• 2016-05-31

Nowe ilustracje

Od 3 czerwca do 18 sierpnia 2016 roku | Galeria Arsenał elektrownia w Białymstoku

Nowe ilustracje to wystawa multimedialna poświęcona relacjom pomiędzy sztuką a różnymi dyscyplinami nauki i literatury, filozofią, teatrem, filmem czy modą. Istotnym wątkiem są tu inspiracje artystów innymi twórcami czy też konkretnym dziełem sztuki lub teorią artystyczną; często chodzi też o pracę w innym (niż własne czy dotychczas stosowane) medium.

Aleksandra Gontarz, „Ważąca perły wg Jana Vermeera”, 2014 (źródło: materiały prasowe organizatora)

Aleksandra Gontarz, „Ważąca perły wg Jana Vermeera”, 2014 (źródło: materiały prasowe organizatora)

Chcemy umożliwić tworzenie się relacji pomiędzy obrazem i tekstem literackim lub naukowym, tekstem i filmem, fotografią i muzyką etc. Te korespondencje mogą być zaskakujące, ale istotna jest wspólna idea: fascynacja, która prowokuje do działania, do tworzenia odpowiedzi we własnym języku.

Tytułowe ilustracje są traktowane bardzo swobodnie – chodzi o myślenie obrazami, dźwiękiem lub ruchem o ideach, które mogą być wspólne dla bardzo różnych osobowości artystycznych. Mamy do czynienia ze sztuką, więc te relacje są złożone i niejednoznaczne.

Zorka Wollny, „Ofelie. Ikonografia szaleństwa”, 2012/2013 (źródło: materiały prasowe organizatora)

Zorka Wollny, „Ofelie. Ikonografia szaleństwa”, 2012/2013 (źródło: materiały prasowe organizatora)

Teksty literackie, ale i hermetyczne teorie artystyczne, filozoficzne i naukowe łączą się z obrazami i dźwiękiem, wprowadzając ożywczy zamęt, oferując nowe, bardziej intuicyjne odczytania, a także prowokując do własnych eksperymentów. Konsekwencją tak wielostronnych inspiracji jest nawiązywanie dialogów w odmiennych językach i na różnych płaszczyznach porozumiewania się, np. próby przekładania wizualnego na słyszalne i odwrotnie.

Izabela Chamczyk, „Psychoanimalja. Zaburzenia odzwierzęce, instalacja wideo, 2015 (źródło: materiały prasowe organizatora)

Izabela Chamczyk, „Psychoanimalja. Zaburzenia odzwierzęce, instalacja wideo, 2015 (źródło: materiały prasowe organizatora)

Integralną częścią wystawy jest komponent edukacyjny, traktowany jako dalsza część dialogu, ponieważ wszystkie wątki i prace mają stać się inspiracją do interakcji i działań warsztatowych. Zatem prace, które powstały w relacji do innego dzieła, stają się z kolei punktem odniesienia kolejnych wielorakich działań.

Naszą intencją jest pokazanie bogactwa form, jakim posługuje się współczesna sztuka, oraz stworzenie sytuacji umożliwiających interpretację dzieł sztuki (reakcję na nie) za pośrednictwem np. ruchu, dźwięku, obrazu.

Tekst: Jadwiga Sawicka, Magdalena Godlewska-Siwerska

Artyści: Tymek Borowski, Piotr Bosacki, Karolina Breguła, Izabela Chamczyk, Attila Csörgő, Aleksandra Czerniawska, Małgorzata Dmitruk, Aleksandra Gontarz, Izabella Gustowska, Małgorzata Jabłońska, Łukasz Jastrubczak, Ewa Juszkiewicz, Lila Kalinowska, Barbara Kasprzycka,Szymon Kobylarz, Paweł Matyszewski, Marzanna Morozewicz, Jacek Niegoda, Zbigniew Oksiuta, Paulina Ołowska, Agnieszka Piksa,Dorota Podlaska, Agnieszka Polska, Magdalena Rej, Jadwiga Sawicka, Grzegorz Sztwiertnia, Paweł Susid, Jacek Świdziński, Leon Tarasewicz, Krzysztof Topolski, Karolina Wiktor, Zorka Wollny, Julita Wójcik, studenci Wydziału Sztuki Uniwersytetu Rzeszowskiego.

Nowe ilustracje
Od 3 czerwca do 18 sierpnia 2016 roku
Wernisaż: 3 czerwca 2016 roku, godzina 18.00
Kuratorki: Jadwiga Sawicka, Magdalena Godlewska-Siwerska
Galeria Arsenał elektrownia
Białystok

Dodaj komentarz