Wacław Szpakowski (1883–1973). Linie rytmiczne

Od 8 czerwca do 31 lipca 2016 roku | Muzeum Miejskie Wrocławia – Pałac Królewski

Wystawa odkrywająca na nowo powstałą w pierwszej połowie XX wieku twórczość wrocławskiego artysty – Wacława Szpakowskiego, któremu należy się trwałe miejsce w historii sztuki współczesnej. Rysunki tego pioniera abstrakcji, zbudowane z jednej nieprzerwanej linii, to piękne, rytmiczne, quasi-labiryntowe formy o charakterze wizualno-czasowym.

Wacław Szpakowski, „Linie rytmiczne” – F3, ok. 1925, rysunek, własność rodziny (źródło: materiały prasowe organizatora)

Wacław Szpakowski, „Linie rytmiczne” – F3, ok. 1925, rysunek, własność rodziny (źródło: materiały prasowe organizatora)

Monograficzna wystawa prac twórcy w Polsce szerzej nieznanego, choć bardzo cenionego w kręgu specjalistów zajmujących się sztuką XX wieku jako jednego z pionierów nurtu abstrakcji w sztuce. Ta prezentacja dzieł oraz monograficzna książka, opublikowana przez Ośrodek Kultury i Sztuki we Wrocławiu pod koniec 2015 roku, mają w założeniu przynieść poszerzony obraz twórczości Wacława Szpakowskiego, uprawianej na styku sztuki i nauki oraz sztuk wizualnych i muzyki.

Wacław Szpakowski wprowadził oryginalną koncepcję obrazu – jego dzieła można określić jako swoiste „obrazy czasowe”. Dla widza stykającego się po raz pierwszy z tymi rysunkami niezwykle atrakcyjne powinno być rozpoznanie i prześledzenie ich wizualno-czasowej struktury, tworzącej piękne, rytmiczne, quasi-labiryntowe formy.

Wacław Szpakowski, „Linie rytmiczne”– F2, 1925–1926, rysunek, własność rodziny (źródło: materiały prasowe organizatora)

Wacław Szpakowski, „Linie rytmiczne”– F2, 1925–1926, rysunek, własność rodziny (źródło: materiały prasowe organizatora)

Na wystawie, oprócz rysunków, fotografii i szkiców Wacława Szpakowskiego, zaprezentowane zostaną archiwalia związane z życiem i twórczością artysty, animacje jego Linii rytmicznych, a także interaktywna instalacja, przy pomocy której można będzie tworzyć nowe rysunki oparte na matematycznych algorytmach stosowanych przez Szpakowskiego.

Wacław Szpakowski w mieszkaniu przy ul. Widok 2/4 we Wrocławiu, 1948, fot. Andrzej Wierzchowiecki, własność rodziny (źródło: materiały prasowe organizatora)

Wacław Szpakowski w mieszkaniu przy ul. Widok 2/4 we Wrocławiu, 1948, fot. Andrzej Wierzchowiecki, własność rodziny (źródło: materiały prasowe organizatora)

Bieg nieprzerwanej linii tworzącej każdy z rysunków możliwy będzie do śledzenia przez osoby niewidzące na specjalnie wykonanych powiększonych replikach kilku prac. Przedstawiony zostanie także muzyczny aspekt jego dzieł: kompozycje według rysunków przyjętych jako partytury.

Wacław Szpakowski, „Linie rytmiczne” – B5, ok. 1925, rysunek, własność rodziny (źródło: materiały prasowe organizatora)

Wacław Szpakowski, „Linie rytmiczne” – B5, ok. 1925, rysunek, własność rodziny (źródło: materiały prasowe organizatora)

Prace prezentowane na wystawie pochodzą z kolekcji rodziny, Muzeum Sztuki w Łodzi, Muzeum Architektury we Wrocławiu, Galerii Berinson w Berlinie, Galerii Starmach w Krakowie, Galerii R w Poznaniu oraz kolekcji Dariusza Bieńkowskiego i Krzysztofa Bieńkowskiego z Łodzi.

Wacław Szpakowski, „Linie rytmiczne” – C4, ok. 1924, rysunek, własność rodziny (źródło: materiały prasowe organizatora)

Wacław Szpakowski, „Linie rytmiczne” – C4, ok. 1924, rysunek, własność rodziny (źródło: materiały prasowe organizatora)

Projekt zrealizowany w ramach programu sztuk wizualnych Europejskiej Stolicy Kultury Wrocław 2016 i finansowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Wacław Szpakowski, „Linie rytmiczne” – A4, 1923–1924, rysunek, własność rodziny (źródło: materiały prasowe organizatora)

Wacław Szpakowski, „Linie rytmiczne” – A4, 1923–1924, rysunek, własność rodziny (źródło: materiały prasowe organizatora)

Wacław Szpakowski – urodził się w Warszawie w  roku 1883; zmarł we Wrocławiu w 1973 roku, gdzie mieszkał od 1945 roku; jest artystą zasługującym na trwałe miejsce w historii sztuki współczesnej. Jest twórcą rysunkowych Linii rytmicznych, powstających w latach 1900–1951 i prekursorem abstrakcji geometrycznej w sztuce. Pierwsza prezentacja jego prac odbyła się już po śmierci artysty, w Muzeum Sztuki w Łodzi w 1978 roku, a pierwsza wystawa monograficzna – w 1992 roku w Brukseli (galeria Atelier 340). Dzieła Szpakowskiego brały udział w wielu wystawach polskiej sztuki za granicą (Presences Polonaises, Centrum Pompidou, Paryż 1983; Europa, Europa, Bonn 1994). Pokazane zostały na wystawie Inventing Abstraction, 1910–1925 w Museum of Modern Art w Nowym Jorku (2012/2013), podsumowującej początki nurtu sztuki abstrakcyjnej na świecie.

Premierowy koncert w ramach wernisażu: koncert utworów skomponowanych przez Adama Bałdycha wokół głównych zagadnień muzycznych w Liniach rytmicznych, jak dynamika, forma, geometria, tempo i powtarzalność, wykonany przez duet Adam Bałdych – skrzypce i Per Oddvar Johansen – perkusja.

Miejsce koncertu: Muzeum Miejskie Wrocławia – Stary Ratusz, Sala Wielka, godz. 19.00. Ilość miejsc ograniczona. Bezpłatne bilety do odbioru w Dolnośląskim Centrum Informacji Kulturalnej (Rynek-Ratusz 24), w dniach: 2 i 3 oraz 6 i 7 czerwca, w godz. 9.00 – 17.00.

Wacław Szpakowski (1883–1973). Linie rytmiczne 
Od 8 czerwca do 31 lipca 2016 roku
Wernisaż: 8 czerwca 2016 roku, godz. 17.00
Muzeum Miejskie Wrocławia – Pałac Królewski, ul.  Kazimierza Wielkiego 35, wstęp wolny
Kurator wystawy: Elżbieta Łubowicz
Organizatorzy: Europejska Stolica Kultury Wrocław 2016, Ośrodek Kultury i Sztuki we Wrocławiu – Instytucja Kultury Samorządu Województwa Dolnośląskiego
Współorganizatorzy: Narodowe Forum Muzyki, Biuro Festiwalowe Impart, Dolnośląski Festiwal Artystyczny przy OKiS, Muzeum Miejskie Wrocławia
Partner strategiczny: KGHM Polska Miedź S.A.

Dodaj komentarz