagle znajduję się w świecie, w którym zacierają się klarowne podziały na podmioty i przedmioty oraz na naturę i kulturę. Zdaniem Donny Haraway, oddzielanie natury od kultury jest aktem odziedziczonej przemocy i – aby położyć temu kres – „należy wreszcie oswoić się z tym, że nie ma powrotu do natury”. Powiedziałabym, że fotografie Kluz-Knopek właśnie ten aspekt uzmysławiają: nie da się wrócić do natury, bo splot natury i kultury jest nierozerwalny. Haraway, by określić taki właśnie stan rzeczy, proponuje własny termin: naturakultura, który według niej powstaje w wyniku „implozji dyskursywnych obszarów natury i kultury”. Kluz-Knopek, posługując się inscenizowaną fotografią, tę implozję jakże zmysłowo wizualizuje, wprowadzając odbiorców w nieco oniryczny, jakby lekko senny świat naturykultury, w którym każdy gest nabiera znamion jakiegoś tajemniczego rytuału.

Badaczka mechanizmów pamięci i upamiętniania, Aleida Assmann, celnie zauważa, że nie można przypominać sobie czegoś, co jest ciągle obecne, można to jedynie wcielać. Kluz- Knopek fotograficznie wciela to, co nieustannie wokół niej obecne. Parafrazując Witkacego, powiedziałabym, że prace z serii Wiosennie powstały z samych bebechów artystki i z tkanki jej życia, lecz w finalnym efekcie są od owej bebechowatości wolne, ponieważ – dzięki inscenizowanej formie, onirycznej poetyce i hybrydalnej sferze naturykultury – przesuwają się na poziom intersubiektywny – pisze dalej Smolińska.

Urszula Kluz-Knopek, „Wiosennie” (źródło: materiały prasowe organizatora)

Urszula Kluz-Knopek, „Wiosennie” (źródło: materiały prasowe organizatora)

Urszula Kluz-Knopek to artystka intermedialna wykorzystująca w swoich działaniach instalację, wideo oraz fotografię, która urodziła się w 1985 roku w Ustroniu.  Jest absolwentką i doktorantką Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu. Oprócz tego posiada tytuł inżyniera informatyki. Od kilku lat jest właścicielką graficznego Studia Bakłażan. Pracuje również jako mentor w projekcie Link do Przyszłości dla Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego finansowanego ze środków Microsoftu. Redaktor naczelna magazynu artystyczno-naukowego Woof Woof Arf Arf.

Urszula Kluz-Knopek, „Wiosennie” (źródło: materiały prasowe organizatora)

Urszula Kluz-Knopek, „Wiosennie” (źródło: materiały prasowe organizatora)

Urszula Kluz-Knopek, Wiosennie
Od 20 listopada do 2015 roku do 3 stycznia 2016 roku
Wernisaż: 20 listopada 2015 roku, godz. 18.00
Galeria Sztuki Wozownia
Toruń

Dodaj komentarz