• 2016-05-25

Fotografia subiektywna w sztuce polskiej 1956–1969

Od 2 do 26 czerwca 2016 roku | Galeria Labirynt w Lublinie

Pokaz nawiązuje do wystawy Fotografia subiektywna zorganizowanej przez Zbigniewa Dłubaka i Zbigniewa Łagockiego w Krakowie we wrześniu 1968 roku. Była ona polskim odpowiednikiem międzynarodowych ekspozycji zrealizowanych w kręgu Ottona Steinerta w latach 1951, 1954, 1958.

Fot. Józef Robakowski (źródło: materiały prasowe organizatora)

Fot. Józef Robakowski (źródło: materiały prasowe organizatora)

Założeniem krakowskiej wystawy było przedstawienie przemian w sposobie myślenia o sztuce fotografii. Większość pokazanych wtedy prac odbiegała od tradycyjnych fotografii. Wyróżnikami były walory techniczne, kolaż, deformacje optyczne, plastyczne ingerencje.

Pokaz w Galerii Labirynt ujmuje w miniaturze postawy twórcze i różnorodne propozycje wyznaczające obrazom kształtowanym światłem nowe miejsce w sztuce. Przełomowe były wystawy drugiej połowy lat 50. oraz doświadczenia następnej dekady – artyści-fotografowie przestali koncentrować się na tworzeniu mechanicznych odbić wybranych cząstek realnego świata – pisze Anna Zagrodzka, kuratorka wystawy.

Wystawa Fotografia subiektywna w sztuce polskiej 1956–1969 zakłada przedstawienie kreatywnie formowanych fotografii wówczas eksponowanych, jedynie wyjątkowo przywołane zostaną inne realizacje, które powstały okresie, m.in. Zdzisława Beksińskiego, Wojciecha Bruszewskiego, Ireny Małek-Jarosińskiej, Marka Piaseckiego, Bronisława Schlabsa.

Fot. Andrzej Różycki (źródło: materiały prasowe organizatora)

Fot. Andrzej Różycki (źródło: materiały prasowe organizatora)

Dzięki rozszerzeniu możliwości technicznych, ciągle wzbogacanych kolejnymi wynalazkami, laboratoryjnemu przekształcaniu materii zdjęcia, a także odnajdywaniu różnych sposobów łączenia znaków, kontrastów, deformacji, przenikań, wreszcie operowaniu symbolem, twórcy stopniowo opuszczali obszar wyznaczony fotografii w szeregu sztuk przewidzianych do wywoływania lustrzanych obrazów. Podważane były również klasyczne metody kształtowania ekspozycji. Fotografia podejmowała próby organizowania form w przestrzeni, coraz częściej stając się równoprawnym partnerem innych dziedzin artystycznych – dodaje Zagrodzka.

Fot. Zofia Rydet (źródło: materiały prasowe organizatora)

Fot. Zofia Rydet (źródło: materiały prasowe organizatora)

Artyści: Zdzisław Beksiński, Wojciech Bruszewski, Zbigniew Dłubak, Edward Grochowicz, Edward Hartwig, Marian Kucharski , Jerzy Lewczyński, Zbigniew Łagocki, Irena Małek-Jarosińska, Wacław Nowak, Andrzej Pawłowski, Marek Piasecki, Paweł Pierściński, Józef Robakowski, Tadeusz Rolke, Zofia Rydet, Andrzej Różycki, Bronisław Schlabs, Jerzy Wardak, Andrzej Zborski.

Fotografia subiektywna w sztuce polskiej 1956–1969
Od 2 do 26 czerwca 2016 roku
Wernisaż: 2 czerwca 2016 roku, godzina 18.00
Kuratorka: Anna Zagrodzka
Galeria Labirynt (Plaza)
Lublin

Dodaj komentarz