• 2016-03-25

Rysunek XVI–XVIII w.

Od 3 marca do 17 kwietnia 2017 roku | Zamek Książ w Wałbrzychu

Na wystawie pokazany został obszerny zbiór rysunków włoskich mistrzów XVIIXVIII wieku. Większość prac należy do szkoły weneckiej, która w XVII wieku zajmowała pod względem produkcji artystycznej wiodące miejsce we Włoszech. Istotnym akcentem oraz najjaśniejszym punktem ekspozycji jest przypisany Michałowi Aniołowi rysunek Apostoła, który jest jednocześnie najstarszym rysunkiem w pokazywanej kolekcji. Ponadto do arcydzieł należą rysunki czołowych przedstawicieli niemieckiej i flamandzkiej szkoły malarskiej: Christiana Wilhelma Dietricha, Hansa Rottenhammera i Antona van Dycka.

Giovanni Battista Tiepolo, „Zdjęcie z krzyża” (źródło: materiały prasowe organizatora)

Giovanni Battista Tiepolo, „Zdjęcie z krzyża” (źródło: materiały prasowe organizatora)

Wystawa Rysunek XVI–XVIII w. Włochy, Niemcy, Niderlandy ze zbiorów Muzeum Narodowego we Lwowie imienia Andrzeja Szeptyckiego przedstawia unikatową kolekcję oryginalnych rysunków, prawie nie znaną specjalistom i szerszym kręgom miłośników sztuki malarskiej. Sto siedemdziesiąt odrestaurowanych dzieł po raz pierwszy eksponowano w 2014 roku na wystawie jubileuszowej z okazji 100-letniej rocznicy Muzeum Narodowego we Lwowie. Podstawą kolekcji jest obszerny zbiór rysunków włoskich mistrzów XVII–XVIII w., w większości należących do szkoły weneckiej, która w XVII w. zajmowała wiodące miejsce we Włoszech. Rysunków malarzy niemieckich i flamandzkich jest w tej kolekcji o wiele mniej. Wykonane ołówkiem, sangwiną, węglem, kredą i tuszem prace takich mistrzów, jak Giovanni Battista Tiepolo i malarzy jego kręgu, Giovanni Battista Piazzetta, Andrea Schiavone, Gaetano Gerardo Zompini, Nicola Grassi, Giovani Batista Crozato Giovanni Battista Pitoni, Fancesco Novelli, Giovanni Battista Marcola, Carlo Maratta, Antonio Balestra, Giacomo Palma, Santo Piatti (wszyscy należeli do szkoły weneckiej) Salvatore Rosa, Francesco Solimena (szkoła neapolitańska), Reno Guido, Agostino Carracci (szkoła bolońska), Marco Benifala (szkoła rzymska) malarzy z kręgu Giacomo Tintoretto i innych, a także duża ilość prac o wysokim poziomie artystycznym nieznanych autorów – to bezcenny materiał, który umożliwia zapoznanie się z twórczą manierą poszczególnych wykonawców i stylistyką zachodnioeuropejskiego rysunku przygotowawczego epoki renesansu, baroku i rokoko – pisze w wydanym z okazji wystawy folderze Ołena Kis-Fedoruk, kierowniczka Działu Grafiki z Muzeum Narodowego we Lwowie.

Na wystawie zobaczyć można również dzieła takich mistrzów, jak Giovanni Battista Tiepolo i malarze jego kręgu: Giovanni Battista Piazzetta, Andrea Schiavone, Gaetano Gerardo Zompini, Nicola Grassi, Giovani Batista Crozato, Giovanni Battista Pitoni, Francesco Novelli, Giovanni Battista Marcola, Carlo Maratta, Antonio Balestra, Giacomo Palma, Santo Piatti Salvatore Rosa, Francesco Solimena (szkoła neapolitańska), Reno Guido, Agostino Carracci (szkoła bolońska), Marco Benifala (szkoła rzymska), malarzy z kręgu Giacomo Tintoretto.

Michelangelo di Lodovico Buonarroti Simoni (?), „Apostoł” (źródło: materiały prasowe organizatora)

Michelangelo di Lodovico Buonarroti Simoni (?), „Apostoł” (źródło: materiały prasowe organizatora)

Strony: 1 2

Dodaj komentarz