Szerusia, buldożek francuski przygarnięty przez Irenę Droździkowską po likwidacji getta krakowskiego, fot. nieznany, 1942 (źródło: materiały prasowe)

Dodaj komentarz