• 2016-04-06

Marta Branicka. Róża jest różą…

Od 8 kwietnia do 22 maja 2016 roku | Gdańska Galeria Miejska

W najnowszym cyklu rzeźb Marty Branickiej zastosowana została zasada integracji cech zaczerpniętych z natury i świata konstruowanego przez człowieka. Ta dychotomia dwóch uniwersalnych pierwiastków kieruje naszą uwagę na znaczenie takich wyrażeń jak rzeczywistość, realność, fikcja, złuda czy mimikra. Tytuł Róża jest różą… zaczerpnięty został z wypowiedzi Gertrudy Stein, która w ten sposób apelowała o interpretowanie rzeczy takimi, jakie są, bez nadpisywania im dodatkowych znaczeń czy zniekształcania ich obrazów.

Marta Branicka, „Róża jest różą...” (źródło: materiały prasowe organizatora)

Marta Branicka, „Róża jest różą...” (źródło: materiały prasowe organizatora)

Hybrydalność obiektów Marty Branickiej ma rozważać trwałość pierwotnego kształtu i związanego z nim znaczenia. U źródła każdej z rzeźb kryje się podjęty z otoczenia fotograficzny wizerunek. Zaczerpnięte z rzeczywistości formy mają różne pochodzenie, ale są wobec siebie równorzędne, nie budują względem siebie hierarchii, nie stanowią opozycji. Są wrzucone w ten sam system przemian – rośliny, ciała, przedmioty. Przemiana odmienia, a zarazem chroni pierwotny kształt.

Sfera ikonograficzna do której odwołuje się Branicka to zbiór biologicznych jak i industrialnych znaków. Całość stanowi odniesienie do otaczającego nas krajobrazu, ludzkiego środowiska, gdzie w równouprawnieniu  wrastają w siebie ciała, konstrukcje, bryły. Natura wchłonęła obiekty industrialne, budując z nimi integralny obraz, widzialne otoczenie, w którym elementy składowe tworzą splątaną tkankę wyglądów i znaczeń.

Marta Branicka, „Róża jest różą...” (źródło: materiały prasowe organizatora)

Marta Branicka, „Róża jest różą...” (źródło: materiały prasowe organizatora)

Wystawa rzeźb Marty Branickiej to kolejna ekspozycja zorganizowana w ramach cyklu Logos–Bios, do którego zostali zaproszeni artyści rzeźbiarze analizujący i konfrontujący wątek styku kultury i natury.

Marta Branicka, „Róża jest różą...” (źródło: materiały prasowe organizatora)

Marta Branicka, „Róża jest różą...” (źródło: materiały prasowe organizatora)

Przestrzeni chaosu reprezentowanego przez biologię i przestrzeni logosu, utożsamianego z uporządkowaniem, ludzką ingerencją czy wręcz symboliczną opresją.

Tekst: Grażyna Tomaszewska-Sobko

Marta Branicka – ukończyła studia na Wydziale Rzeźby Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku. Obroniła dyplom z wyróżnieniem w pracowni prof Stanisława Radwańskiego. Od 1993 roku jest związana z Wydziałem Architektury i Wzornictwa gdańskiej ASP. Od 2002 roku pracuje jako adiunkt. Ma na swoim koncie wiele indywidualnych i zbiorowych wystaw. Uczestniczyła w plenerach rzeźbiarskich w kraju i za granicą, m.in. w Niemczech, Kanadzie, Francji, Libanie i Meksyku

Marta Branicka, Róża jest różą…
Od 8 kwietnia do 22 maja 2016 roku
Wernisaż: 8 kwietnia 2016 roku, godzina 19.30
Kuratorka: Grażyna Tomaszewska-Sobko
Gdańska Galeria Miejska

Dodaj komentarz