• 2016-10-06

100 na 100

Od 13 października do 30 grudnia 2016 roku | Zamek Królewski w Warszawie

Wystawa, na której zaprezentowanych zostanie 100 najcenniejszych dzieł sztuki ze zbiorów muzealnych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, będzie zapowiedzią uroczystych obchodów jubileuszu 100-lecia uniwersytetu, przypadających na 2018 r.

„Wawel zimą”, Jacek Malczewski, ok. 1900 r., fot. I Marciszuk (źródło: materiały prasowe organizatora)

„Wawel zimą”, Jacek Malczewski, ok. 1900 r., fot. I Marciszuk (źródło: materiały prasowe organizatora)

Od października do grudnia w Zamku Królewskim w Warszawie pokazywanych będzie 100 obiektów europejskiego, w tym polskiego, malarstwa, średniowiecznej i nowożytnej rzeźby oraz rzemiosła artystycznego. Różnorodność i bogactwo kolekcji, zarówno pod kątem gatunków artystycznych, jak i chronologii, tłumaczy burzliwa historia zbiorów. Ich gromadzenie zapoczątkowane zostało w 1932 r. przez darowiznę ks. Jana Władzińskiego (1861–1935), który przekazał na rzecz KUL „zbiór pamiątek historycznych i stylowych okazów z różnych zakątków kraju”. W grudniu 1939 r. dzieła te zostały zarekwirowane przez Niemców i bezpowrotnie utracone. Jednak na odradzającym się po wojnie uniwersytecie nie zapomniano o przedwojennych tradycjach muzealniczych. Dzięki ofiarności instytucji kościelnych i osób prywatnych na przestrzeni ostatnich 60 lat KUL udało się zgromadzić przeszło 1700 obiektów.

Na wystawie można będzie zobaczyć obrazy i rysunki wybitnych artystów polskich – od Piotra Michałowskiego i Jana Matejki, przez Józefa Chełmońskiego, Leona Wyczółkowskiego, Józefa Mehoffera, Jacka Malczewskiego i jego syna Rafała, Włodzimierza Tetmajera i Józefa Pankiewicza, aż po Antoniego Michalaka i Jerzego Nowosielskiego.

Z malarstwa obcego na szczególną uwagę zasługiwać będą obrazy: Ecce Homo – dzieło niderlandzkiego naśladowcy Juana de Flandes z około 1574 r.; Sacra Conversazione – obraz wiązany z czynnym w 1. poł. XVI w. weneckim warsztatem Francesca Rizzo da Santacroce; powstały po 1600 r. Pejzaż z Lotem i córkami pędzla przedstawiciela manieryzmu flamandzkiego – Martena van Valckenborcha, oraz Kordegarda małp – XVII-wieczna kopia obrazu Davida Teniersa Młodszego.

„Pejzaż z Lotem i córkami”, Marten van Valckenborch, po 1600 r., fot. I Marciszuk (źródło: materiały prasowe organizatora)

„Pejzaż z Lotem i córkami”, Marten van Valckenborch, po 1600 r., fot. I Marciszuk (źródło: materiały prasowe organizatora)

Imponująco prezentować się będą także średniowieczne rzeźby, powstałe w najprzedniejszych śląskich warsztatach późnego gotyku. Do największych pereł kolekcji w tym zakresie należą: figura św. Katarzyny Aleksandryjskiej, tzw. Złota Katarzyna z wrocławskiej kamienicy wchodzącej w skład zabudowań Klasztoru św. Katarzyny, dzieło pracowni Jacoba Beinharta; rzeźba św. Sebastiana z warsztatu Mistrza Ołtarza z Gościszowic oraz szafa ołtarzowa Wielkiej Świętej Rodziny z kościoła pw. Trzech Króli w Kliczkowie, wykonana ok. 1520 r. Towarzyszyć im będą wysokiej klasy ołtarzowe rzeźby barokowe.

Na wystawie znajdą się również przykłady porcelany z czołowych manufaktur europejskich, zwłaszcza miśnieńskiej, wiedeńskiej i berlińskiej. ­ Kolekcję muzealną KUL uzupełni 10 rękopisów, inkunabułów i dokumentów ze Zbiorów Specjalnych Biblioteki Uniwersyteckiej. Do najcenniejszych cymeliów należy tzw. Dekret Gracjana – iluminowany rękopis, stanowiący zbiór prawa kanonicznego, spisany przez bolońskiego mnicha Gracjana ok. 1150 r. Egzemplarz lubelski, jeden z 6 tego typu zachowanych w Polsce, powstał w Tuluzie ok 1300 r. i dekorowany jest 38 barwnymi miniaturami w stylu gotyku francuskiego. Ponadto pokazane zostaną dyplomy królewskie i spisany odręcznie w początkach XIX w. Regestr pamiątek starożytnych i staroświeckich Domu Gotyckiego.

„Papież i król - wykonawcy prawa średniowiecznego, miniatura na pierwszej karcie rękopisu Dekretu Gracjana”, ok. 1300 r., fot. I Marciszuk (źródło: materiały prasowe organizatora)

„Papież i król - wykonawcy prawa średniowiecznego, miniatura na pierwszej karcie rękopisu Dekretu Gracjana”, ok. 1300 r., fot. I Marciszuk (źródło: materiały prasowe organizatora)

Wystawie towarzyszyć będzie bogaty program edukacyjny, m.in. cykl wykładów.

100 na 100. Sto najcenniejszych dzieł sztuki ze zbiorów KUL na stulecie KUL
Od 13 października do 30 grudnia 2016 roku
Zamek Królewski w Warszawie

Dodaj komentarz