• 2016-09-28

5. Mediations Biennale Poznań

Od 1 do 30 października 2016 roku | Czapski Art Foundation

5. Mediations Biennale w Poznaniu zatytułowane Fundametal odnosi się do pytań o wartości fundamentalne, podstawowe dla człowieka, ale niekoniecznie te same w obszarach różnych kultur. Pod wspólnymi pojęciami takimi jak: wolność, godność, więzi rodzinne kryją się różne systemy wartości, odniesienia kulturowe czy religijne mające wielowiekową tradycję. Olbrzymie znaczenie ma też język – system pojęć, w jakich kształtuje się myśl, środowisko naturalne czy cywilizacyjne.

Mihail Novakov, „Trust Me I'm Polish” (źródło: materiały prasowe organizatora)

Mihail Novakov, „Trust Me I'm Polish” (źródło: materiały prasowe organizatora)

Sztuka jest płaszczyzną globalnej komunikacji i ekspresji. Narzędziem badania rzeczywistości. Wynika z indywidualnej potrzeby tworzenia piękna. Dlatego na wystawach Mediations Biennale 2016 spotykać się będą dzieła zarówno odnoszące się krytycznie do problemów współczesności – by stawać w obronie godności człowieka, a jednocześnie być wyrazem protestu przeciw ideologii, przemocy, brutalizacji, dewastacji i manipulacji – jak i prace poszukujące uniwersalnego piękna, dialogu, przekraczania granic poznania, odkrywania wartości wspólnych. Istotne treści pojawią się w dialogu sztuki współczesnej z miejscami naznaczonymi historią i refleksją, jak na przykład zamkiem cesarza Wilhelma II, gabinetem Hitlera czy klasztorem Jezuitów, oraz ze sztuką w kolekcjach Muzeum Narodowego i Muzeum Archidiecezjalnego w Poznaniu. Nasz organizm składa się z 4000 000 000 000 000 000 000 000 000 atomów. Wszyscy jesteśmy fragmentem jednej rzeczywistości.

Sztuka wydaje się niedocenianym medium, sięgającym w głąb tego, co jest pozawerbalne. Towarzyszy jej intuicja, która poprzez obraz dociera do niedostępnych zasobów wiedzy, do tego, co fundamentalne.

Dlaczego Mediacje?

Mediations Biennale jest nie tylko wydarzeniem artystycznym, ale również badawczym i naukowym. Obraz nie jest tu tylko środkiem wyrazu, ekspresji artysty, ale również równorzędnym narzędziem badawczym. Dzięki zmysłowym środkom badania, przenikania i obcowania z rzeczywistością dociera do jej obszarów niedostępnych za pośrednictwem słowa, nauki czy technologii. Mało tego, obraz stwarza zupełnie inny, pozawerbalny kontakt z prawdą, eksponuje jej odmienne aspekty, tworzy zaskakujące tezy wizualne. Sztuka powinna mieć pełnoprawny udział w dyskursie o człowieku, otaczającym nas życiu i wszechświecie. Jej dzieła tworzą bowiem szeroką wiedzę formułowaną w językach zmysłowych, których znajomość otwiera różne obszary świadomości, bogactwo przeżyć i interpersonalnej komunikacji. Obraz uruchamia inną wrażliwość, percepcję i współistnienie z rzeczywistością.

Katalin Kortmann, „Outsiders”, 2015 (źródło: materiały prasowe organizatora)

Katalin Kortmann, „Outsiders”, 2015 (źródło: materiały prasowe organizatora)

Debata Fundamentalna

Wydawało się, że po Zimnej Wojnie świat znalazł nowy porządek. Od wybuchu wojny na Ukrainie w lutym 2014 roku stało się jasne, że nic nie jest trwałe. Pogłębiający się kryzys w Europie jest wynikiem napięć pomiędzy światem Islamu, Cywilizacji Zachodniej oraz Rosji. W tym chaosie zadajemy pytanie o wartości fundamentalne, zakorzenione w różnych kulturach, przede wszystkim jednak o te najbardziej osobiste, które konstytuują godność i integralność człowieka. Na wystawach prezentujemy otwarty dialog prac artystów z 23 krajów świata w kontekście miejsc ekspozycji naznaczonych historią oraz dzieł malarstwa i rzeźby z Muzeum Archidiecezjalnego w Poznaniu. Twórcy odnoszą się krytycznie do problemów przemocy, manipulacji, ideologii, mediów, dewastacji środowiska, utraty sacrum, ale równocześnie powracają do wartości piękna, które nie tylko staje się tematem wielu prac, ale też przenika wszystkie dzieła. Każdemu dziełu towarzyszy nieustanne poszukiwanie formy idealnej, która prawdzie nadaje inny sens. Artysta jest bowiem membraną rzeczywistości, wobec której nie pozostaje obojętny.

Tomasz Wendland

Bjørn Melhus, „Freedom & Independence”, 2014 (źródło: materiały prasowe organizatora)

Bjørn Melhus, „Freedom & Independence”, 2014 (źródło: materiały prasowe organizatora)

Szczegółowy program 5. Mediations Biennale Poznań na stronie internetowej Biennale.

5. Mediations Biennale Poznań
Organizator:  Fundacja Czapski Art Foundation
Od 1 do 30 października 2016 roku
Poznań

Dodaj komentarz