• 2016-08-10

Leon Getz. Grafika

Od 10 sierpnia do 4 września 2016 roku | Galeria Ring w Legnicy

Wystawa w Galerii Ring prezentuje 48 grafik nieżyjącego już twórcy Leona Getza (1896–1971), profesora krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych, dyrektora Muzeum Łemkiwszczyna, pasjonata kultury łemkowskiej. Wszystkie grafiki odzwierciedlają indywidualny styl twórczości Getza, łączący elementy ekspresjonizmu i kubizmu, operujący łukowatymi liniami i oszczędną kompozycją pozbawioną zbędnych szczegółów.

Leon Getz „Sello w Sanoku” (źródło: materiały prasowe organizatora)

Leon Getz „Sello w Sanoku” (źródło: materiały prasowe organizatora)

Leon Leonowicz Getz urodził się 13 kwietnia 1896 roku we Lwowie w mieszanej rodzinie polsko-ruskiej. Po studiach na Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie (1919–1924) na 19 lat osiadł w Sanoku, gdzie pracował jako nauczyciel rysunku i języka ukraińskiego, a od roku 1939 do momentu opuszczenia Sanoka w 1944 był dyrektorem Muzeum Łemkiwszczyna, które sam założył w 1930 roku. W tamtym okresie cały czas tworzył własne prace malarskie, a ponadto był jednym z najważniejszych animatorów ukraińskiego życia narodowego.

Zafascynowany kulturą łemkowską podróżował po okolicznych wsiach łemkowskich kolekcjonując pamiątki kultury materialnej: sprzęty domowe i gospodarskie, stroje, ozdoby oraz stare ikony, które sam odnawiał. Uratowanie dla przyszłych pokoleń wielu zabytków materialnej kultury Łemków do dziś uważa się za jedno z najważniejszych osiągnięć artysty na polu jego działalności kulturowo-narodowej. Po II wojnie światowej Getz przeprowadził się do Krakowa, gdzie był profesorem ASP (1950–1958). Tutaj, ze względu na pogarszający się stan zdrowia, artysta stopniowo odchodził od malarstwa aby w końcu całkowicie poświęcić się rysunkowi. W okresie II RP i PRL pozostawał jednym z najważniejszych przedstawicieli inteligencji ukraińskiej. Zmarł w Krakowie 16 grudnia 1971 roku.

Leon Getz „Kontrasty” (źródło: materiały prasowe organizatora)

Leon Getz „Kontrasty” (źródło: materiały prasowe organizatora)

Wystawa w Galerii Ring prezentuje 48 grafik Leona Getza pochodzących z kolekcji Łemkowskiego Zespołu Pieśni i Tańca Kyczera. Obejmuje ona grafiki o charakterze symboliczno-religijnym (m.in. Po duszę, Wzniesienie, Przed ołtarzem), prace pochodzące z cykli o podbudowie symbolicznej (m.in. Smutek, Muza, Nędza), jak również wiele prac o tematyce głównie architektonicznej, choć często również o silnym zabarwieniu symbolicznym (m.in. Malarz, Zaułek w Sanoku, Schody w Sanoku). Wśród tych ostatnich wielokrotnie powtarza się jeden z ulubionych motywów architektonicznych artysty (obok motywu zamkniętego podwórka) – schody, symbol chęci artysty wyrwania się z dusznego otoczenia i pokonania ambicjonalnej drabiny prowadzącej do uznania w świecie, nie tylko w prowincjonalnym Sanoku.

Tekst: Anna Pietras

Leon Getz „Schody w Sanoku” (źródło: materiały prasowe organizatora)

Leon Getz „Schody w Sanoku” (źródło: materiały prasowe organizatora)

Leon Getz, Grafika
Od 10 sierpnia do 4 września 2016 roku
Wernisaż 19 sierpnia 2016 roku, godz. 17.30
Galeria Ring w Legnicy

Dodaj komentarz