• 2016-02-16

Tabela. Co? Czym? [Polityka]

Od 19 lutego do 10 kwietnia 2016 roku | Centrum Sztuki Współczesnej Łaźnia w Gdańsku

Wystawa Jarosława Modzelewskiego i Marka Sobczyka Tabela. Co? Czym? [Polityka] nawiązuje do zrealizowanego w 2001 r. w CSW Łaźnia projektu Co? Czym? Na wystawie znajdą się prace indywidualne oraz namalowane wspólnie przez artystów w latach 2000–2014.

Jarosław Modzelewski, „Co? Nieelitarność; Czym? Niewidomym obsługującym centralkę telefoniczną”, 2015,180x230, tempera żółtkowa / płótno (źródło: materiały prasowe organizatora)

Jarosław Modzelewski, „Co? Nieelitarność; Czym? Niewidomym obsługującym centralkę telefoniczną”, 2015,180x230, tempera żółtkowa / płótno (źródło: materiały prasowe organizatora)

Jak mówią artyści, tabela jest używana przez nich od 1998 roku, ale plastyczne kategorie i zagadnienia opracowywane były jeszcze w okresie formułowania ćwiczeń i zadań plastycznych w prowadzonej przez nich w latach 1989–2000 Szkole Sztuki.

Tabela powstała poprzez umieszczenie na obu osiach układu współrzędnych tych samych kategorii, nazw, imion, sposobów realizacji, środków plastycznych itd. Co przedstawiamy, czym to uzyskujemy; co czym nawzajem określamy; co za pomocą czego robimy, wykonujemy, realizujemy; co z czym jest w relacji w ramach zadania. Tabela jako rodzaj matrycy, pewnej nieskończonej struktury współrzędnych, rozciąga się w przestrzeni, tworząc zaplecze dystrybucji zagadnień i środków plastycznych, wspomagając analizę, teorię i pracę praktyczną. Tabela pozwala na rozważania teoretyczne, pomaga w inicjowaniu zadań i ćwiczeń, dyskusji (Dyskusja Kuratorów), inicjowaniu obrazów. Losowanie pary kategorii (Co? – Czym?) następuje za pomocą rzutu strzałką albo jako wybieranie pary pasujących kategorii, również możliwe jest dodawanie kategorii, niepozostawianie Tabeli w jej kształcie, robocze jej traktowanie – tłumaczą artyści.

Stąd możliwe rozbudowanie tabeli, przeredagowanie jej na potrzeby wystawy, dodanie słowa „Polityka”, współpraca tego słowa z wieloma kategoriami umieszczonymi w tabeli, możliwe rozciągnięcie kategorii polityki na wiele zagadnień i środków używanych w pracy plastycznej; faktury, mechanizmy, narzędzia związane z polityką określają na nowo używane kategorie i tworzą nowe związki.

Polityka towarzyszy nam jako ważny element naszej pracy od samego początku artystycznej aktywności, bywała traktowana socjotechnicznie i emblematycznie. Istotny jest też termin „polityka” w kontekstach funkcjonowania i zachowań artysty. Na początku lat 80. jej obecność jawna i wyrazista, dziś wydaje się mniej oczywista – to inna polityka, głębiej obecna i inaczej skutkująca. Polityka od początku obecna w Gdańsku zdaje się wyraźnie kształtować wyobrażenie o Polsce, stąd zainteresowanie, zwrócenie uwagi na jej obecność, na samo słowo, możliwą transformację słowa i transformację samej polityki, również na aspekty uprawiania polityki w pracy artysty – wyjaśniają autorzy prac.

Z Gdańskiem związana jest część artystycznych projektów Modzelewskiego i Sobczyka, między innymi te, które powstały podczas ich wspólnego pobytu studyjnego w tym mieście.

Jarosław Modzelewski, Marek Sobczyk, „Co? Czystość; Czym? Olśnieniem”, 2013, 200x140cm, tempera jajkowa / płótno (źródło: materiały prasowe organizatora)

Jarosław Modzelewski, Marek Sobczyk, „Co? Czystość; Czym? Olśnieniem”, 2013, 200x140cm, tempera jajkowa / płótno (źródło: materiały prasowe organizatora)

Jarosław Modzelewski i Marek Sobczyk są absolwentami Wydziału Malarstwa Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. W roku 1982 założyli formację artystyczną GRUPPA, której członkowie (m.in. Ryszard Woźniak, Paweł Kowalewski, Włodzimierz Pawlak, Ryszard Grzyb) reprezentowali popularny w sztuce lat 80. nurt neoekspresjonizmu. Głównym tematem działalności malarskiej, wydawniczej, koncertów i odczytów GRUPPY były ironiczne nawiązania do realiów stanu wojennego.

Modzelewski i Sobczyk od 1984 r., niezależnie od indywidualnej działalności artystycznej, okazjonalnie wspólnie malują wielkoformatowe obrazy, które powstają zawsze poza pracowniami, podczas swoistych „podróży artystycznych”.

Marek Sobczyk, „Co? Marcel Duchamp; Czym? Duchem w muzeum (Koło rowerowe 1913–2013)”, 2015, 230x180cm, tempera jajkowa / płótno (źródło: materiały prasowe organizatora)

Marek Sobczyk, „Co? Marcel Duchamp; Czym? Duchem w muzeum (Koło rowerowe 1913–2013)”, 2015, 230x180cm, tempera jajkowa / płótno (źródło: materiały prasowe organizatora)

Wystawie będzie towarzyszyć publikacja pod redakcją Agnieszki Szewczyk. Podczas otwarcia będą miały miejsce promocja publikacji oraz wykład artystów.

Tabela. Co? Czym? [Polityka]
Jarosław Modzelewski, Marek Sobczyk
Otwarcie: 19 lutego 2016 roku, godz. 18.00
Wystawa czynna do 10 kwietnia 2016 roku
Centrum Sztuki Współczesnej Łaźnia w Gdańsku

Dodaj komentarz