Cyber Akademia

Od 13 do 16 lipca 2016 roku | Europejska Stolica Kultury Wrocław 2016

Cyber Akademia to realizowany w ramach obchodów Europejskiej Stolicy Kultury Wrocław 2016 międzynarodowy projekt rozwijający kompetencje medialne i komunikacyjne, skierowany do polskich i zagranicznych kadr kultury. Głównym celem cyklu spotkań jest przygotowanie uczestników z całej Europy – PR-owców, marketingowców, menedżerów kultury, krytyków sztuki, dziennikarzy, redaktorów i blogerów – do świadomego korzystania z zasobów nowych mediów, używania najbardziej aktualnych narzędzi oraz tworzenia procesów ułatwiających komunikację i przepływ informacji.

Cyber Akademia (źródło: materiały prasowe organizatora)

Cyber Akademia (źródło: materiały prasowe organizatora)

Cyber Akademia w 2016 roku odbywa się już po raz trzeci – w pierwszym roku uczestnicy spotkali się dwa razy we Wrocławiu, edycja 2015, odbywająca się pod hasłem Miasto cyfrowe, zorganizowana została we współpracy z Instytucją Kultury Katowice – Miasto Ogrodów i Medialabem Katowice. Motywem przewodnim odbywającej się w 2016 roku odsłony Cyber Akademii jest komunikacja kulturalna w aspekcie lokalnym, kontynentalnym i globalnym.

Tematem edycji zatytułowanej Kontynent Kultury jest społeczeństwo Europy, które w XXI wieku funkcjonuje głównie w sieci i korzysta przede wszystkim z narzędzi dostępnych w internecie. Sieć stała się niejako „drugim kontynentem” – miejscem, które stanowi uniwersalną i wykraczającą poza jakiekolwiek granice terytorialne platformę wymiany danych. Nowy, cyfrowy kontynent stanowi źródło nieograniczonych kontaktów, polemiki oraz dyskusji, wiedzy i edukacji, ale jest także miejscem, które oddala nas od siebie ucząc wygodnych i opierających się na kompromisie rozwiązań. Podczas trzech sesji warsztatowych (odbywających się we Wrocławiu, Katowicach i Warszawie) uczestnicy zapoznają się z innowacyjnymi sposobami informowania o kulturze i zobaczą, jak wykorzystywane mogą być w praktyce najnowsze technologie.

Cyber Akademia (źródło: materiały prasowe organizatora)

Cyber Akademia (źródło: materiały prasowe organizatora)

Podczas warsztatów uczestnicy zapoznają się z innowacyjnymi sposobami myślenia o komunikowaniu procesów kulturotwórczych, poznają zwyczaje typowego „usera”, którego uwagę muszą zdobyć, wreszcie wspólnie spróbują odpowiedzieć na pytanie, w jaki sposób zachęcić nowych odbiorców do zainwestowania ich cennego czasu w czynny udział w kulturze, którą współtworzymy. Czy w czasach portali społecznościowych, powiększających się sieci kontaktów, codziennej wymiany danych, jesteśmy jeszcze w stanie rozbudzić czyjąś ciekawość?

Cyber Akademia (źródło: materiały prasowe organizatora)

Cyber Akademia (źródło: materiały prasowe organizatora)

Odbywające się w kwietniu spotkanie we Wrocławiu podsumowywało doświadczenia dwóch poprzednich lat pracy w ramach Cyber Akademii oraz wprowadzało pochodzących z całej Europy menadżerów kultury w tematy, które zgłębiać będą w roku 2016. Najbliższa sesja, odbywająca się między 13 a 16 lipca w stolicy Górnego Śląska, będzie przestrzenią dyskusji nad tym, jak z przedsięwzięciami o lokalnym kolorycie, ale małym zasięgu, trafić do szerokiego, międzynarodowego odbiorcy. By to zrobić, zidentyfikować trzeba zarówno cechy sprawiające, że dane działanie jest wyjątkowe, jak i dobrze poznać odbiorcę. Pomóc w tym mogą narzędzia, z którymi zapoznają uczestników zaproszeni eksperci: Michał Kocikowski i Michał Kwasieborski z Kolektywu Badawczego opowiedzą o badaniach w kulturze i service design, Agata Etmanowicz przybliży metodę audience developement, Katarzyna Rychcińska skupi się na user experience i budowaniu architektury informacji. Gościem Cyber Akademii będzie również Scott Rettberg, amerykański artysta i autor literackich hipertekstów, generatorów poetyckich, narracji lokacyjnych i wlepkowych.

Strony: 1 2

Dodaj komentarz