PER-FORM-FOTO

Od 16 kwietnia do 7 maja 2016 roku | Fundacja Profile w Warszawie

Cykl warsztatów artystycznych i wykładów PER-FORM-FOTO to forma interdyscyplinarnego programu naukowo-edukacyjnego, dedykowanego zarówno środowiskom artystycznym, jak i pozaartystycznym w różnych przedziałach wiekowych. Projekt ten, realizowany przede wszystkim w obszarze kultury wizualnej, proponuje twórczą konfrontację jego uczestników z dziedzinami, które humanistyka zwykła opisywać jako „konkurencyjne”, a które w praktyce artystycznej krzyżują się na wielu polach.

Irena Kalicka, z serii „Co się stało to się nie odstanie”, 2013. Dzięki uprzejmości Fundacji Profile i autorów (źródło: materiały prasowe organizatora)

Irena Kalicka, z serii „Co się stało to się nie odstanie”, 2013. Dzięki uprzejmości Fundacji Profile i autorów (źródło: materiały prasowe organizatora)

Kluczem, który pomoże uczestnikom na nowo zdekonstruować znane na co dzień media, jak fotografia, wideo, nowe technologie a nawet rzeźba czy architektura, jest performatyka, która osadza wszelkiego rodzaju obraz i przedstawienie w kontekście uwikłania w procesy „performansów” dnia codziennego. Seria warsztatów artystycznych, prowadzonych przez uznanych artystów młodego pokolenia: Irenę Kalicką, Alicję Karską i Aleksandrę Went oraz Piotra Pietrygę, ma na celu przedstawienie splotu sztuk wizualnych i performansu. Pryzmat badawczy, jaki uruchomił tzw. zwrot performatywny, rzuca nowe światło na tradycyjnie rozumiane media. Na tym tle uczestnicy zaplanowanych warsztatów będą odkrywali performatywny potencjał fotografii i nowych mediów, zarówno w wątku formalno-technologicznym, jak i uczestniczenia w ich procesach: byciu jednocześnie twórcą i „obiektem” przedstawiania.

Koncepcja tematyczna warsztatów osadzona jest w indywidualnym sposobie myślenia o fotografii i działalności artystycznej zaproszonych artystów. Piotr Pietryga, powracający w swej pracy do historycznych, szlachetnych metod fotografowania, zaproponuje uczestnikom wykonanie od podstaw zdjęcia w technice mokrego kolodionu, ambrotypii czy rayografii.

Piotr Pietryga, „Bez tytułu”, 2014. Dzięki uprzejmości Fundacji Profile i autorów (źródło: materiały prasowe organizatora)

Piotr Pietryga, „Bez tytułu”, 2014. Dzięki uprzejmości Fundacji Profile i autorów (źródło: materiały prasowe organizatora)

Irena Kalicka poprzez warsztat performatywno-fotograficzny z kategorii autoportretu, zaproponuje charakterystyczne dla swojego języka odkrywanie procesu „stawania się” jako poszukiwania i konstytuowania tożsamości. Alicja Karska i Aleksandra Went, wychodząc w przestrzeń publiczną z kolei, zdekonstruują z uczestnikami indywidualne i zbiorowe miejsca i nośniki pamięci, utrwalone w „tle” życia codziennego.

Irena Kalicka, z serii „Gęsia skórka, 2014. Dzięki uprzejmości Fundacji Profile i autorów (źródło: materiały prasowe organizatora)

Irena Kalicka, z serii „Gęsia skórka, 2014. Dzięki uprzejmości Fundacji Profile i autorów (źródło: materiały prasowe organizatora)

Poszerzeniem oferty warsztatowej jest część teoretyczna – spotkania i wykłady poprowadzone przez prof. dr hab. Martę Leśniakowską (Instytutu Sztuki PAN) oraz Stefana Okołowicza, fotografa, kolekcjonera, właściciela monumentalnego zbioru fotografii Stanisława Ignacego Witkiewicza i jemu współczesnych.

Alicja Karska, Aleksandra Went, z serii „Ogrody”, 2014. Dzięki uprzejmości Fundacji Profile i autorów (źródło: materiały prasowe organizatora)

Alicja Karska, Aleksandra Went, z serii „Ogrody”, 2014. Dzięki uprzejmości Fundacji Profile i autorów (źródło: materiały prasowe organizatora)

Strony: 1 2

Dodaj komentarz