• 2016-02-26

Vĕra Vejsová. Japet – struktura otwarta; powstawanie i ekspresja ruchu

Od 1 marca do 24 marca 2016 roku | Mazowieckie Centrum Sztuki Współczesnej Elektrownia w Radomiu

Dzieła prezentowane na wystawie wykonane są technikami mieszanymi: od rysunku na papierze i na płaskim szkle przez druk wypukły na bibule japońskiej oraz na autorskim papierze czerpanym do formy przestrzennej wykonanej ze szkła metodą fuzingu.

Vĕra Vejsová, „Japet – struktura otwarta; powstawanie i ekspresja ruchu” (źródło: materiały prasowe organizatora)

Vĕra Vejsová, „Japet – struktura otwarta; powstawanie i ekspresja ruchu” (źródło: materiały prasowe organizatora)

Eksperymentowanie pozwoliło autorce na działania, których efektem są prace łączące rysunek, malarstwo i rzeźbę. Są one również wyrazem poszukiwania subiektywnej formy plastycznej do określania znaczeń i nowego sposobu notowania ich na płaszczyźnie obrazu, a także w dziele trójwymiarowym. Dzięki temu Vĕra Vejsová tworzy uproszczony, syntetyczny, ale jedyny w swoim rodzaju, subtelny świat, pełen emocji i zachwytu nad przedmiotami o interesującej, nacechowanej przeciwieństwami strukturze. Źródłem artystycznego działania w przypadku Vĕry Vejsovej pozostaje indywidualna optyka świata, a forma kreacji jest świadectwem niepowtarzalności jej dzieł.

Vĕra Vejsová urodziła się w 1956 roku. W latach 1976–1982 studiowała w Akademii Sztuk Plastycznych i Projektowych w Pradze i w 1982 roku uzyskała tytuł magistra sztuki jako artysta malarz. Niebawem odbędzie się obrona jej pracy doktorskiej przygotowywanej pod kierunkiem prof. dr hab. Andrzeja Markiewicza.

Vĕra Vejsová, „Japet – struktura otwarta; powstawanie i ekspresja ruchu” (źródło: materiały prasowe organizatora)

Vĕra Vejsová, „Japet – struktura otwarta; powstawanie i ekspresja ruchu” (źródło: materiały prasowe organizatora)

Od 2007 roku jest pracownikiem dydaktycznym Katedry Wychowania Plastycznego Wydziału Pedagogicznego Uniwersytetu Południowoczeskiego w Czeskich Budziejowicach, gdzie prowadzi zajęcia z rysunku, rzeźby i szkła. W październiku ubiegłego roku odbyła także miesięczny staż na Wydziale Sztuki Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego w Radomiu.

Vĕra Vejsová, „Japet – struktura otwarta; powstawanie i ekspresja ruchu” (źródło: materiały prasowe organizatora)

Vĕra Vejsová, „Japet – struktura otwarta; powstawanie i ekspresja ruchu” (źródło: materiały prasowe organizatora)

Jej sylwetkę artystyczną kształtuje twórcza aktywność związana z wyżej wymienionymi dyscyplinami sztuki. Vĕra Vejsová bierze udział w znaczących wystawach ogólnoczeskich, a także międzynarodowych, między innymi we Francji, w Wielkiej Brytanii, Austrii, Niemczech, Japonii, Zjednoczonych Emiratach Arabskich i w Polsce. Swoje prace eksponowała na dwunastu wystawach indywidualnych oraz czterdziestu ośmiu pokazach zbiorowych.

Vĕra Vejsová, „Japet – struktura otwarta; powstawanie i ekspresja ruchu” (źródło: materiały prasowe organizatora)

Vĕra Vejsová, „Japet – struktura otwarta; powstawanie i ekspresja ruchu” (źródło: materiały prasowe organizatora)

Vĕra Vejsová ma imponujący dorobek artystyczny, którego dużą część stanowią formy przestrzenne wykonane ze szkła, a także eksperymentalne prace graficzne. Jej dzieła znajdują się w zbiorach muzeów, galerii i instytucji państwowych w Niemczech i Republice Czeskiej.

Vĕra Vejsová. Japet –  struktura otwarta; powstawanie i ekspresja ruchu
Od 1 marca do 24 marca 2016 roku
Mazowieckie Centrum Sztuki Współczesnej Elektrownia w Radomiu

Dodaj komentarz