• 2016-03-08

Visioni/Wizje. Pejzaże sztuki polskiej i włoskiej

Od 12 marca do 10 kwietnia 2016 roku | Miejska Galeria Sztuki w Częstochowie

Wystawa Visioni/Wizje prezentuje obrazy, rzeźby i fotografie dwunastu włoskich artystów wybranych z galerii Transvisionismo w Castell’Arquato (w prowincji Piacenza) oraz dwunastu polskich artystów wybranych przez Galerię Sztuki Współczesnej Labirynt z Krakowa. Zrodzone z długoletniej współpracy obu galerii wydarzenie wystawiennicze stanowi część szerokiego programu międzynarodowych wymian artystycznych i kulturalnych, dzięki czemu wystawę od ubiegłego roku pokazują równolegle galerie i ośrodki sztuki w Polsce i we Włoszech.

Maciej Gryglaszewszi, „Pegaz”, 2015, akryl, płótno, 80x91 cm (źródło: materiały prasowe)

Maciej Gryglaszewszi, „Pegaz”, 2015, akryl, płótno, 80x91 cm (źródło: materiały prasowe)

[…] Celem międzynarodowego projektu jest zapoznanie publiczności obydwu krajów z dokonaniami współczesnych artystów tworzących poza nurtem sztuki performance i wideoinstalacji. Zaproszeni artyści reprezentują odmienne nurty sztuki współczesnej, posługują się różnymi konwencjami i językami plastycznej wypowiedzi. Inny jest też ich temperament twórczy. Łączy ich jednak przywiązanie do tradycji rozumianej jako punkt odniesienia do własnych rozwiązań i przemyśleń. Przyznają się do czerpania inspiracji z dokonań poprzedników, nie usiłując przekonywać nas za wszelką cenę o swojej wyjątkowości.

Dialog współczesnej sztuki z tradycją wydaje się być coraz trudniejszy. Być może dlatego, że na kształtowanie gustów coraz większy wpływ mają media lansujące intensywnie nowe, awangardowe zjawiska, bądź też dla odmiany zajmujące się sztuką amatorską, dziwactwami i wyczynami, które mogą z powodzeniem znaleźć się w Księdze Rekordów Guinessa.

Monstfur, „SEKTORY_szablon”, akryl na zabytkowej tablicy informacyjnej, 100x100 (źródło: materiały prasowe)

Monstfur, „SEKTORY_szablon”, akryl na zabytkowej tablicy informacyjnej, 100x100 (źródło: materiały prasowe)

Warto uświadomić sobie zatem, że przeszłość w sposób naturalny wpływa na teraźniejszość i że bycie nowoczesnym jest związane ze świadomym korzystaniem z zasobów historii, co może dać i wskazówkę, i impuls do zrozumienia współczesnego świata. Podążając za modą, pamiętajmy, że nic nie starzeje się tak szybko jak nowości i wcale nie dotyczy to tylko komputerów i telefonów komórkowych.

Anna Schumacher, „Mercato del pesce I” (źródło: materiały prasowe)

Anna Schumacher, „Mercato del pesce I” (źródło: materiały prasowe)

W wystawie Visioni weźmie udział 12 artystów włoskich związanych z grupą Transvisionismo i taka sama ilość artystów polskich zaproponowanych przez Galerię Labirynt. W skład grupy polskiej wchodzą również artyści będący przedstawicielami środowisk twórczych miast, w których prezentowana będzie wystawa w Polsce.

Gilardoni (źródło: materiały prasowe)

Gilardoni (źródło: materiały prasowe)

Oprócz artystów krakowskich: prof. Teresy Żebrowskiej, Moniki Kusak-Leśniak, Renaty Rychlik czy Macieja Gryglaszewskiego i współpracujących z Galerią Labirynt Agnieszki Gamzy i Piotra Worońca wezmą w niej udział artyści związani z Kielcami – prof. Małgorzata Bielecka i dr Teresa Ślusarek. Częstochowę reprezentuje ukrywająca się pod nazwą Monstfur grupa artystów street art, Zakopane Anna Schumacher i fotografik Zbigniew Ładygin, a Opole prof. Edward Syty. […]

Leszek Żebrowski

Teresa Anna Ślusarek, „Pole Widzenia”, 2014, linoryt, kolaż, 70x100cm (źródło: materiały prasowe)

Teresa Anna Ślusarek, „Pole Widzenia”, 2014, linoryt, kolaż, 70x100cm (źródło: materiały prasowe)

Organizatorzy wystaw w Polsce: Transvisionismo Studio, e Laboratio d’Arte (Castell’Arquato, Włochy), Galeria Labirynt No2 (Kraków), Stowarzyszenie Forum Innowacyjności Odin (Kraków).

Visioni/Wizje. Pejzaże sztuki polskiej i włoskiej
Wernisaż: 11 marca 2016 roku, godz. 18.00
Od 12 marca do 10 kwietnia 2016 roku
Miejska Galeria Sztuki w Częstochowie

Dodaj komentarz