Stanisław Dróżdż. Ścieżki tekstu

Od 6 września 2016 roku | Europejska Stolica Kultury Wrocław 2016

Stanisław Dróżdż. Ścieżki tekstu to projekt poetycko-wizualny realizowany w przestrzeni publicznej Wrocławia. Jego głównym celem jest przybliżenie szerokiej publiczności twórczości Stanisława Dróżdża, związanego z Wrocławiem poety, artysty i animatora polskiej gałęzi nurtu poezji konkretnej.

Stanisław Dróżdż, „Czasoprzestrzennie”, 1969 (fot. Olga Jasnowolska, źródło: mat. pras. organizatora)

Stanisław Dróżdż, „Czasoprzestrzennie”, 1969 (fot. Olga Jasnowolska, źródło: mat. pras. organizatora)

Wydarzenie jest rozbudowane formalnie. Pierwszą część stanowi seria murali wykonanych na ścianach dwóch kamienic usytuowanych w centrum miasta (ulice Legnicka 68 ‒70 i Hubska 35). Prezentowane są na nich wielkoformatowe reprodukcje prac optimum i Zapominanie graficznie opracowane w 1967 roku przez poetę i malarza Stanisława Kortykę oraz pochodzące z 1969 roku i opracowane przez artystkę konceptualną Barbarę Kozłowską Czasoprzestrzennie.

Druga część projektu to rekonstrukcja instalacji artystycznej zrealizowanej na podstawie szkicu Barbary Kozłowskiej, która w 1970 roku zinterpretowała wiersz Dróżdża Samotność, nadając tej pracy trzeci wymiar. Praca na stałe wpisze się w krajobraz parku Popowickiego.

Trzeci element wydarzenia stanowi publikacja pochodzącego z 1969 roku i dotychczas niewydanego debiutanckiego tomu poetyckiego Stanisława Dróżdża pt. POZASŁOWNE ŚRÓDSŁÓW MIĘDZYSŁOWIA. Zbiór w opracowaniu i redakcji Małgorzaty Dawidek wraz z tłumaczeniem na język angielski przez Krzysztofa Bartnickiego ukaże się nakładem wydawnictwa Warstwy we wrześniu 2016 roku. Równocześnie, między wrześniem a październikiem reprodukcje wybranych z tomu stron maszynopisów zostaną zaprezentowane na nośnikach reklamowych (citylightach) umieszczonych na 42 przystankach tramwajowych w całym mieście oraz w galerii ulicznej Szewska Pasja (ul. Szewska).

W ramach projektu powstanie także mapa-przewodnik po historycznych i współczesnych miejscach Wrocławia związanych z nurtem konkretystycznym i twórczością Stanisława Dróżdża.

Ponadto, we wrocławskich szkołach realizowane będą działania edukacyjne, które przybliżą najmłodszym wrocławianom twórczość Stanisława Dróżdża.

Podczas wernisażu Stanisław Dróżdż. Ścieżki tekstu odbędzie się koncert Esej na głos i kontrabas Przed / za. Teologia przyimków Stanisława Dróżdża.

Stanisław Dróżdż, „Zapominanie”, 1967 (fot. Olga Jasnowolska, źródło: mat. pras. organizatora)

Stanisław Dróżdż, „Zapominanie”, 1967 (fot. Olga Jasnowolska, źródło: mat. pras. organizatora)

Projekt Stanisław Dróżdż. Ścieżki tekstu jest odpowiedzią na obecny w twórczości Stanisława Dróżdża postulat materializacji tekstu oraz wyjścia literatury poza ramy stronic. Intencją autorki projektu jest zaprezentowanie utworów poetyckich Dróżdża w taki sposób, by przeskalowane do gabarytów architektury stały się częścią struktury miasta i wpisały w jego mapę. W konsekwencji tych działań interakcja mieszkańców miasta z fizycznymi elementami tekstu stanie się kolejnym krokiem w kierunku zmiany czytelniczych przyzwyczajeń zainicjowanych przez artystę w jego pracach.

Poezja konkretna to nurt wykorzystujący zapis językowy jako tworzywo wizualne w taki sposób, by wydobyć funkcję jego materialności, czyli wykorzystać jego jakości wizualne. Angielski termin „concrete poetry” często tłumaczony jest dosłownie jako „poezja betonowa”. Prezentowane w ramach projektu Stanisław Dróżdż. Ścieżki tekstu wersje prac Stanisława Dróżdża wykonane z betonu lub przeniesione bezpośrednio na mury budynków realizują ów postulat materialności tekstu również w sensie dosłownym.

Stanisław Dróżdż (1939 ‒ 2009 ) ‒ poeta konkretny, jeden z najbardziej znaczących artystów polskiej awangardy lat 60. i 70. XX wieku. Od 1967 roku tworzył prace sytuujące się formalnie na pograniczu poezji i sztuk wizualnych. Definiował je jako „pojęciokształty”. Łączył w nich symbole językowe z systemami matematycznymi. Był uznawany za animatora polskiej gałęzi nurtu poezji konkretnej. Reprezentował Polskę na najważniejszych wystawach sztuki konceptualnej na całym świecie, m.in. Sound text – concrete poetry – visual texts w Stedelijk Museum w Amsterdamie (1970‒1972), 50. Biennale Sztuki w Wenecji (2003) oraz Beyond Geometry, Experiments in Form, 1940s-1970s w Los Angeles County Museum of Art w Los Angeles (2004). Mieszkał i tworzył we Wrocławiu.

Stanisław Dróżdż, „optimum”, 1967 (fot. Olga Jasnowolska, źródło: mat. pras. organizatora)

Stanisław Dróżdż, „optimum”, 1967 (fot. Olga Jasnowolska, źródło: mat. pras. organizatora)

Otwarcie 6 września:

  • godz. 17.00 – oficjalne otwarcie
  • godz. 19.oo – koncert Esej na głos i kontrabas Przed / za. Teologia przyimków Stanisława Dróżdża. Klub Proza, Przejście Garncarskie 2, Wrocław. (Tadeusz Sławek – tekst, głos; Bogdan Mizerski – muzyka, kontrabas; Joanna Kściuczyk-Jędrusik – sopran; Bestremy Duo: Bożena Mizerska – harfa; Fryderyk Mizerski – puzon)

Miejsca:

  • Murale: ul. Legnicka 68‒70, ul. Hubska 35, Wrocław
  • Instalacja artystyczna: park Popowicki, Wrocław
  • Utwory poetyckie w przestrzeni miejskiej: przystanki tramwajowe linii nr 33, Szewska Pasja (ul. Szewska, Wrocław)

Projekt zrealizowany w ramach programu sztuk wizualnych Europejskiej Stolicy Kultury Wrocław 2016, którego kuratorem jest Michał Bieniek. Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Stanisław Dróżdż. Ścieżki tekstu 
Autorka projektu: Małgorzata Dawidek
Otwarcie: 6 września 2016 roku
Fundacja Art Transparent, Europejska Stolica Kultury Wrocław 2016
Wrocław

Dodaj komentarz