• 2016-07-18

Common Affairs

Od 21 lipca do 30 października 2016 roku | Zachęta – Narodowa Galeria Sztuki w Warszawie

Common Affairs to wystawa polskich artystów wybranych spośród grona finalistów konkursu „Spojrzenia”. Nagroda dla najlepszych młodych twórców, zainicjowana w 2003 roku przez dwie instytucje: Zachętę – Narodową Galerię Sztuki, której misją jest upowszechnianie sztuki aktualnej, oraz Deutsche Bank – w swych działaniach już od wielu lat deklarujący promocję sztuki i zainteresowanie współczesnością – jest najważniejszym wyróżnieniem przyznawanym w obszarze sztuk wizualnych w Polsce.

Łukasz Jastrubczak, „Sprite Fo Copcentual Tarist”, 2016, wideo i instalacja (źródło: materiały prasowe organizatora)

Łukasz Jastrubczak, „Sprite Fo Copcentual Tarist”, 2016, wideo i instalacja (źródło: materiały prasowe organizatora)

Dwoje kuratorów z obu krajów – Stanisław Welbel z Polski i Julia Kurz z Niemiec – w wyniku współpracy, ale również dialogu z autorami i artystami, poszukują odpowiedzi na pytanie: czym dzisiaj jest wolność i wymiana idei w sytuacji, gdy sztuka finansowana jest zarówno z funduszy publicznych, jak i prywatnych? Ekspozycja – w przestrzeniach DB Kunsthalle w Berlinie i Instytutu Polskiego w Berlinie staje się rodzajem platformy dla różnych wypowiedzi artystycznych.

Zaproszeni artyści w swych pracach często odwołują się do historii – nawiązują do wydarzeń oraz procesów historycznych i społecznych (industrializacji, wojen, transformacji, zmian ustroju politycznego). Inną istotną kwestią, wokół której koncentruje się wystawa, jest zaangażowanie na polu mediacji, produkcji i dystrybucji sztuki – rozpoznawanie warunków panujących w instytucjach kultury i hierarchii w świecie sztuki. Sztuka jest tu rodzajem sejsmografu zbierającego drgania i napięcia historii, teraźniejszości i przyszłości – artystów i ich dzieł dialogujących z rzeczywistością i upominających się o prawo głosu w kwestiach ważnych.

Anna Molska, „The Weavers”, 2009, wideo (źródło: materiały prasowe organizatora)

Anna Molska, „The Weavers”, 2009, wideo (źródło: materiały prasowe organizatora)

Niektóre prace powstały specjalnie z myślą o tej prezentacji i w Berlinie będą miały swoją premierę (Iza Tarasewicz, Janek Simon, Łukasz Jastrubczak); inne będą bezpośrednio nawiązywać i dyskutować z pracami pokazywanymi już wcześniej w Zachęcie w ramach konkursu „Spojrzenia” (Rafał Jakubowicz, Anna Okrasko, Paweł Althamer); te starsze – w odmiennym kontekście – znajdą nowe interpretacje, nabiorą kolejnych znaczeń (Elżbieta Jabłońska, Karol Radziszewski, Anna Molska, Supergrupa Azorro).

Supergrupa Azorro, „The Best Gallery”, 2002, wideo (źródło: materiały prasowe organizatora)

Supergrupa Azorro, „The Best Gallery”, 2002, wideo (źródło: materiały prasowe organizatora)

Rozmowy czy też, jak chcą kuratorzy, negocjacje wpisane zostały w proces tworzenia tej wystawy oraz towarzyszącej jej publikacji. Rozbrzmiewa tu wiele głosów, padają pytania i propozycje odpowiedzi, opinie i sądy. Niektóre wnioski zaskakują, ale w polifonii głosów warto przyjrzeć się nawet tym najbardziej nieoczekiwanym punktom widzenia oraz opiniom – czasami niełatwym do przyjęcia, które jednak w formie i przekazie pozostają uniwersalne.

Piotr Wysocki, „The Cross”, 2010–11, instalacja multimedialna, kol. Galerii Arsenał, Białystok (źródło: materiały prasowe organizatora)

Piotr Wysocki, „The Cross”, 2010–11, instalacja multimedialna, kol. Galerii Arsenał, Białystok (źródło: materiały prasowe organizatora)

Tytuł Common Affairs ma podwójne znaczenie: wspólne sprawy oraz zwykłe sprawy. Wystawa nosi też podtytuł: Revisting The Views Award – Contemporaty Art From Poland (Rewizyta. Konkurs Spojrzenia. Sztuka współczesna z Polski). I przypada na czas obchodów 25. rocznicy podpisania Polsko-niemieckiego traktatu o dobrym sąsiedztwie i przyjaznej współpracy. Ale decyzja o jej zorganizowaniu nie wiąże się ani z promocją którejś z instytucji, ani z celebracją samej nagrody czy też uczczeniem politycznych rocznic. Wynika ze wspólnego przekonania, że sztuka polska jest ważna i godna uwagi. Współcześni artyści mają coś istotnego do powiedzenia – tu i teraz. Publiczności, organizatorom, a także kuratorom, krytykom i samym sobie.

Konrad Smoleński, „Untitled”, 2016, performans (źródło: materiały prasowe organizatora)

Konrad Smoleński, „Untitled”, 2016, performans (źródło: materiały prasowe organizatora)

Common Affairs. Revisiting the Views Award – Contemporary Art from Poland
Od 21 lipca do 20 października 2016 roku
Kuratorzy: Julia Kurz, Stanisław Welbel (Zachęta – Narodowa Galeria Sztuki)
Organizatorzy: Zachęta – Narodowa Galeria Sztuki w Warszawie, Deutsche Bank KunstHalle, Instytut Polski w Berlinie
Deutsche Bank KunstHalle, Instytut Polski w Berlinie
Berlin

Dodaj komentarz

Cytaty


Magazyn

Polecamy

U have turned off the Artwork.

On the other hand U have become integrated with an interactive art experience.

Yes, U can go back but U can't change the fact that U've been integrated...

In case U want 2 turn the Artwork back on just click one of the other buttons.

CODEMANIPULATOR