• 2016-09-24

Communis – renegocjacje wspólnoty

Od 17 września do 30 października 2016 roku | Galeria Labirynt w Lublinie

Czy poprzez sztukę da się problematyzować głęboki konflikt i rozdarcie społeczne? Czy da się wskazać obszary renegocjacji wyobrażeń życia społecznego? Czy jednym z nich może stać się praca z religią i duchowością jako ważnymi elementami polskiej tożsamości? Na te, między innymi, pytania szukali odpowiedzi kuratorzy wystawy Communis – renegocjacje wspólnoty: Szymon Maliborski i Łukasz Mojsak.

Jerzy Bohdan Szumczyk (źródło: materiały prasowe organizatora)

Jerzy Bohdan Szumczyk (źródło: materiały prasowe organizatora)

Fragment tekstu kuratorskiego:

Wystawa Communis – renegocjacje wspólnoty koncentruje się na współczesnej polskiej tożsamości, w której religia i duchowość niejednokrotnie wpływają na sposoby wyobrażania sobie wspólnoty. Pragniemy zastanowić się nad tym, w jaki sposób sztuka i doświadczenia wywodzące się ze styku praktyki artystycznej i duchowej nawiązują dialog ze wspólnotą, problematyzują jej wyobrażenia o sobie samej i kwestionują kategorie, w których postrzega ona świat.

Ciekawi nas polska rzeczywistość oraz charakterystyczne dla niej napięcie pomiędzy nowoczesnością – rozumianą jako dążenie do emancypacji w oparciu o racjonalne metody – a religią i duchowością, które roszczą sobie prawo do zawłaszczania różnych obszarów życia, gdyż – jak lubią mówić ich zwolennicy – są albo wszystkim, albo niczym. W naszym kraju sytuacja ta jest o tyle istotna, że to właśnie praktyki religijne, i ich wpływ na rzeczywistość społeczną, stają się jednym z głównych przedmiotów debaty publicznej.

Tematem wystawy Communis… nie są jednak duchowe resztki, postsekularne pozostałości w kraju, w którym ciało kolektywne raczej kieruje się religijnymi emocjami niż wyznacza im miejsce w sferze publicznej przy pomocy racjonalnych argumentów. Interesują nas strategie artystek i artystów, którzy w obecnych realiach starają się wypracować język współpracy z tak pojętą wspólnotą. Skoro charakterystyczne dla projektu nowoczesności dążenia emancypacyjne oparte na racjonalnych przesłankach zdają się być w polskiej sferze publicznej w odwrocie, stawiamy pytanie o możliwość dialogu odwołującego się do sfery nieracjonalnej, religijnej, duchowej bądź afektywnej.

(Szymon Maliborski, Łukasz Mojsak)

Ada Karczmarczyk (źródło: materiały prasowe organizatora)

Ada Karczmarczyk (źródło: materiały prasowe organizatora)

Wystawa obejmuje prace artystów takich jak: Paweł Althamer, Przemysław Branas, Hubert Czerepok, Michał Dobrucki, Inicjatywa Pracownicza, Ada Karczmarczyk, Milena Korolczuk, KwieKulik, Małgorzata Malinowska/Kocur, Maria Olbrychtowicz, Zygmunt Piotrowski, Alicja Rogalska, Rozdzielczość Chleba, Daniel Rycharski, Jana Shostak, Łukasz Surowiec, Jerzy Bohdan Szumczyk, Stach Szumski, Piotr Wysocki.

Joanna Malinowska-Kocur (źródło: materiały prasowe organizatora)

Joanna Malinowska-Kocur (źródło: materiały prasowe organizatora)

Communis – renegocjacje wspólnoty
Kuratorzy: Szymon Maliborski, Łukasz Mojsak
Od 17 września do 30 października 2016 roku
Galeria Labirynt w Lublinie

Dodaj komentarz

Cytaty


Magazyn

Polecamy

U have turned off the Artwork.

On the other hand U have become integrated with an interactive art experience.

Yes, U can go back but U can't change the fact that U've been integrated...

In case U want 2 turn the Artwork back on just click one of the other buttons.

CODEMANIPULATOR