• 2016-04-29

Druki wrocławskiego Kalamburu

Od 9 maja do 26 czerwca 2016 roku | Muzeum Narodowe we Wrocławiu

Na wystawę złożą się książki poświęcone teatrowi, wydawnictwa poetyckie i prozatorskie oraz liczne druki ulotne. W sumie pokazanych zostanie blisko 100 publikacji obrazujących działalność artystyczną wrocławskiego Teatru Kalambur. Celem ekspozycji jest przypomnienie i pokazanie trudnej do przecenienia kulturotwórczej roli, jaką pełnił przez kilkadziesiąt lat we Wrocławiu Kalambur – najpierw jako Teatr Studencki, później Akademicki Ośrodek Teatralny i wreszcie jako Ośrodek Teatru Otwartego.

„Kalambur” (źródło: materiały prasowe organizatora)

„Kalambur” (źródło: materiały prasowe organizatora)

Wypracowaną koncepcję „sztuki otwartej” – przede wszystkim w sensie artystycznym, a ponadto rozumianej jako wzajemny inspirujący kontakt różnych kultur, krajów i narodów – realizował Kalambur na różnych planach, głównie w obszarze teatralnym, prezentując własne spektakle i organizując międzynarodowe festiwale teatralne, które do końca lat 80. były ważną ścieżką kontaktu kultury polskiej z kulturą europejską i pozaeuropejską.

Kalambur stanowił również, zwłaszcza dla młodych twórców, forum pozateatralnych wypowiedzi artystycznych w takich obszarach jak literatura, plastyka, muzyka, fotografia. Ważną dziedziną kulturalnej i artystycznej aktywności Kalamburu była działalność wydawnicza, obejmująca książki poświęcone teatrowi i sztuce otwartej, broszury z tekstami poetyckimi i prozatorskimi oraz dużą liczbę okolicznościowych druków ulotnych, towarzyszących spektaklom teatralnym, wystawom, wernisażom, festiwalom, koncertom.

„Kalambur” (źródło: materiały prasowe organizatora)

„Kalambur” (źródło: materiały prasowe organizatora)

Intencją wystawy jest stworzenie retrospektywnego obrazu działalności edytorskiej Kalamburu i przywrócenie do pamięci publikacji, które odegrały znaczącą rolę w kulturze i sztuce w 2. połowie XX w.

Druki wrocławskiego Kalamburu
Wernisaż: 9 maja 2016 roku, godz. 18.00
Wystawa czynna do 26 czerwca 2016 roku
Kurator: Wojciech Kaczorowski
Muzeum Narodowe we Wrocławiu

Dodaj komentarz