• 2016-04-08

Władysław Skoczylas (1883–1934)

Od 13 kwietnia do 12 czerwca 2016 roku | Muzeum Żup Krakowskich w Wieliczce

Ekspozycja prezentuje dorobek artysty we wszystkich dziedzinach jego twórczości. Obok drzeworytu obejmuje również malarstwo olejne i akwarelowe, grafikę (także użytkową), tkaniny, rysunki, projekty polichromii, dokumenty i elementy warsztatu graficznego, takie jak klocki drzeworytnicze i płyty metalowe, szkicowniki. W sumie to około 200 prac.

Władysław Skoczylas, „Głowa górala”, 1928, Muzeum Żup Krakowskich Wieliczka (źródło: materiały prasowe)

Władysław Skoczylas, „Głowa górala”, 1928, Muzeum Żup Krakowskich Wieliczka (źródło: materiały prasowe)

Przypomnienie wybranych dzieł Władysława Skoczylasa ma za zadanie zwrócić uwagę publiczności i specjalistów na tę niezwykłą osobowość świata sztuki okresu dwudziestolecia międzywojennego. Władysław Skoczylas był jednym z najpopularniejszych artystów II RP, twórcą polskiej szkoły drzeworytu, a także pedagogiem, działaczem, organizatorem, publicystą, wysokim urzędnikiem państwowym, człowiekiem-instytucją. Owocem aktywności twórcy była pozycja, jaką zdobył polski drzeworyt w świecie, do czego przyczyniły się dwie edycje Międzynarodowej Wystawy Drzeworytów w Warszawie w 1933 i 1936 roku.

Skoczylas osiągnął już za życia wysoką pozycję w dziedzinie sztuki, życia artystycznego oraz w świadomości odbiorców. Wystawa przypomni współczesnym wizerunek artysty – prawdziwego patrioty, człowieka czynu i zasad, działającego mimo, a czasem wbrew wszelkim przeszkodom w myśl hasła narodowej organizacji Związku Młodzieży Polskiej „Zet” – „Dla Polski” – z której się wywodził.

Władysław Skoczylas, „Pieta”, Muzeum Żup Krakowskich Wieliczka (źródło: materiały prasowe)

Władysław Skoczylas, „Pieta”, Muzeum Żup Krakowskich Wieliczka (źródło: materiały prasowe)

Artysta urodził się w Wieliczce w rodzinie od pokoleń związanej z kopalnią soli. W Muzeum Żup Krakowskich znajduje się największy zbiór prac Skoczylasa w Polsce – ponad 400 pozycji, w tym niezwykle cenny zespół ponad 300 rysunków, obejmujących między innymi szkice i studia do popularnych później drzeworytów.

Władysław Skoczylas, „Pejzaż podhalański”, 1924, Muzeum Tatrzańskie w Zakopanem (źródło: materiały prasowe)

Władysław Skoczylas, „Pejzaż podhalański”, 1924, Muzeum Tatrzańskie w Zakopanem (źródło: materiały prasowe)

Postać wybitnego grafika przybliża katalog opracowany przez Marylę Sitkowską, zawierający reprodukcje wszystkich znanych i dostępnych dzieł artysty.

Wystawa została przygotowana przez Muzeum Żup Krakowskich Wieliczka we współpracy z Akademią Sztuk Pięknych w Warszawie i Muzeum Nadwiślańskim w Kazimierzu Dolnym, gdzie miały miejsce jej poprzednie odsłony.

Władysław Skoczylas, „Trzy głowy górali”, drzeworyt, 1928, Muzeum Żup Krakowskich Wieliczka (źródło: materiały prasowe)

Władysław Skoczylas, „Trzy głowy górali”, drzeworyt, 1928, Muzeum Żup Krakowskich Wieliczka (źródło: materiały prasowe)

Władysław Skoczylas (1883–1934)
Od 13 kwietnia do 12 czerwca 2016 roku
Muzeum Żup Krakowskich w Wieliczce

Dodaj komentarz